About Paul Bloemers

This author has not yet filled in any details.
So far Paul Bloemers has created 131 blog entries.

Begeleiding

Op het Krimpenerwaard College staan veel mensen klaar om je te helpen: natuurlijk de docenten, maar bijvoorbeeld ook de mentoren, de hulpmentoren, een vertrouwensteam en de hulplestutoren.

Begeleiding2013-06-08T14:14:19+02:00

Brugklas

Wel even iets anders dan je gewend bent op de basisschool. Maar tijdens de kennismakingsmiddag kun je al een beetje wennen.

Brugklas2013-06-08T14:13:27+02:00

Brandrisico: taken bedrijfshulpverleners en overige personeelsleden

Op onze school zijn vierentwintig bedrijfshulpverleners aangesteld, deze hebben een opleiding gevolgd in het levensreddend handelen en het blussen van kleine branden. Elke twee jaar vind er een herhalingcursus plaats. Brand is een schrikbeeld voor een ieder op onze school, daarom zal er ook [...]

Brandrisico: taken bedrijfshulpverleners en overige personeelsleden2018-03-22T09:42:51+02:00

Sollicitatieprocedure

1. Aan elke door het Krimpenerwaard College als zodanig erkende sollicitatie voor een aanstelling als personeelslid aan de school gaat de vaststelling van de omvang (in delen van fte's) en de aard van de vacature (soort en niveau functie, tijdelijk ter vervanging of tijdelijk met [...]

Sollicitatieprocedure2017-08-31T16:26:15+02:00

Procedure aanvraag detachering leerlingen in het VAVO

Volgens de geldende regelgeving kan een school voor regulier voortgezet onderwijs leerlingen in de leeftijd van 16 jaar ouder, in gevallen waarin zij dit nodig en verantwoord acht, toestemming geven hun opleiding in het volwassenenonderwijs (VAVO) voort te zetten. Dit gebeurt door middel van een [...]

Procedure aanvraag detachering leerlingen in het VAVO2017-08-31T16:26:15+02:00

Personele ontwikkeling

Beleid en regelgeving met betrekking tot scholing   Inleiding De visie op ontwikkeling van het personeel van de Stichting Krimpenerwaard College wordt door meerdere factoren beïnvloed. Een duidelijk kader is hierbij de ‘Wet op de beroepen in het onderwijs’(Wet BIO). Deze wet stelt eisen aan [...]

Personele ontwikkeling2017-08-31T16:26:15+02:00

Gedragscode

De vertrouwenspersonen hebben de schoolleiding gevraagd om enige richtlijn die zou kunnen dienen om de wijze waarop leden van onze schoolgemeenschap met elkaar omgaan in voorkomende gevallen te toetsen. Het is wenselijk dat de vertrouwenspersonen situaties als intimidatie en machtsmisbruik goed en scherp kunnen beoordelen. [...]

Gedragscode2017-08-31T16:26:15+02:00

Beoordelingsprocedure voor leraren

Leraren worden bij hun eerste aanstelling aan het Krimpenerwaard College voor bepaalde tijd benoemd, tenzij anders is overeengekomen. De in art. 1 genoemde tijd betreft één (school)jaar, tenzij anders is overeengekomen. Gedurende het eerste jaar van de aanstelling wordt de leraar beoordeeld op zijn functioneren. [...]

Beoordelingsprocedure voor leraren2016-05-18T14:09:25+02:00

Beoordelingsprocedure voor leden van het onderwijsondersteunend personeel

Leden van het onderwijsondersteunend personeel worden bij hun eerste aanstelling aan het Krimpenerwaard College voor bepaalde tijd benoemd, tenzij anders is overeengekomen. De in art. 1 genoemde tijd betreft één jaar, tenzij anders is overeengekomen. Gedurende het eerste jaar van de aanstelling wordt het lid [...]

Beoordelingsprocedure voor leden van het onderwijsondersteunend personeel2017-08-31T16:26:15+02:00

Werktijden- en vakantieregeling o.o.p.

Werktijden- en vakantieregeling onderwijsondersteunend personeel Werktijden Uitgangspunt is de effectieve normjaartaak van 1659 uur of een gedeelte daarvan. Leden van het OOP kunnen een keuze maken voor een werkweek van 40 uur, 38 uur, 36,86 uur, dan wel in overleg 36 uur, waarbij een werkdag [...]

Werktijden- en vakantieregeling o.o.p.2017-08-31T16:26:15+02:00

Verzekeringen van de school

Een overzicht van de verzekeringen die de school als werkgever voor haar medewerkers en/of leerlingen heeft afgesloten: welke verzekering? wat en voor wie? bedragen bijzonderheden Aanvullende autocasco­verzekering Verzekerd is de schade aan motorrijtuigen die tijdens dienstreizendoor per­soneelsleden en vrijwilligers worden gebruikt Maximale bedrag € 15.000 [...]

Verzekeringen van de school2017-08-31T16:26:15+02:00

Dienstreizen, vergoeding

Het onbelast te vergoeden bedrag per kilometer bij eigen vervoer voor dienstreizen is gesteld op € 0,19. De school vergoedt € 0,29 per kilometer. Dit houdt in dat over € 0,10 per kilometer belasting bij de betrokkene moet worden ingehouden. De declaratieprocedure luidt als volgt: [...]

Dienstreizen, vergoeding2016-12-19T14:49:24+02:00

Musical

Gemiddeld eens in de twee jaar produceert het Krimpenerwaard College een grote voorstelling.  De aula van de school wordt omgetoverd tot een heus theater dat bij elke productie op een originele wijze wordt vorm gegeven. De producties worden gekenmerkt door gevarieerde muziek en veel spektakel. [...]

Musical2017-08-31T16:26:16+02:00

Leerlingenraad

Het Krimpenerwaard College heeft een leerlingenraad, die de belangen van onze leerlingen behartigt. Op school geldt een leerlingenstatuut, waarin de rechten en plichten van leerlingen officieel zijn vastgelegd. Er is regelmatig overleg tussen leerlingenraad en schoolleiding. Twee vertegenwoordigers van de leerlingenraad hebben zitting in de [...]

Leerlingenraad2013-09-12T08:58:33+02:00

KS’68

KS’68 is de leerlingenvereniging van het Krimpenerwaard College. Zij houdt zich bezig met het organiseren van festiviteiten die het schoolleven (nog) leuker maken. Daarnaast verleent KS’68 medewerking aan toneeluitvoeringen , musicals, het open podium, het Diner Dansant en kerstvieringen. De feestavonden zijn altijd druk bezocht. [...]

KS’682017-08-31T16:26:16+02:00

Concertbezoeken

Het Krimpenerwaard College heeft een langjarige traditie op het gebied van de klassieke muziek. Tijdens de schoolloopbaan van de leerlingen wordt op verschillende momenten en op diverse manieren aandacht aan deze dankbare kunstvorm besteed. In de onderbouw gebeurt dat natuurlijk in de vaklessen muziek, in [...]

Concertbezoeken2017-02-08T15:11:10+02:00

Parijs, 4 havo

Hoewel het accent bij de stedenreis voor 4-havo naar Parijs vooral ligt op de vele historische en culturele trekpleisters zoals de Notre-Dame, de Eiffeltoren, het kasteel van Fontainebleau en de Arc de Triomphe, is er ook ruimte voor aardser zaken. Flaneren op de Champs Elysées, [...]

Parijs, 4 havo2018-10-20T19:23:43+02:00

Epen, 4 vwo

In mei gaan de leerlingen uit 4 vwo een week naar Epen in het kader van een werkweek. Het idee van de werkweek is dat de vwo-leerlingen ervaring opdoen met allerlei noodzakelijke vaardigheden voor hun vervolgopleiding, zoals samenwerken aan projecten en het doen van onderzoek. [...]

Epen, 4 vwo2017-02-08T15:08:08+02:00

Lille, 3-havo en 3-vwo

Al vele jaren gaan de leerlingen uit 3-havo en 3-vwo een dag naar Lille. Vanwege de reistijd altijd een lange dag. De meeste leerlingen zijn achteraf verbaasd over het feit dat Lille zo veel gezichten heeft en een bruisende stad is, en dat op [...]

Lille, 3-havo en 3-vwo2018-10-20T17:32:52+02:00

Kwaliteitszorg

De zorg voor de kwaliteit van het onderwijs en de leerlingbegeleiding staat bij het Krimpenerwaard College hoog in het vaandel. Door in regelmatige afstanden enquêtes onder leerlingen en ouders af te nemen probeert de school erachter te komen wat er goed gaat en op welke [...]

Kwaliteitszorg2016-05-10T10:04:13+02:00

Vensters VO

Wat zijn de examenresultaten van de school? Hoe verhouden ze zich tot het landelijk gemiddelde? Hoe gaat de school om met belangrijke onderwerpen als zorg en veiligheid? De antwoorden op deze en vele andere vragen vindt u in onze schoolvensters, die u op het internet [...]

Vensters VO2015-02-01T21:20:23+02:00

Geen vacature

Momenteel zijn er op het Krimpenerwaard College geen vacatures. Het staat u echter vrij open solicitaties in te sturen. Wij nemen deze dan mee in eventuele toekomstige vacatures. Belangstellenden nodigen wij uit hun schriftelijke sollicitatie, voorzien van curriculum vitae te sturen naar de afdeling personeelszaken. [...]

Geen vacature2017-08-31T16:26:16+02:00

Enquête

Klik hier om de enquête in te vullen. Voer in het openingsscherm je persoonlijke logingegegevens in. Klik daarna op 'Deelnemen Onderzoek'. In het volgende venster staat het onderzoek klaar. Klik het aan, vul het in en klik op 'Verzend het ingevulde formulier'. [...]

Enquête2018-11-13T13:57:23+02:00