De afgelopen periode is nagedacht over het lidmaatschap van de Vereniging Krimpenerwaard College (VKC) in het algemeen en de (vrijwillige) ouderbijdrage in het bijzonder. De oude vorm van lidmaatschap sluit niet meer goed aan op de huidige wensen van ouders en de nieuwe wettelijke kaders. Dat kan beter en dat gaan we dus anders doen met ingang van het schooljaar 2023- 2024.

De belangrijkste veranderingen:

  • Het lidmaatschap wordt losgekoppeld van de ouderbijdrage (nu is de ouderbijdrage verschuldigd bij lidmaatschap). Je wordt dus lid zónder financiële verplichtingen.
  • De ouderbijdrage zal per jaar verschillen en een directe relatie hebben met de activiteiten in dat jaar (nu is de ouderbijdrage een vast bedrag dat elk jaar gelijk is).
  • De ouderbijdrage is vrijwillig (maar wel zeer gewenst en gewoon keihard nodig: zonder bijdrage kunnen immers niet alle of zelfs geen activiteiten worden georganiseerd!).
  • De opbouw van de ouderbijdragen is voor alle leerjaren inzichtelijk en transparant. Het activiteitenprogramma en de kosten hiervan komen ook op de website.
  • Vóór de start van elk schooljaar zal instemming worden gevraagd voor de vrijwillige ouderbijdrage voor het komende schooljaar. Bij onvoldoende instemming zullen (helaas) activiteiten moeten worden geschrapt.
  • De facturatie kan in meerdere termijnen plaatsvinden op basis van automatische incasso.

Aan de nieuwe leerlingen (en hun ouders) zal vanaf het schooljaar 2023-2024 gelijk een nieuw lidmaatschapspakket worden voorgelegd. Voor de bestaande leerlingen (en hun ouders) zal de wijziging middels de Algemene Leden Vergadering (in mei 2023) plaatsvinden. Wat die wijzigingen precies zullen zijn, wordt uiteraard voor de ALV nog gecommuniceerd.

Met deze aanpassingen is de spreekwoordelijke fundering onder het activiteitenprogramma geheel aangepast aan de huidige inzichten. De Vereniging Krimpenerwaard College en het Krimpenerwaard College denken hiermee de leerlingen een zo mooi mogelijke schooltijd te kunnen meegeven, waaraan hopelijk nog heel lang met een grote glimlach kan worden teruggedacht.

Als u nog vragen of suggesties heeft kunt u die stellen via penningmeester@kwcollege.nl.