Over liesje

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far liesje has created 298 blog entries.

Wijziging datum bijeenkomst ouderbetrokkenheid

De werkgroep 'Ouderbetrokkenheid' is druk bezig met de voorbereiding van een bijeenkomst. Als thema is gekozen voor het onderwerp ‘Leren leren’. De bijeenkomst zal niet plaatsvinden op 26 oktober, zoals eerder vermeld. Zodra de nieuwe datum bekend is, hoort u dit uiteraard. [...]

Wijziging datum bijeenkomst ouderbetrokkenheid2021-10-13T11:27:08+02:00

Inzet van extra middelen en eerdere coronamaatregelen

Het kabinet heeft met de incidentele subsidie ‘Nationaal Programma Onderwijs' extra geld voor scholen beschikbaar gesteld om de mogelijke nadelige effecten van corona (leerachterstanden, sociaal-emotionele gevolgen) voor leerlingen te beperken. Hoe doet onze school dit? Wij hebben er allereerst voor gekozen om het schooljaar [...]

Inzet van extra middelen en eerdere coronamaatregelen2021-10-13T10:23:41+02:00

Nieuws van de oudervereniging VKC

Naar aanleiding van de uitkomst van de enquête die we hebben uitgezet onder ouders hebben wij dit schooljaar een presentatie gemaakt over de oudervereniging (VKC). Deze is al op verschillende ouderavonden getoond. Mocht u deze presentatie niet hebben gezien: u kunt hem hier terugkijken. Afgelopen [...]

Nieuws van de oudervereniging VKC2021-10-12T13:40:15+02:00

Succesvolle minithriatlon

Vrijdag 17 september vond, voor het eerst in jaren, weer een KC-minitriatlon plaats. Er deden 26 leerlingen aan mee, vanuit alle lagen van de school: brugklasser tot zesdeklasser, mavo-, havo- en vwo-leerlingen. Diverse personeelsleden en oud-docenten van de school verleenden onmisbare diensten. Alle leerlingen [...]

Succesvolle minithriatlon2021-10-13T10:25:28+02:00

‘Leerlingen helpen leerlingen’ gaat weer van start

In blok 1 begint het OLO-onderdeel Leerlingen helpen leerlingen: hulplessen aan leerlingen gegeven door medeleerlingen (tutoren). De hulplessen zijn in de eerste plaats bedoeld voor leerlingen van de 1e en 2e klassen, maar uiteraard zijn hulplessen aan leerlingen uit hogere leerjaren ook mogelijk. De hulplessen vinden in blok 1 [...]

‘Leerlingen helpen leerlingen’ gaat weer van start2021-10-13T10:26:13+02:00

Verkort bestuursverslag

Jaarlijks wordt voor de zomervakantie het bestuursverslag gemaakt en op onze website geplaatst. Dit verslag is een uitgebreid document waarin uitleg wordt gegeven en verantwoording wordt afgelegd over diverse onderwerpen. Er is inmiddels tevens een verkorte versie gemaakt die onder meer naar de gemeente, [...]

Verkort bestuursverslag2021-10-13T10:28:21+02:00

KC-talenten in jongerenvoorstelling

Opnieuw staat een aantal leerlingen van het Krimpenerwaard College op de planken in een productie van Jongerentheater Quint. We interviewden Iva van Dam (4-vwo) en Isabelle de Vries (4-mavo), die schitteren in ‘Kruistocht in spijkerbroek’, een jongerenvoorstelling naar het bekroonde kinderboek van Thea Beckman [...]

KC-talenten in jongerenvoorstelling2021-10-13T10:35:32+02:00

Vacature raad van toezicht

Het Krimpenerwaard College heeft als missie: We werken samen aan een kansrijke toekomst. Bij het realiseren hiervan kan de school een beroep doen op de expertise van een sterke raad van toezicht. De Stichting Krimpenerwaard College zoekt per 1 januari 2022 nieuwe leden voor [...]

Vacature raad van toezicht2021-10-14T10:06:57+02:00

‘Leerlingen helpen leerlingen’ gaat weer van start

In blok 1 begint het OLO-onderdeel 'Leerlingen helpen leerlingen': hulplessen aan leerlingen gegeven door medeleerlingen. Heb je moeite met bepaalde vakken of wil je zelf hulples geven, dan kun je je met het onderstaande formulier aanmelden. De hulplessen zijn in de eerste plaats bedoeld voor leerlingen van de [...]

‘Leerlingen helpen leerlingen’ gaat weer van start2021-10-14T10:28:50+02:00

Ouderavonden

Komende maand zijn de ouderavonden voor alle leerjaren gepland.  Deze avonden worden, rekening houdend met de geldende corona-maatregelen, op school georganiseerd. We vinden het belangrijk om de ouders uit te nodigen en stellen uw aanwezigheid zeer op prijs, echter gezien de geldende maatregelen vragen [...]

Ouderavonden2021-09-09T14:59:07+02:00

Bestuursverslag

Zoals ieder jaar is het bestuursverslag gepubliceerd op de website. Dit is een uitgebreid overzicht van het jaar 2020 en de vormgeving maakt de leesbaarheid aantrekkelijker. Binnenkort ontvangt u ook een verkorte digitale versie.

Bestuursverslag2021-09-09T14:40:47+02:00

School en corona

In het protocol van de VO-raad staat omschreven dat schoolkantines weer open mogen. Daarom is besloten dat binnen afzienbare tijd ook onze leerlingen weer voor wat lekkers in de kantine terecht kunnen, al zal het aanbod voorlopig nog beperkt zijn. Verder wordt meer informatie [...]

School en corona2021-09-09T15:13:21+02:00

KC-triatlon

Dé uitdaging voor alle sportieve leerlingen: op vrijdagochtend 17 september organiseert het Krimpenerwaard College voor het eerst sinds tijden weer een mini-triatlon! In een kleine editie van maximaal 50 leerlingen wordt bij de Surfplas gezwommen, gefietst en hardgelopen. Er zijn al wat aanmeldingen, maar [...]

KC-triatlon2021-09-09T14:41:50+02:00

Studiedagen

Ook dit schooljaar staan enkele studiedagen gepland. Op deze dagen wordt geen les gegeven, maar krijgen de leerlingen wel opdrachten die ze thuis moeten maken. De geplande data zijn: 13 september, 12 oktober, 8 december, 18 maart en 4 april. Maandag 13 september duurt [...]

Studiedagen2021-09-09T14:42:36+02:00

Probleem digitale leermiddelen

Helaas zijn er op dit moment problemen met de levering van de digitale boeken in de ELO. Als dat voor uw kind het geval is, kan hij of zij dit melden bij de ELO-beheerder van de school. Zijn werkplek is kamer 1.24. [...]

Probleem digitale leermiddelen2021-09-09T15:02:29+02:00

Succesvolle start schooljaar

We kunnen terugkijken op een succesvolle eerste schoolweek die anders verliep dan gewoonlijk, maar de reacties van zowel leerlingen, medewerkers als ouders zijn uiterst positief. Walibi, sportieve activiteiten in en om de school en een optreden van Antoon vormden de onderdelen van het ‘After [...]

Succesvolle start schooljaar2021-09-09T14:43:34+02:00

After Summer Festival!

Het spetterende optreden van zanger/rapper Antoon op het schoolplein vormde woensdagmiddag 1 september voor de leerlingen van het Krimpenerwaard College de aftrap van het After Summer Festival. Met dit festival hopen we de vervelende coronaperiode achter ons te laten en de leerlingen de gelegenheid [...]

After Summer Festival!2021-09-02T13:22:19+02:00

Zelf aan te schaffen leermiddelen 2021-2022

De meeste boeken die de leerlingen op school nodig hebben worden gratis ter beschikking gesteld. Zaken als een atlas, woordenboeken, bureauartikelen en gymkleding horen daar niet bij en moeten door de leerlingen zelf worden aangeschaft.  Wilt u het complete overzicht van alle klassen en [...]

Zelf aan te schaffen leermiddelen 2021-20222021-07-16T15:13:29+02:00

After Summer Festival

Het schooljaar 2020-2021 was door corona voor leerlingen een lastig jaar: noodgedwongen veel online lessen, weinig sociale contacten, moeite om gemotiveerd te blijven. Met een andere, feestelijke start van het nieuwe schooljaar hopen we de coronaperikelen achter ons te laten en ons vervolgens te [...]

After Summer Festival2021-07-15T13:46:26+02:00

Examenresultaten en diplomeringen

Na het 3e tijdvak is 92% van onze mavo-leerlingen geslaagd, 90% van de havo-leerlingen en 98% van de vwo-leerlingen, een prima resultaat waar we trots op zijn. De geslaagden namen op 6 (vwo), 7 (havo) en 8 juli (mavo) hun diploma’s in ontvangst. Vanwege [...]

Examenresultaten en diplomeringen2021-07-15T13:45:10+02:00

Met raad en daad

Gemeenteraad en griffie van Krimpen aan den IJssel willen graag een cursus ‘Met raad en daad’ organiseren voor Krimpenaren van 16 jaar of ouder die geïnteresseerd zijn in de gemeenteraad. De cursus start 8 september, is gratis en vindt vier keer plaats in september. [...]

Met raad en daad2021-07-15T11:19:27+02:00

Zelftesten en vaccinatie

Vanuit het kabinet is de V.O.-scholen gevraagd om aan alle leerlingen voor de zomervakantie coronazelftesten mee te geven, die bedoeld zijn voor terugkomst van een vakantie en voor de aanvang van het nieuwe schooljaar. Elke leerling van het Krimpenerwaard College heeft bij het inleveren [...]

Zelftesten en vaccinatie2021-07-15T11:50:00+02:00

Nationaal Programma Onderwijs

Het zal u niet zijn ontgaan dat de regering in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) een aanzienlijk bedrag voor het onderwijs beschikbaar heeft gesteld met als doel de onderwijsvertraging die leerlingen hebben opgelopen te repareren. U ontvangt aan het begin van [...]

Nationaal Programma Onderwijs2021-07-15T11:02:48+02:00
Go to Top