Vanaf dit jaar verspreiden we de schoolgids niet meer op papier. U vindt altijd de laatste versie op de homepage van onze website. In de schoolgids vindt u informatie over de school, de inrichting van het onderwijs, de begeleiding van onze leerlingen, een veilig schoolklimaat, allerlei praktische zaken, communicatie, kwaliteit en inspraak.