Wij vinden ouderbetrokkenheid belangrijk. Samen zijn we verantwoordelijk voor de veilige ontwikkeling en het welbevinden van onze leerlingen. Hoe u als ouder actief verbonden kunt zijn aan onze school, kunt u lezen in bijgevoegde folder.