Brugklas 2017-08-31T16:26:05+00:00

Onze eerste brugklas als overbrugging van basis- naar voortgezet onderwijs.

bku2008groep2_03In de brugklassen van het Krimpenerwaard College zijn veiligheid, kleinschaligheid en persoonlijke aandacht de pijlers van de begeleiding door het brugklasteam.
In de eerste brugklas zijn de leerlingen verdeeld over vier stromen: een mavo-, mavo/ havo-, havo/ vwo- en gymnasiumstroom.
Elke klas heeft een begeleidingsteam dat bestaat uit de mentor, een seniordocent en twee hulpmentoren.
  • De mentor heeft – naast het geven van het eigen vak en de studielessen – als belangrijkste taak de dagelijkse zorg voor de leerlingen uit zijn of haar klas.
  • De seniordocent ondersteunt meerdere mentoren bij de dagelijkse zorg voor de leerlingen en heeft coördinerende taken binnen de brugklasafdeling.
  • De hulpmentoren zijn leerlingen uit hogere klassen die de mentor ondersteunen bij allerlei activiteiten. Met name in de introductieperiode zijn ze heel belangrijk (ze gaan bijvoorbeeld mee met de brugklasuitstap). Ze zijn samen met de mentor de steun en toeverlaat voor onze nieuwe brugklassers.

134x200-images-stories-Algemeen-kwc07Aan het leggen en onderhouden van contacten met de ouders of verzorgers hecht de school veel waarde, want het schoolsucces wordt mede bepaald door een goede samenwerking tussen het kind, de ouders en de school: de pedagogische driehoek.
Tijdens de introductieperiode worden de kinderen wegwijs gemaakt in onze school. De driedaagse brugklasuitstap is daarbij wel het hoogtepunt en extra leuk, omdat de kinderen elkaar en hun begeleiders dan in een andere omgeving beter leren kennen.
Met nieuwe vakken, huiswerk, ondersteuning door middel van studielessen en leuke projecten raken de brugklassers al snel vertrouwd. Daarnaast organiseert de school met enige regelmaat onder andere schooldisco ’s, sportdagen en om het jaar een grote theaterproductie waarbij de leerlingen elkaar ook
op een andere manier dan in de gebruikelijke lessituatie meemaken.
Kortom, de eerste brugklas is een prima basis voor een geslaagde schoolloopbaan op het Krimpenerwaard College.

De tweede brugklas als overgang naar havo of atheneum.

Aan het einde van de eerste brugklas worden leerlingen bevorderd naar mavo-2, gymnasium-2 of naar de tweede brugklas.
In de tweede brugklas zitten leerlingen die in principe aan het einde van het jaar naar havo-3 of atheneum-3 bevorderd worden. Een tweede jaar dus om te zien welke niveau het best bij de leerling past.
200x134-images-stories-Algemeen-kwc10Ook in de tweede klas wordt aandacht besteed aan introductie: de klassen zijn opnieuw samengesteld, hebben een nieuwe mentor en moeten ook nu weer aan elkaar wennen. Daarom is er ook voor deze klassen een introductiedag waarbij de nadruk ligt op samenwerkingsactiviteiten.
Naast de reguliere lessen wordt ook in de tweede brugklassen een studieles gegeven, om leerlingen te ondersteunen bij het verder ontplooien van hun studievaardigheden en hun sociale ontwikkeling. Daarnaast kunnen de leerlingen zich vanaf blok twee intekenen voor hulplessen voor diverse vakken.
Tijdens enkele projecten wordt de gewone vakindeling losgelaten. Zo hebben leerlingen in de tweede brugklas een project over verslaving, een keuzeproject en aan het eind van het jaar van een driedaagse Europaproject. Gedurende deze projectdagen werken de leerlingen in groepsverband aan opdrachten.

Bewaren