Brugklas2018-10-12T18:42:29+00:00

De 1e brugklas als overbrugging van basis- naar voortgezet onderwijs

  • De mentor heeft – naast het geven van het eigen vak en de studielessen – als belangrijkste taak de dagelijkse zorg voor de leerlingen uit zijn of haar klas.
  • De seniordocent ondersteunt meerdere mentoren bij de dagelijkse zorg voor de leerlingen en heeft coördinerende taken binnen de brugklasafdeling.
  • De hulpmentoren zijn leerlingen uit hogere klassen die de mentor ondersteunen bij allerlei activiteiten. Met name in de introductieperiode zijn ze heel belangrijk (ze gaan bijvoorbeeld mee met de brugklasuitstap). Ze zijn samen met de mentor de steun en toeverlaat voor onze nieuwe brugklassers.

Aan het leggen en onderhouden van contacten met de ouders of verzorgers hecht de school veel waarde, want het schoolsucces wordt mede bepaald door een goede samenwerking tussen het kind, de ouders en de school: de pedagogische driehoek.
Tijdens de introductieperiode worden de kinderen wegwijs gemaakt in onze school. De driedaagse brugklasuitstap is daarbij wel het hoogtepunt en extra leuk, omdat de kinderen elkaar en hun begeleiders dan in een andere omgeving beter leren kennen.
Met de nieuwe vakken en het huiswerk raken de brugklassers in de regel al snel vertrouwd. Tijdens de studielessen wordt o.m. aandacht besteed aan het plannen en het bijhouden van de agenda. En gaat het eens wat minder met een vak dan kunnen de leerlingen voor een klein bedrag hulp krijgen van een bovenbouwleerling. Daarnaast is er een drie daags project Krimpenerwaard – de eigen omgeving, sportdagen en activiteiten in het kader van de open leeromgeving (OLO), waarbij de leerlingen elkaar ook op een andere manier dan in de gebruikelijke lessituatie meemaken.

Kortom, de eerste brugklas is een prima basis voor een geslaagde schoolloopbaan op het Krimpenerwaard College.

De 2e brugklas als overgang naar havo of atheneum

Aan het einde van de eerste brugklas worden leerlingen bevorderd naar 2-mavo, 2-gymnasium of naar de tweede brugklas.
In de tweede brugklas zitten leerlingen die in principe aan het einde van het jaar naar 3-havo of 3-atheneum bevorderd worden. Een tweede jaar dus om te zien welk niveau het best bij de leerling past. Bij de samenstelling van de tweede brugklassen houden we vast een beetje rekening met het verwachte uitstroomniveau.
Ook in de tweede klas wordt aandacht besteed aan introductie: de klassen zijn opnieuw samengesteld, hebben een nieuwe mentor en moeten ook nu weer aan elkaar wennen. Daarom is er ook voor deze klassen een introductiedag waarbij de nadruk ligt op samenwerkingsactiviteiten.
Naast de reguliere lessen wordt ook in de tweede brugklassen een studieles gegeven om leerlingen te ondersteunen bij het verder ontplooien van hun studievaardigheden en hun sociale ontwikkeling. Wanneer leerlingen moeite hebben met een vak, kunnen zij vanaf blok 2 tegen een bescheiden vergoeding hulp krijgen van een medeleerling uit de bovenbouw.
Tijdens enkele projecten wordt de gewone vakindeling losgelaten. Zo hebben leerlingen in de tweede brugklas een project over verslaving, een keuzeproject en aan het eind van het jaar van een driedaagse project ‘Krimpen vs. Rotterdam’. Gedurende deze projectdagen werken de leerlingen in groepsverband aan opdrachten.

Bewaren