De actie van onze 4-havoleerlinge Aya voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië is een groot succes geworden. De verkoop van Syrische hapjes en maaltijden op woensdag 22 februari leverde maar liefst 5.649,60 euro op. Samen met de kantineopbrengst van de week ervoor, het boetegeld over de maand februari dat de schoolbibliotheek doneerde en allerlei kleine acties van leerlingen is in totaal zo’n 7.000 euro bijeengebracht. Een mooi bedrag!