Met het slagen van haar zonen zal Annelies van Leest haar zetel als ouder in de medezeggenschapsraad (mr) van het Krimpenerwaard College opgeven. Dit betekent dat de medezeggenschapsraad op zoek is naar ouders die zich kandidaat willen stellen om zitting te nemen in de raad.

De medezeggenschapsraad is een zaak van personeel, ouders en leerlingen gezamenlijk. Onze mr bestaat uit vier docenten, twee leden van het onderwijsondersteunend personeel, drie leerlingen en drie ouders. De raad is het wettelijke orgaan voor inspraak en medebestuur in het onderwijs. Als mr-lid denk en beslis je mee over schoolzaken en lever je daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op onze school. Over sommige onderwerpen adviseert de mr de schoolleiding, maar er zijn ook zaken waarin de mr een zwaardere stem heeft: instemmingsrecht.

De mr heeft vijf à zes keer per jaar overleg met de schoolleiding. Dit overleg gaat over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties, examengids en de koers van de school.

Wilt u zich aanmelden als kandidaat voor de mr, dan kan dat tot woensdag 28 juni door een e-mail te zenden naar David de Vries, secretaris mr, vri@kwcollege.nl. Wilt u in de mail in ieder geval vermelden van welk(e) kind(eren) u de ouder bent, iets vertellen over uzelf en waarom u zitting wilt nemen in de mr?
Mochten er meerdere kandidaten zijn, dan zullen er na 28 juni verkiezingen worden uitgeschreven.