Mavo 2017-08-31T16:26:05+00:00

De mavo-afdeling (vmbo – theoretische leerweg) omvat de klassen 2-, 3- en 4-mavo.

150x100-images-stories-Algemeen-algemeen18

In de 2e klas krijgen de leerlingen de basisstof in een groot aantal vakken. Voor de 3e, is vooruitlopend op hun examenpakket al een zekere keuze mogelijk. In de loop van dat jaar bepalen ze de sector voor hun eindexamen. Er zijn vier sectoren: Techniek, Zorg en Welzijn, Economie en Landbouw. Bijzonder voor de mavo is dat leerlingen die graag met de computer werken, het vak informatietechnologie als examenvak kunnen kiezen. Het schoolexamen mavo begint al in de 3e klas, maar bij ons worden vrijwel alle toetsen pas in het 4e leerjaar afgenomen. In dat jaar beperken de leerlingen zich tot de eigenlijke examenvakken, waarvan er vijf (zoals Nederlands en Engels) verplicht zijn, en de leerlingen er twee op grond van hun sector en twee geheel vrij kunnen kiezen. Aan het einde van het 4e leerjaar leggen de leerlingen het landelijke centraal examen af. De gemiddelden van de resultaten van de door de school afgenomen toetsen en die van het centraal examen bepalen of een leerling slaagt en zijn diploma kan ontvangen.
De mavo-afdeling kenmerkt zich op onze school verder door de volgende activiteiten:
  • In de 2-mavoklassen vindt de maatschappelijke stage plaats.
  • Tevens volgen de leerlingen het project water en een project taaldorp voor het vak Frans.
  • In de 3-mavo klassen volgen de leerlingen in het kader van hun studiekeuzetraject een bedrijfsstage.
  • Ook vindt in de 3e klas de Parijsreis plaats, waarbij de leerlingen opdrachten maken voor het vak kunstvakken1 (de praktische opdracht).
  • In 4-mavo maken de leerlingen hun sectorwerkstuk, dat een verplicht onderdeel is van het schoolexamen.

De mavo-afdeling legt de nadruk in het bijzonder op intensieve leerlingbegeleiding. Bovendien worden de ouders hier ook nadrukkelijk betrokken. Dat gebeurt door het organiseren van: ouderavonden, mentorgesprekken, voorlichtingsavonden door de decaan, de voorlichtingsavond met als thema “omgaan met pubers”, presentatiemomenten van de stages, de oudercontactgroep.

Bewaren