Ook dit schooljaar heeft de school financiële middelen (de NPO-subsidies) gekregen om eventuele nadelige effecten van corona om te buigen. Hieronder staan de maatregelen die we dit schooljaar hebben genomen:

– activiteiten in de eerste schoolweek en met de mentor
– uitbreiden van het ondersteuningsteam
– bijlessen
– inzet van een extra onderwijsassistent
– inzet van extra surveillanten

Nu willen we graag ook jouw mening horen over de besteding van de NPO-gelden, zodat we ook in 2023-2024 de juiste acties ondernemen met deze subsidie. Help je ons (en daarmee ook alle leerlingen)? Vul dan uiterlijk 6 maart de vragenlijst in. Alvast bedankt!