Als school hebben we een complexe opdracht. We willen alle leerlingen, liefst zonder vertraging, een diploma geven op het juiste niveau, maar we willen zeker ook aandacht hebben voor de individuele ontwikkeling die veel breder is dan de kennisoverdracht bij schoolvakken. We hechten daarbij dus ook veel waarde aan het welzijn en de gezondheid van onze leerlingen, naast hun schoolsucces. Sinds corona bemerken we echter een trend die ons zorgen baart en waarvan we geloven dat het onze gezamenlijke inspanningen vereist: de frequente ziekmeldingen van leerlingen, vooral bij toetsen.

We begrijpen dat ziekte onvermijdelijk is en soms is het noodzakelijk dat een leerling een dagje vrij neemt om te herstellen. Echter, we hebben gemerkt dat er een stijging is in het aantal ziekmeldingen en soms lijkt het alsof dit vaker gebeurt dan nodig is. Daarom hebben we vorig jaar PATS (een preventief programma tegen schoolziekteverzuim) geïmplementeerd. We willen benadrukken dat we ons bewust zijn van de druk die onze leerlingen ervaren: de combinatie van schoolprestaties, sport, bijbaantjes, sociaal leven en digitale activiteiten kan heel veel stress veroorzaken.

Als school beginnen we dit jaar met het weerbaarheidsprogramma Rots & Water. Daarnaast hebben we stappen ondernomen om de cijferdruk te verminderen. Zo hebben we het maximale aantal toetsen per vak beperkt en gaan we dit jaar met behulp van toetsroosters proberen de druk beter te spreiden.
We begrijpen dat een gebalanceerde levensstijl van cruciaal belang is voor de ontwikkeling van onze leerlingen. We hebben geprobeerd kritisch te kijken naar de claim die wij als school leggen op onze leerlingen, zodat er voldoende ruimte blijft voor andere activiteiten en ontspanning. Desondanks realiseren we ons dat dit waarschijnlijk niet genoeg is en dat leerlingen geholpen moeten worden om de juiste prioriteiten te stellen en een gezonde balans te vinden.

Hier komen ook de ouders in beeld. Wij geloven dat een gezonde levensstijl, waarin tijd is voor studie, sport, werk, sociaal leven en ontspanning, mede afhankelijk is van de begeleiding en ondersteuning die u als ouder kunt bieden. Dat kunnen wij niet alleen. Samen kunnen we onze leerlingen helpen bij het maken van verstandige keuzes en het stellen van realistische doelen, zodat ze niet alleen schoolsucces kunnen behalen, maar ook leren hoe ze hun tijd en energie op een evenwichtige manier kunnen verdelen.

We willen graag een open dialoog met u voeren over dit onderwerp. Als u merkt dat uw kind moeite heeft om de juiste balans te vinden en regelmatig vraagt om ziek gemeld te worden, laten we dan alsjeblieft samenwerken om dit aan te pakken. U kunt contact opnemen met de mentor van uw kind, zodat we kunnen bespreken hoe we gezamenlijk een ondersteunende omgeving kunnen creëren waarin onze leerlingen alle ruimte hebben om zich persoonlijk evenwichtig te ontwikkelen.

Laten we samenwerken om ervoor te zorgen dat onze leerlingen niet alleen schoolsucces behalen, maar ook gelukkig en gezond opgroeien.

Met vriendelijke groet,

Paul Bloemers
conrector onderwijs