Beste ouders, verzorgers,

En toen was het schooljaar echt voorbij! Morgen, vrijdag 7 juli, delen de mentoren nog rapporten uit. Daarna kunnen de leerlingen genieten van zes weken vakantie.  

Tijdens de diploma-uitreikingen stond ik stil bij het aantal geslaagde leerlingen. Vandaag zijn de slagingspercentages definitief geworden. Vanochtend was namelijk de uitslag van de herkansingen en wat zijn we blij met onze resultaten. U leest er meer over in het volgende item.  Tijdens de diploma-uitreikingen noemde ik ook zaken die zich niet laten uitdrukken in percentages, maar die minstens zo belangrijk zijn. School als ontmoetingsplaats en brug naar de toekomst.  

Ik hoop dat wij zo’n brug voor al onze leerlingen zijn. Hoewel we natuurlijk niet weten hoe die toekomst eruit komt te zien, weten we wel dat wij er zelf onderdeel van uitmaken. We geven hem dus ook voor belangrijk deel zelf vorm. Mahatma Ghandi (1869-1948) zei ooit: “De toekomst hangt af van wat je nu aan het doen bent.” Dat is goed om in ons achterhoofd te houden bij de keuzes die we maken en die we nog zullen maken. Ik geloof dat mensen niet zonder betekenis kunnen zijn. Dat geldt voor ons allemaal!

Ten slotte wil u heel hartelijk bedanken voor uw betrokkenheid het afgelopen schooljaar. Ik wens u allen een mooie zomer! 

Hartelijke groet,
Arjan van der Wart