Vwo2018-11-16T20:24:23+00:00

De vwo-afdeling op het KC bestaat uit de leerjaren 2 t.m. 6. In de tweede klas is dat alleen gymnasium en vanaf de derde klas hebben we te maken met atheneum en gymnasium. De gymnasiumleerlingen beginnen al in de eerste brugklas met Latijn; in de tweede klas komt daar Grieks bij.

In de onderbouw van het gymnasium hanteren we het zogenaamde Kopgroepbeleid. In het tweede en in het derde blok kiest elke leerling aan de hand van een menukaart een opdracht voor een vak naar keuze waarin hij zich zelfstandig verder wil verdiepen. Zo zorgen we ervoor dat alle leerlingen voldoende uitgedaagd en gemotiveerd worden; het gebruik van activerende werkvormen en ict draagt hier natuurlijk ook aan bij.

In de onderbouw van het vwo nemen we bovendien, zowel met geselecteerde leerlingen als met de hele groep, deel aan excellentieprogramma’s van de Rotterdamse en de Utrechtse Universiteit. We vinden het niet alleen belangrijk om alle leerlingen gemotiveerd te houden en hen zo in staat te stellen zich volledig te ontplooien, maar ook om hen al vroeg in contact te brengen met het vervolgonderwijs (HBO en WO).

Die visie op het vwo-onderwijs op onze school heeft ertoe geleid dat we samenwerkingsverbanden zijn aangegaan met zowel het U-Talent Connectieprogramma (RU Utrecht en Hogeschool Utrecht) als het Bètasteunpunt (RU Leiden en TU Delft). We stimuleren alle gemotiveerde bovenbouwleerlingen om deel te nemen aan Plusaanbodprogramma’s buiten de school en/of in de eigen tijd een MOOC (Massive Open Online Course) te volgen. Het is mooi om te zien dat hier de laatste jaren steeds meer leerlingen aan mee zijn gaan doen: er worden door velen masterclasses van 1 of 2 dagen gevolgd en er zijn zelfs leerlingen die gedurende enkele maanden of een half jaar een hele dag in de week op een universiteit meedraaien.

Op onze school worden de leerlingen intensief begeleid bij het maken van hun keuzes: in de derde klas met de keuze voor een profiel en de bijbehorende vakken en in de bovenbouw bij het kiezen van een vervolgopleiding. Wat de vakken betreft, is de keuze in het vwo heel ruim: bij ons kunnen ook de vakken NLT (Natuur, Leven en Technologie), wiskunde-d en Informatica als examenvak worden gekozen. Deze vakken verbreden de basis van leerlingen die een bètastudie willen gaan volgen; mede daardoor zijn onze oud-leerlingen ook uitgesproken succesvol in hun vervolgopleiding. Op de vwo-afdeling is bewust gekozen voor het  versterken van de basis en niet voor verbreding van het aanbod door middel van het aanbieden van vakken als Spaans en Chinees. Dat versterken van de basis uit zich ook in het feit dat wij leerlingen verplichten om één vak meer te kiezen dan de overheid vereist; er zijn daardoor bij ons ook heel veel vwo’ers die slagen met een dubbel profiel. Onze slagingspercentages zijn vaak bovengemiddeld.

Naast alle studieaspecten vinden we het belangrijk dat onze leerlingen zich in sociaal-emotioneel opzicht ontplooien. Zij worden daarom aangemoedigd om op te treden als hulpmentor, vertrouwensleerling, lid van de Leerlingen- en/of Medezeggenschapsraad, lid van de klankbordgroep vwo en tutor van jongere leerlingen in het project Leerlingen Helpen Leerlingen.

Ook de profielwerkweek in Epen in 4-vwo en de stedenreizen naar Berlijn (voor de atheneumleerlingen) en Rome (voor de gymnasiasten) in 5-vwo dragen bij aan de brede ontwikkeling van onze vwo’ers.

Dit alles wordt ook echt gewaardeerd: onze oud-leerlingen komen graag terug op het Krimpenerwaard College; sommige van hen zelfs als docent of als ouder van een nieuwe brugklasser!

Bewaren