Vergadering Medezeggenschapsraad Krimpenerwaard College

Datum: 12 november 2017
Tijd: 20.00 uur
Plaats: thuishaven brugklassen

Agenda

Omschrijving Bijlage Status Planning
1 Opening en mededelingen 20.00 uur
2 20.05 uur
3
4
5
6
7
8
9 Rondvraag 21.20 uur
10 Sluiting 21.30 uur