Over Elizabeth van Nieuwaal

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Elizabeth van Nieuwaal has created 22 blog entries.

Alcoholgebruik onder jongeren

Tijdens de projectweek ‘de gezonde school’ is o.a. gesproken over alcoholgebruik en de schadelijke gevolgen hiervan onder jongeren. In aansluiting op deze projectweek heeft op maandag 22 november jl. een Lezing/Webinar plaatsgevonden door dr. Nico van der Lely. Hij is als kinderarts verbonden aan [...]

Alcoholgebruik onder jongeren2021-11-25T19:04:15+01:00

MR-agenda incl. vergaderstukken

Iedere school hoort een MR te hebben. De MR vergadert ca. zes keer per jaar met het schoolbestuur. De MR is samengesteld uit leerlingen, ouders, docenten én onderwijsondersteunend personeel. Gespreksonderwerpen zijn o.a. de begroting, beleidsplannen en actuele aangelegenheden die van invloed zijn op (de [...]

MR-agenda incl. vergaderstukken2021-11-25T17:52:40+01:00

MR 29 november 2021

Vergadering Medezeggenschapsraad Krimpenerwaard College Datum: 29 november 2021 Tijd: 20.00 uur Plaats: online / lokaal 1.07    Agenda     Omschrijving Bijlage Status Planning 1 Opening en mededelingen     20.00 uur 2 Notulen en actielijst MR d.d. 04-10-2021 MR2148.02 [...]

MR 29 november 20212021-11-25T13:23:19+01:00

MR 4 oktober 2021

Vergadering Medezeggenschapsraad Krimpenerwaard College Datum: 4 oktober 2021 Tijd: 19.30 uur Plaats: 1.09   Agenda   Omschrijving Bijlage Status Planning 1 Opening en verwelkoming nieuwe leden     19.30u 2 Afspraken- en besluitenlijst d.d. 28-06-2021 2140.02 Vaststellen 19.35u 3 Schoolprofiel [...]

MR 4 oktober 20212021-11-25T13:27:26+01:00

Schoolprogramma Nationaal Plan Onderwijs (NPO)

Dit document beschrijft het schoolprogramma met daarin onder meer de doelen die de school wil behalen, de gekozen interventies, en de wijze waarop we de resultaten duurzaam borgen. Dit programma wordt aan het Koersplan toegevoegd.  

Schoolprogramma Nationaal Plan Onderwijs (NPO)2021-07-12T12:56:35+02:00

Vergadering Medezeggenschapsraad Krimpenerwaard College Datum: 25 januari 2021 Tijd: 19.00 uur Plaats: online via Teams   Agenda   Omschrijving Bijlage Status Planning 1 Opening en mededelingen     19.00 uur 2 Notulen MR-vergadering d.d. 23 november 2020 2104.02 Vaststellen 19.05 [...]

2021-03-31T13:30:14+02:00

Update schoolfoto’s: uiterlijk 31 maart retour

Door de sluiting van de school in december 2020 is het helaas niet mogelijk geweest om alle fotosets uit te reiken. De komende twee weken zullen de schoolfoto's alsnog aan uw zoon/dochter worden uitgereikt. Foto’s, die u niet wenst af te nemen, kunnen tot [...]

Update schoolfoto’s: uiterlijk 31 maart retour2021-03-09T12:30:54+01:00

Veilig mailen

Soms bevat een email vertrouwelijke informatie. Bedenk dan allereerst: is het echt nodig dat ik deze informatie per mail verstuur? Als er een veiliger en dus beter alternatief is, maak daar dan gebruik van. Wil je toch vertrouwelijke informatie per email versturen, dan zijn [...]

Veilig mailen2020-11-05T09:11:43+01:00

Medewerkersgesprekkencyclus

In het kader van Strategisch Human Resource Management (sHRM) waarin het regelmatig en systematisch afstemmen van het vakmanschap, leiderschap en eigenaarschap van de medewerkers en de doelen uit het koersplan van de school centraal staan, is één van de instrumenten om dit te ondersteunen [...]

Medewerkersgesprekkencyclus2021-02-03T12:54:51+01:00

Integriteitscode

In de Integriteitscode zijn concrete regels en algemene gedragslijnen geformuleerd inzake het integer handelen binnen de organisatie.

Integriteitscode2020-11-24T09:39:49+01:00

Stakeholdersbeleid

Voor het realiseren van beleid en vernieuwingen zijn betrokkenheid en eventuele inbreng van relevante stakeholders cruciaal. In bijgevoegd document is het stakeholdersbeleid terug te vinden. 

Stakeholdersbeleid2020-06-10T12:05:30+02:00
Go to Top