Vergadering Medezeggenschapsraad Krimpenerwaard College

Datum: 23 maart 2023
Tijd: 20.15 uur
Plaats: lokaal 1.07

Agenda

Omschrijving Bijlage Status Planning
1 Opening en mededelingen 20.00 uur
2 20.05 uur
3
4
5
6
7
8
9 Rondvraag 21.20 uur
10 Sluiting 21.30 uur