Vergadering Medezeggenschapsraad Krimpenerwaard College

Datum: 14 februari 2023
Tijd: 19.00 uur
Plaats: lokaal 1.07

Agenda

Omschrijving Bijlage Status Planning
1 Welkom MR en agenda 2307.01 vaststellen 19.00 uur
2a Notulen MR d.d. 28-11-2022 2307.02a vaststellen 19.05 uur
2b Actiepunten MR d.d. 28-11-2022 2307.02b opstellen
3 Begeleidend memo statuut + reglement 2307.03 informeren 19.45 uur
3a MR-statuut 2307.03a vaststellen
3b MR-reglement + huishoudelijk reglement 2307.03b vaststellen
4a R3-rapportage (sept-okt 2022) 2307.04a informeren
4b R4-rapportage (nov-dec 2022) 2307.04b informeren
5 Richtlijn Bewaartermijn 2307.05 informeren
6a Memo bestuurlijke samenwerking 2307.06a informeren
6b Intentieverklaring regionale samenwerking 2307.06b informeren
7 Vakantierooster 2023-2024 2307.07 instemmen
8 Memo bevorderingsnormen 3m/5v/6v 2307.08 instemmen
8a Bevorderingsnorm 3m 2307.08a instemmen
8b Bevorderingsnorm 4v 2307.08b instemmen
8c Bevorderingsnorm 5v 2307.08c instemmen
9 Welkom Schoolleiding en agenda 2307.01 vaststellen 20.30 uur
10 Actiepunten SL d.d. 28-11-2022 2307.10
11 Begeleidend memo MR-statuut 2307.03
MR-statuut 2307.03a
12 Uitkomsten NPO-vragenlijst leerlingen/ouders mondeling informeren
13 Terugkoppeling werkgroep Toetsbeleid mondeling informeren
14 Terugkoppeling agendapunt 3 t/m 8 mondeling
15 Besluitvorming 21.15 uur
16 Rondvraag
17 Sluiting 21.30 uur