Vapen en het gebruik van snus neemt toe onder jongeren, als alternatief voor roken. Dit is niet wenselijk. Onze school is rookvrij en wij vinden het tot onze taak horen het gebruik van genotsmiddelen te ontmoedigen.
Omdat wij vermoeden dat er ook weleens door leerlingen in de school gevaped wordt of snus gebruikt wordt, willen wij u graag betrekken bij ons beleid. U kunt van ons verwachten dat wij deze leerlingen aanspreken, bestraffen en dat we u, als ouder/verzorger, informeren.
Wilt u meer weten over vapen of de gevaren van vapen dan kunt u via deze link een bijdrage zien van NOS stories.
Meer informatie over snus en jongeren kunt u vinden in deze video van de Telegraaf.