Beste ouder, verzorger, 

Wellicht hebt u gehoord dat onze minister Dennis Wiersma aan het onderzoeken is of er een verbod op het gebruik van mobiele telefoons op school nodig is. Er is inmiddels een aantal scholen dat zelf besloten heeft om over te gaan tot een dergelijk verbod. Er zijn ook scholen die een dergelijk verbod onnodig vinden.  

Wij snappen heel goed de voor- en nadelen van het gebruik van telefoons. Onze afspraak is dat de telefoon tijdens de les niet gebruikt mag worden tenzij de docent hier toestemming voor geeft. Tijdens de lessen zit de telefoon in de telefoontas. Die hangt in elk lokaal. Op het moment dat de minister via wetgeving een verbod instelt, zullen wij dat natuurlijk doen. We zullen echter niet zelf besluiten tot een verbod.  

Ik geloof wel dat het gebruik van onze telefoons het echte gesprek soms in de weg staat. Dat zie ik bij onze leerlingen tijdens de pauze en ik merk dat af en toe ook bij mezelf. Ik laat me afleiden door mijn scherm en alle berichten die daar binnenkomen. Het is belangrijk om mij hier bewust van te zijn en te weten dat dit gebeurt. Het echte gesprek is natuurlijk niet digitaal, maar is een gesprek van mens tot mens. Het is dus goed om die telefoon ook eens weg te leggen. 

Toen ik een aantal jaar geleden nog op Melanchthon Schiebroek werkte, onderzocht ik samen met een aantal collega’s de ideeën van Phillipp Melanchthon. Hij was humanist en theoloog en hield van onderwijs. Hij was een van de grondleggers van het moderne onderwijs in Europa. Hij geloofde dat wij als mensen geboren worden om met elkaar in gesprek te zijn, om echte verbinding te maken. Dat geloof ik ook.  

Op LinkedIn luidt mijn motto: 
“Verbinding maken kan alleen als je open wilt staan voor je medemens en met hem het gesprek wilt aangaan, van mens tot mens en van hart tot hart. Als dat lukt, ontdek je dat er meer is dat ons bindt, dan wat ons scheidt. Dat levert mooi onderwijs en prachtige mensen op!“  

Laten we zo’n gesprek voeren met elkaar, ook tijdens de pauzes (en zonder telefoon)! 

Hartelijke groet,
Arjan van der Wart