Over liesje

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far liesje has created 337 blog entries.

Stichting Leergeld

Als u een laag inkomen, een uitkering of hoge schulden heeft, kunt u diverse schoolzaken voor uw kind aanvragen bij Stichting Leergeld Zuid-Holland Midden. Denk hierbij aan een fiets, een laptop of een Schoolspullenpas om schoolspullen mee te kopen. Kijk op www.elkkinddoetmee.nl/krimpenerwaard, lees de [...]

Stichting Leergeld2022-07-04T10:17:17+02:00

Doe mee met de KC-triatlon

Vind je het leuk om te sporten of wil je graag je conditie verbeteren? Dan is onze KC-triatlon op woensdagochtend 7 september iets voor jou! Het is een sportwedstrijd die we speciaal voor onze leerlingen organiseren. En heb je op dat moment les, dan [...]

Doe mee met de KC-triatlon2022-07-08T08:46:23+02:00

KC-triathlon

Afgelopen schooljaar bliezen we een oude traditie nieuw leven in: we organiseerden weer een triatlon. De leerlingen reageerden heel positief en daarom staat er een nieuwe editie op het programma. Woensdag 7 september gaan de deelnemers 600 meter zwemmen, 17 kilometer fietsen en 4 [...]

KC-triathlon2022-07-03T10:13:19+02:00

Mooi examenresultaat!

Na twee tijdvakken kunnen we trots zijn op een mooi examenresultaat. Op de mavo is 98% van de kandidaten geslaagd, op de havo 93% en op het vwo 95%. Drie mavoleerlingen slaagden cum laude, op het vwo waren dat er aanvankelijk twee, maar een [...]

Mooi examenresultaat!2022-07-04T10:12:43+02:00

Trots op onze geslaagden!

De dag van de uitslag is altijd een spannende, zowel voor de examenkandidaten en hun familie als voor het personeel van de school. Toen in de loop van donderdag 9 juni de uitslagen voor de drie afdelingen van het Krimpenerwaard College bepaald waren, heerste [...]

Trots op onze geslaagden!2022-06-09T15:04:57+02:00

Leerlingen exposeren in De Tuyter

Woensdagmiddag 13 april opende de Krimpense wethouder van cultuur, Coen Derickx, in De Tuyter de expositie College Art. Op deze expositie is het werk te zien van leerlingen van het Krimpenerwaard College, met name uit de examenklassen, maar ook is kunst uit andere bovenbouwgroepen [...]

Leerlingen exposeren in De Tuyter2022-05-08T14:47:20+02:00

Jonge mantelzorgers in Krimpen aan den IJssel

Maar liefst 1 op de 5 kinderen groeit op met de zorg voor een ander, bijvoorbeeld een chronisch zieke ouder of een gehandicapt broertje of zusje. Welke ondersteuning is mogelijk, waardoor wat van de last van hun schouders genomen wordt? En op welke manier [...]

Jonge mantelzorgers in Krimpen aan den IJssel2022-05-08T13:28:05+02:00

Arjan Beune nieuwe voorzitter raad van toezicht

Op 11 april is de heer Arjan Beune benoemd tot de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van het Krimpenerwaard College. Arjan is een bevlogen en ervaren bestuurder met ruime ervaring in het onderwijs en de welzijnssector. Hij heeft meerdere toezichthoudende functies ingevuld [...]

Arjan Beune nieuwe voorzitter raad van toezicht2022-05-08T19:11:28+02:00

Mr zoekt ouderleden

Meepraten op school? Dat kan in de medezeggenschapsraad van het Krimpenerwaard College! De raad, waarin onder meer drie ouders zitting hebben, adviseert en denkt mee over het te voeren beleid. Verder heeft de raad instemmingsrecht op de onderwijskundige doelstellingen van de school. Aan het [...]

Mr zoekt ouderleden2022-05-08T13:19:04+02:00

Vanuit de oudervereniging

Dit wilt u niet missen: dinsdagavond 10 mei de lezing “Pubers achter hun schermen” door Aletta Smits en de Algemene Ledenvergadering van de VKC In februari gaf Aletta Smits voor ouders van het Krimpenerwaard College een zeer geslaagd webinar over het puberbrein. Op dinsdagavond [...]

Vanuit de oudervereniging2022-05-08T19:14:58+02:00

Opvang Oekraïense VO-leerlingen.

De gemeente heeft ons gevraagd te helpen met het verzorgen van onderwijs aan een groep Oekraïense leerlingen, die momenteel in Krimpen aan den IJssel verblijven. Zij volgen dan onder begeleiding de online lessen. Ook kijkt de gemeente of er in de middag activiteiten te [...]

Opvang Oekraïense VO-leerlingen.2022-05-07T15:56:43+02:00

Afscheid Ad Keller

Op 31 maart j.l. nam rector Ad Keller afscheid van het Krimpenerwaard College. ’s Middags was er een bijeenkomst met het personeel, maar Ad Keller had uitdrukkelijk de wens uitgesproken ook iets voor de leerlingen te willen doen. En daar werd voor gezorgd. Als verrassing voor [...]

Afscheid Ad Keller2022-05-08T19:10:54+02:00

Ouderbetrokkenheid

Het Krimpenerwaard College vindt het van groot belang dat ouders betrokken worden bij de school. Dit kan natuurlijk op verschillende manieren en in het verleden werd er ook gewerkt met oudercontactgroepen. Dit jaar is voor een andere weg gekozen. Dit is ontstaan door in [...]

Ouderbetrokkenheid2022-03-16T21:47:27+01:00

Beleid slecht handschrift leerlingen

Steeds vaker wordt de school geconfronteerd met leerlingen die een slecht handschrift hebben. Ouders verzoeken in dat geval om faciliteiten, zoals typen bij toetsen, maar het lukt ons organisatorisch niet om aan al die wensen te voldoen. Bovendien is een leerling niet altijd geholpen [...]

Beleid slecht handschrift leerlingen2022-03-16T11:16:19+01:00

Eindoordeel inspectie

In januari heeft het Krimpenerwaard College bezoek gehad van de onderwijsinspecteur. Inmiddels is het rapport van dit bezoek ontvangen, waaruit blijkt dat de school op alle onderdelen een voldoende oordeel heeft gekregen en daarom het basisarrangement behoudt. Maar omdat het altijd nog beter kan, [...]

Eindoordeel inspectie2022-03-16T11:10:41+01:00

Nieuws van de oudervereniging

Zoals in de vorige nieuwsbrief aangekondigd, wil de oudervereniging ieder schooljaar twee webinars organiseren voor ouders. Op 3 februari heeft het eerste inmiddels plaatsgevonden. Aletta Smits gaf een webinar met de titel: ‘Het puberbrein: een handleiding’. Het was een groot succes. Aletta ontving bijna [...]

Nieuws van de oudervereniging2022-03-16T11:17:46+01:00

Afscheid Ad Keller

Op 31 maart nemen we afscheid van Ad Keller. Hij was gedurende negen jaar rector/bestuurder van het Krimpenerwaard College en wordt per 1 april de voorzitter van het college van bestuur van Stichting De Hoeksche School. Uiteraard laten we zijn vertrek niet ongemerkt voorbijgaan [...]

Afscheid Ad Keller2022-03-16T11:19:14+01:00

Corona-update

Het was wel even wennen: het wegvallen van de coronaregels. Het voelde raar en kaal om na de vakantie ineens zonder mondkapje door de gangen te lopen. Het aantal positief geteste leerlingen en collega’s is, net als de landelijke cijfers, hoog. Dat merken we [...]

Corona-update2022-03-16T11:20:01+01:00

‘Onze’ Tess winnaar voorleeswedstrijd

Wie wordt de beste voorlezer van de brugklas? Dat wordt bepaald tijdens Read2Me!, de landelijke voorleeswedstrijd voor het voortgezet onderwijs. Tijdens de voorronde die op het Krimpenerwaard College werd gehouden, kwam onze leerlinge Tess Meijerink uit 1b7 als winnaar uit de bus en zij [...]

‘Onze’ Tess winnaar voorleeswedstrijd2022-02-17T15:10:44+01:00

Vakantiedata 2022-2023

De vakantieregeling voor het schooljaar 2022-2023 is onlangs vastgesteld. U vindt deze op de website onder Actueel > Vakantiedata.

Vakantiedata 2022-20232022-02-17T14:57:16+01:00

Tafeltjesavond

Donderdag 10 februari organiseren we de traditionele tafeltjesavond, weer digitaal (helaas). U kunt die avond via Teams kort spreken met (maximaal twee) docenten die uw kind lesgeven. Voor een gesprek met de decaan, leerjaarcoördinator of de mentor kunt u beter een aparte afspraak maken. [...]

Tafeltjesavond2022-01-28T14:55:25+01:00

Studie- en beroepenmarkt

Het is al sinds mensenheugenis een traditie: de studie- en beroepenmarkt op het Krimpenerwaard College. Oud-leerlingen, onderwijsinstellingen en anderen bieden op zeer laagdrempelige wijze de mogelijkheid om geïnformeerd te worden over een scala aan opleidingsmogelijkheden na het KC. Voor veel leerlingen viel het de [...]

Studie- en beroepenmarkt2022-01-28T14:53:06+01:00

Corona-update

Ineens was het er ook bij ons op school: een enorme piek in het aantal besmettingen. Waar we voor de kerstvakantie te maken hadden met 3 á 4 positief geteste leerlingen per week, waren het er in de week na de kerstvakantie 27. Daarom [...]

Corona-update2022-01-28T14:56:02+01:00

De beste wensen voor 2022!

Alle medewerkers van het Krimpenerwaard College wensen leerlingen, ouders en andere bezoekers van onze website een voorspoedig en gezond 2022!

De beste wensen voor 2022!2022-01-03T09:55:01+01:00

Fijne feestdagen gewenst!

De kalender telt de laatste dagen van december af. Het jaar 2022 was een bijzonder en hectisch jaar, waarbij helaas het woord 'corona' veelvuldig is gevallen. We hebben als school een prima start van het nieuwe schooljaar kunnen maken, en gelukkig was er tijd [...]

Fijne feestdagen gewenst!2021-12-22T20:04:56+01:00

Huiswerkbegeleiding

Op de middelbare school krijg je huiswerk. Je docenten helpen je met  de vraag hoe je het huiswerk van hun vak het beste kunt aanpakken. Daarnaast helpt je mentor je bijvoorbeeld met leren plannen. Sommige leerlingen vinden het echter heel lastig zonder hulp huiswerk [...]

Huiswerkbegeleiding2022-11-27T10:30:28+01:00

(Hulp-)mentoren

Alle leerlingen hebben een mentor, die zij in geval van vragen of problemen als eerste kunnen aanspreken. Van hun kant zullen de mentoren een leerling benaderen als zij merken dat de resultaten te wensen overlaten, als de leerling het niet naar zijn zin lijkt [...]

(Hulp-)mentoren2021-12-09T11:09:15+01:00

Faalangst

Leerlingen die met faalangst kampen, kunnen deelnemen aan een cursus die tot doel heeft het probleem aan te pakken. De trainers (mevrouw De Jong en meneer Mennes) gaan zowel met leerlingen uit de onderbouw als met leerlingen uit de bovenbouw aan de slag. Voor [...]

Faalangst2022-10-12T13:45:37+02:00

Dyslexiebegeleiding

Als leerlingen van de 1e brugklas bij de spellingtoets veel fouten maken die op dyslexie wijzen, worden ze in een speciale hulples begeleid. Bovendien krijgen leerlingen met een officiële dyslexieverklaring extra faciliteiten bij toetsen, zoals verlengde toetsduur (indien mogelijk) of het gebruik van een [...]

Dyslexiebegeleiding2021-12-09T11:02:44+01:00

Aandachtsfunctionarissen

De aandachtsfunctionarissen zorgen voor het goed doorlopen van de procedure bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling. Zij hebben een belangrijke rol bij de implementatie van de meldcode binnen de school. Een vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling moet bij hen gemeld worden. [...]

Aandachtsfunctionarissen2021-12-09T10:59:31+01:00

Vertrouwenspersonen

Op het Krimpenerwaard College zijn twee docenten en een aantal leerlingen aangesteld als (interne) vertrouwenspersonen. Naast hen zijn twee deskundigen van buiten de school aangezocht om als externe vertrouwenspersoon op te treden. Bij een vertrouwenspersoon kunnen de leerlingen terecht met bijzondere problemen die ze [...]

Vertrouwenspersonen2021-12-09T10:57:16+01:00

Ondersteuningscoördinator en extra ondersteuning

Ondersteuningscoördinator Begeleiders die via extra ondersteuning kunnen worden ingezet, vormen met de ondersteuningscoördinator het ondersteuningsteam van de school. De ondersteuningscoördinator stuurt het ondersteuningsteam aan. De ondersteuningscoördinator van onze school is mevrouw Kalkman. Leerlingen voor wie extra ondersteuning wordt aangevraagd, ondervinden vaak problemen met (school)angst, [...]

Ondersteuningscoördinator en extra ondersteuning2021-12-09T10:51:38+01:00

Algemeen

Naast de lessen die de leerling volgt, biedt de school tal van activiteiten die het leren bevorderen en mogelijke problemen voorkomen. Deze activiteiten noemen wij op school basisondersteuning. De mentor is voor de leerling degene die basisondersteuning kan aanvragen of in gang kan zetten. [...]

Algemeen2021-12-10T15:37:47+01:00
Go to Top