Over liesje

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far liesje has created 279 blog entries.

De beste wensen voor 2022!

Alle medewerkers van het Krimpenerwaard College wensen leerlingen, ouders en andere bezoekers van onze website een voorspoedig en gezond 2022!

De beste wensen voor 2022!2022-01-03T09:55:01+01:00

Fijne feestdagen gewenst!

De kalender telt de laatste dagen van december af. Het jaar 2022 was een bijzonder en hectisch jaar, waarbij helaas het woord 'corona' veelvuldig is gevallen. We hebben als school een prima start van het nieuwe schooljaar kunnen maken, en gelukkig was er tijd [...]

Fijne feestdagen gewenst!2021-12-22T20:04:56+01:00

Huiswerkbegeleiding

Op de middelbare school krijg je huiswerk. Je docenten helpen je met  de vraag hoe je het huiswerk van hun vak het beste kunt aanpakken. Daarnaast helpt je mentor je bijvoorbeeld met leren plannen. Sommige leerlingen vinden het echter heel lastig zonder hulp huiswerk [...]

Huiswerkbegeleiding2021-12-09T11:10:52+01:00

(Hulp-)mentoren

Alle leerlingen hebben een mentor, die zij in geval van vragen of problemen als eerste kunnen aanspreken. Van hun kant zullen de mentoren een leerling benaderen als zij merken dat de resultaten te wensen overlaten, als de leerling het niet naar zijn zin lijkt [...]

(Hulp-)mentoren2021-12-09T11:09:15+01:00

Faalangst

Leerlingen die met faalangst kampen, kunnen deelnemen aan een cursus die tot doel heeft het probleem aan te pakken. De trainers (mevrouw De Jong en meneer Mennes) gaan zowel met leerlingen uit de onderbouw aan de slag als met leerlingen uit de bovenbouw. Voor [...]

Faalangst2021-12-09T11:07:32+01:00

Dyslexiebegeleiding

Als leerlingen van de 1e brugklas bij de spellingtoets veel fouten maken die op dyslexie wijzen, worden ze in een speciale hulples begeleid. Bovendien krijgen leerlingen met een officiële dyslexieverklaring extra faciliteiten bij toetsen, zoals verlengde toetsduur (indien mogelijk) of het gebruik van een [...]

Dyslexiebegeleiding2021-12-09T11:02:44+01:00

Aandachtsfunctionarissen

De aandachtsfunctionarissen zorgen voor het goed doorlopen van de procedure bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling. Zij hebben een belangrijke rol bij de implementatie van de meldcode binnen de school. Een vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling moet bij hen gemeld worden. [...]

Aandachtsfunctionarissen2021-12-09T10:59:31+01:00

Vertrouwenspersonen

Op het Krimpenerwaard College zijn twee docenten en een aantal leerlingen aangesteld als (interne) vertrouwenspersonen. Naast hen zijn twee deskundigen van buiten de school aangezocht om als externe vertrouwenspersoon op te treden. Bij een vertrouwenspersoon kunnen de leerlingen terecht met bijzondere problemen die ze [...]

Vertrouwenspersonen2021-12-09T10:57:16+01:00

Ondersteuningscoördinator en extra ondersteuning

Ondersteuningscoördinator Begeleiders die via extra ondersteuning kunnen worden ingezet, vormen met de ondersteuningscoördinator het ondersteuningsteam van de school. De ondersteuningscoördinator stuurt het ondersteuningsteam aan. De ondersteuningscoördinator van onze school is mevrouw Kalkman. Leerlingen voor wie extra ondersteuning wordt aangevraagd, ondervinden vaak problemen met (school)angst, [...]

Ondersteuningscoördinator en extra ondersteuning2021-12-09T10:51:38+01:00

Algemeen

Naast de lessen die de leerling volgt, biedt de school tal van activiteiten die het leren bevorderen en mogelijke problemen voorkomen. Deze activiteiten noemen wij op school basisondersteuning. De mentor is voor de leerling degene die basisondersteuning kan aanvragen of in gang kan zetten. [...]

Algemeen2021-12-10T15:37:47+01:00

Zonnedak op Krimpenerwaard College

Als alles naar wens verloopt, worden later dit schooljaar zo’n 500 zonnepanelen op het schoolgebouw geplaatst. Dit is afgesproken met de energiecoöperatie 'Energiek Krimpen'. Deze coöperatie van en voor inwoners van Krimpen aan den IJssel draagt bij aan de energietransitie, onder andere door het [...]

Zonnedak op Krimpenerwaard College2021-12-08T22:54:16+01:00

Jongeren en de gevaren van alcohol

Regelmatig spreken we met klassen over alcoholgebruik en de schadelijke gevolgen hiervan voor jongeren. Over deze thematiek wordt bijvoorbeeld voor alle 2e klassers op 7 en 9 december de voorstelling ‘Hotspot’ gespeeld door theatergroep Playback. Voor ouders vond op maandag 22 november jl. een [...]

Jongeren en de gevaren van alcohol2021-12-08T22:47:42+01:00

Corona en het KC

Wat haalden we opgelucht adem toen, voorafgaand aan de persconferentie, lekte dat het onderwijs open zal blijven. Het is voor zoveel leerlingen zoveel beter om fysiek op school les te krijgen. Ook op het Krimpenerwaard College is het echter best spannend. Nauwlettend houden we [...]

Corona en het KC2021-12-06T14:33:05+01:00

Van de medezeggenschapsraad

Iedere school hoort een medezeggenschapsraad (mr) te hebben. De mr van het Krimpenerwaard College vergadert ca. zes keer per jaar met het schoolbestuur. De mr is samengesteld uit leerlingen, ouders, docenten én onderwijsondersteunend personeel. Gespreksonderwerpen zijn o.a. de begroting, beleidsplannen en actuele aangelegenheden die [...]

Van de medezeggenschapsraad2021-12-06T14:27:39+01:00

10 december: Paarse Vrijdag

Op onze school wordt op 10 december voor de vierde keer Paarse Vrijdag gevierd, een traditie die inmiddels op veel scholen bestaat. Leerlingen en docenten kunnen die dag iets dragen in de kleur paars (of blauw) om daarmee uit te stralen dat van hen [...]

10 december: Paarse Vrijdag2021-12-06T14:23:11+01:00

Wijziging datum bijeenkomst ouderbetrokkenheid

De werkgroep 'Ouderbetrokkenheid' is druk bezig met de voorbereiding van een bijeenkomst. Als thema is gekozen voor het onderwerp ‘Leren leren’. De bijeenkomst zal niet plaatsvinden op 26 oktober, zoals eerder vermeld. Zodra de nieuwe datum bekend is, hoort u dit uiteraard. [...]

Wijziging datum bijeenkomst ouderbetrokkenheid2021-10-13T11:27:08+02:00

Inzet van extra middelen en eerdere coronamaatregelen

Het kabinet heeft met de incidentele subsidie ‘Nationaal Programma Onderwijs' extra geld voor scholen beschikbaar gesteld om de mogelijke nadelige effecten van corona (leerachterstanden, sociaal-emotionele gevolgen) voor leerlingen te beperken. Hoe doet onze school dit? Wij hebben er allereerst voor gekozen om het schooljaar [...]

Inzet van extra middelen en eerdere coronamaatregelen2021-10-13T10:23:41+02:00

Nieuws van de oudervereniging VKC

Naar aanleiding van de uitkomst van de enquête die we hebben uitgezet onder ouders hebben wij dit schooljaar een presentatie gemaakt over de oudervereniging (VKC). Deze is al op verschillende ouderavonden getoond. Mocht u deze presentatie niet hebben gezien: u kunt hem hier terugkijken. Afgelopen [...]

Nieuws van de oudervereniging VKC2021-10-12T13:40:15+02:00

Succesvolle minithriatlon

Vrijdag 17 september vond, voor het eerst in jaren, weer een KC-minitriatlon plaats. Er deden 26 leerlingen aan mee, vanuit alle lagen van de school: brugklasser tot zesdeklasser, mavo-, havo- en vwo-leerlingen. Diverse personeelsleden en oud-docenten van de school verleenden onmisbare diensten. Alle leerlingen [...]

Succesvolle minithriatlon2021-10-13T10:25:28+02:00

‘Leerlingen helpen leerlingen’ gaat weer van start

In blok 1 begint het OLO-onderdeel Leerlingen helpen leerlingen: hulplessen aan leerlingen gegeven door medeleerlingen (tutoren). De hulplessen zijn in de eerste plaats bedoeld voor leerlingen van de 1e en 2e klassen, maar uiteraard zijn hulplessen aan leerlingen uit hogere leerjaren ook mogelijk. De hulplessen vinden in blok 1 [...]

‘Leerlingen helpen leerlingen’ gaat weer van start2021-10-13T10:26:13+02:00

Verkort bestuursverslag

Jaarlijks wordt voor de zomervakantie het bestuursverslag gemaakt en op onze website geplaatst. Dit verslag is een uitgebreid document waarin uitleg wordt gegeven en verantwoording wordt afgelegd over diverse onderwerpen. Er is inmiddels tevens een verkorte versie gemaakt die onder meer naar de gemeente, [...]

Verkort bestuursverslag2021-10-13T10:28:21+02:00

KC-talenten in jongerenvoorstelling

Opnieuw staat een aantal leerlingen van het Krimpenerwaard College op de planken in een productie van Jongerentheater Quint. We interviewden Iva van Dam (4-vwo) en Isabelle de Vries (4-mavo), die schitteren in ‘Kruistocht in spijkerbroek’, een jongerenvoorstelling naar het bekroonde kinderboek van Thea Beckman [...]

KC-talenten in jongerenvoorstelling2021-10-13T10:35:32+02:00

Vacature raad van toezicht

Het Krimpenerwaard College heeft als missie: We werken samen aan een kansrijke toekomst. Bij het realiseren hiervan kan de school een beroep doen op de expertise van een sterke raad van toezicht. De Stichting Krimpenerwaard College zoekt per 1 januari 2022 nieuwe leden voor [...]

Vacature raad van toezicht2021-10-14T10:06:57+02:00

‘Leerlingen helpen leerlingen’ gaat weer van start

In blok 1 begint het OLO-onderdeel 'Leerlingen helpen leerlingen': hulplessen aan leerlingen gegeven door medeleerlingen. Heb je moeite met bepaalde vakken of wil je zelf hulples geven, dan kun je je met het onderstaande formulier aanmelden. De hulplessen zijn in de eerste plaats bedoeld voor leerlingen van de [...]

‘Leerlingen helpen leerlingen’ gaat weer van start2021-10-14T10:28:50+02:00

Ouderavonden

Komende maand zijn de ouderavonden voor alle leerjaren gepland.  Deze avonden worden, rekening houdend met de geldende corona-maatregelen, op school georganiseerd. We vinden het belangrijk om de ouders uit te nodigen en stellen uw aanwezigheid zeer op prijs, echter gezien de geldende maatregelen vragen [...]

Ouderavonden2021-09-09T14:59:07+02:00

Bestuursverslag

Zoals ieder jaar is het bestuursverslag gepubliceerd op de website. Dit is een uitgebreid overzicht van het jaar 2020 en de vormgeving maakt de leesbaarheid aantrekkelijker. Binnenkort ontvangt u ook een verkorte digitale versie.

Bestuursverslag2021-09-09T14:40:47+02:00

School en corona

In het protocol van de VO-raad staat omschreven dat schoolkantines weer open mogen. Daarom is besloten dat binnen afzienbare tijd ook onze leerlingen weer voor wat lekkers in de kantine terecht kunnen, al zal het aanbod voorlopig nog beperkt zijn. Verder wordt meer informatie [...]

School en corona2021-09-09T15:13:21+02:00

KC-triatlon

Dé uitdaging voor alle sportieve leerlingen: op vrijdagochtend 17 september organiseert het Krimpenerwaard College voor het eerst sinds tijden weer een mini-triatlon! In een kleine editie van maximaal 50 leerlingen wordt bij de Surfplas gezwommen, gefietst en hardgelopen. Er zijn al wat aanmeldingen, maar [...]

KC-triatlon2021-09-09T14:41:50+02:00

Studiedagen

Ook dit schooljaar staan enkele studiedagen gepland. Op deze dagen wordt geen les gegeven, maar krijgen de leerlingen wel opdrachten die ze thuis moeten maken. De geplande data zijn: 13 september, 12 oktober, 8 december, 18 maart en 4 april. Maandag 13 september duurt [...]

Studiedagen2021-09-09T14:42:36+02:00
Go to Top