Havo 2017-08-31T16:26:05+00:00

120x179-images-stories-Algemeen-kwc11Na twee jaar brugklas kiezen vele leerlingen op onze school voor een vervolg op de havo. De havo bereidt voor op een carrière in het HBO, alwaar je wordt opgeleid voor de hogere functies bij overheid en bedrijfsleven. Dat betekent dat we je op de havo een gedegen theoretische ondergrond proberen mee te geven.

  • Er is een ruim aanbod aan vakken waarin je examen kunt doen, waardoor de kans groot is dat je een vakkenpakket kunt samenstellen dat aansluit bij jouw belangstelling. Zo kun je bij ons kiezen voor vakken als ICT, Maatschappijwetenschappen en/of Wiskunde D.
  • Binnen de vakken proberen we aandacht te besteden aan werkvormen als project- en vakoverstijgend onderwijs. Zo is er voor alle leerlingen in 4H in één blok een projectdag, waar gedurende een aantal aaneengesloten uren wordt gewerkt: aan concrete opdrachten die elementen van de vakken Nederlands, maatschappijleer, CKV en ANW als het ware op natuurlijke wijze integreren. Op een zelfde wijze proberen we met de werkweken naar Parijs en Londen de relatie met de verschillende vakken te verstevigen.
  • Daarnaast wordt het voor elke leerling verplichte profielwerkstuk op een wat andere manier begeleid: leerlingen moeten hun vorderingen bijhouden op de ELO (elektronische leeromgeving), waardoor een mogelijk wat uitdagender contact tussen leerling en begeleider gaat plaatsvinden.
  • Het vak ANW, is officieel niet meer een verplicht onderdeel van de Tweede Fase. Toch heeft de afdeling er voor gekozen om dit vak, waarin leerlingen vrij zelfstandig en in groepen de stof doorwerken, voor één wekelijks lesuur op het rooster te plaatsen en aldus de betrokkenheid van leerlingen bij maatschappelijke issues als het broeikaseffect, het gat in de ozonlaag en genetische manipulatie te vergroten.

Bewaren