Beste ouders/verzorgers,

Als ik dit schrijf is het 14 juni. Vandaag is de uitslag van het eerste tijdvak van het centraal schriftelijk eindexamen bekend geworden. We zijn erg tevreden met deze uitslag. Op de mavo-afdeling deden 66 leerlingen mee aan het eindexamen. Daarvan kregen 63 leerlingen te horen dat zij geslaagd zijn. Bij de afdeling havo hebben 55 van de 68 kandidaten hun examen in een keer gehaald. Twee leerlingen moeten het examen nog compleet maken. Op het vwo kan bij 57 van de 59 examenkandidaten de vlag uit. De negen gymnasiumleerlingen slaagden allemaal. Vijf leerlingen slaagden cum laude: twee mavisten, een havist, een gymnasiast en een atheneumleerling. 

 

Vorig schooljaar mochten leerlingen nog een vak wegstrepen vanwege corona. Dat was dit jaar niet mogelijk. Er waren geen versoepelingen. Dat maakt deze mooie uitslag extra bijzonder, want ook de huidige lichting examenleerlingen heeft volop corona meegemaakt. De examenleerlingen hebben er hard voor gewerkt. Met succes. Ik wil al onze geslaagde leerlingen van harte feliciteren! 

 

Volgende week vinden de diploma-uitreikingen plaats. Deze worden voor het eerst sinds corona weer gevierd in de sporthal van de school. Het beloven drie feestelijke bijeenkomsten te worden. Voor de leerlingen die nog niet geslaagd zijn, staan de herexamens vanaf volgende week maandag op de rol. 

 

En terwijl onze examenleerlingen langzaam afscheid nemen van onze school, mogen we aanstaande maandag onze nieuwe brugklasleerlingen op school ontvangen. Ze komen naar school om hun klasgenoten en hun mentor te leren kennen. Ik kan me goed voorstellen dat het best spannend is, zo’n start op een nieuwe school. Uiteraard doen we er alles aan om de overstap zo natuurlijk mogelijk te laten verlopen.  

 

Voor onze andere leerlingen zit het schooljaar er bijna op. Wat ons rest is een laatste toetsweek. Ik wil alle leerlingen daar heel veel succes bij wensen. Nog een keer laten zien dat je de stof beheerst. Gelukkig is er daarna voldoende tijd om te genieten van de vakantie. 

 

Als ik terugkijk naar het afgelopen schooljaar, dan kan ik alleen maar concluderen dat het jaar heel snel gegaan is. Voor mijn gevoel ben ik nog maar net begonnen in mijn nieuwe baan als rector-bestuurder. Tegelijkertijd voelt de school vertrouwd en voel ik mij thuis. Er ligt een mooie uitdaging voor de toekomst. Samen zijn we op zoek naar het verhaal van onze school, naar een nieuwe manier van kijken naar onszelf en onze leerlingen. Dat verhaal gaat verder dan die goede slagingspercentages. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich ook ontwikkelen tot mooie mensen. En eigenlijk geldt dat niet alleen voor hen. Het geldt voor ons allemaal. 

 

Hartelijke groet, 

Arjan van der Wart