Mavo2018-02-13T09:47:30+00:00

De mavo-afdeling (vmbo-theoretische leerweg) omvat de klassen 2-, 3- en 4-mavo.

In de 2e klas krijgen de leerlingen de basisstof voor de vakken. In de overstap naar de 3e klas worden de eerste keuzes gemaakt vooruitlopend op het examenpakket. In de loop van de 3e klas wordt ook een keuze gemaakt voor één van de profielen: Techniek, Zorg en Welzijn, Economie en Landbouw.

Bijzonder is dat leerlingen die graag met de computer werken, het vak informatietechnologie kunnen kiezen. Dit vak is ook een examenvak. In de 3e klas wordt ook een begin gemaakt met het schoolexamen; de overgangscijfers van de 3e naar de 4e klas zijn de eerste schoolexamencijfers. Aparte toetsen van het schoolexamen worden pas in het 4e leerjaar afgenomen.

Aan het eind van de 3e klas kiezen de leerlingen het pakket van vakken waarin zij eindexamen willen doen. Hiervan zijn er vijf (zoals Nederlands en Engels) verplicht, twee verplicht op grond van het gekozen profiel en twee vrij te kiezen.

De mavo-afdeling wordt op onze school gekenmerkt door de volgende activiteiten:

  • in de laatste weken van 2-mavo nemen de leerlingen deel aan een project met een wisselend thema
  • in 3-mavo volgen de leerlingen in het kader van hun studiekeuzetraject een bedrijfsstage
  • in 3-mavo zijn de leerlingen een dag in Dinslaken(Taaldorp Duits) en Oberhausen
  • ook in 3-mavo vindt de Parijsreis plaats, waarbij de leerlingen de praktische opdracht maken voor het vak kunstvakken1
  • in 4-mavo maken de leerlingen hun profielwerkstuk, dat een verplicht onderdeel is van het schoolexamen
  • in 4-mavo volgen alle leerlingen het verplichte vak maatschappijleer

De mavo-afdeling legt in het bijzonder de nadruk op intensieve leerlingbegeleiding. Ook de ouders worden hier nadrukkelijk bij betrokken. Dat gebeurt door het organiseren van ouderavonden, mentorgesprekken, voorlichtingsavonden door de decaan en presentatiemomenten van de stages.