De aandachtsfunctionarissen zorgen voor het goed doorlopen van de procedure bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling. Zij hebben een belangrijke rol bij de implementatie van de meldcode binnen de school. Een vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling moet bij hen gemeld worden. Zij brengen altijd de ondersteuningscoördinator op de hoogte.