Het schooljaar zit er weer op. Wij als VKC hebben dit jaar weer veel onderwerpen besproken, maar het belangrijkste punt waar we dit jaar mee bezig zijn geweest, is de vrijwillige ouderbijdrage. Hierover heeft u in eerdere nieuwsbrieven en tijdens onze algemene ledenvergadering meer kunnen lezen en horen. 

Helaas hebben we aan het einde van dit schooljaar ook afscheid moeten nemen van onze secretaris Annelies van Leest. Haar expertise en enthousiasme zullen gemist worden. Onze nieuwe secretaris, Danicka, neemt het stokje over van Annelies. Verder is ons bestuur aangevuld met twee nieuwe leden: Ronald en Loes. Met elkaar gaan we komend schooljaar onder andere de vrijwillige ouderbijdrage inzetten en begeleiden. Mochten er vragen zijn, dan kunt u ons via de mail bereiken. Wij wensen u, de docenten en de leerlingen een heel fijne zomervakantie toe.