In een straal van 25 km rond onze school staan er nog 491 onderwijsvacatures open. Bovendien bevinden de vacatures die het Krimpenerwaard College nog heeft, zich allemaal in de top 10 van nog niet vervulde vacatures op Meesterbaan. Dit zal misschien het eerste jaar zijn, dat het ook ons niet lukt om alle vacatures te vullen. We blijven hoop houden in de laatste schoolweken van het jaar, maar zijn ook met de betreffende secties in gesprek om te zoeken naar mogelijkheden.