Over Elizabeth van Nieuwaal

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Elizabeth van Nieuwaal has created 19 blog entries.

MR 04-10-2021

Vergadering Medezeggenschapsraad Krimpenerwaard College Datum: 4 oktober 2021 Tijd: 19.30 uur Plaats: 1.09   Agenda   Omschrijving Bijlage Status Planning 1 Opening en verwelkoming nieuwe leden     19.30u 2 Afspraken- en besluitenlijst d.d. 28-06-2021 2140.02 Vaststellen 19.35u 3 Schoolprofiel [...]

MR 04-10-20212021-09-29T11:08:05+02:00

Corona beleid

Tijdens de persconferentie is duidelijk geworden dat vanaf 25 september jl. het dragen van een mondkapje in scholen niet langer verplicht is. Natuurlijk mag een leerling op vrijwillige basis het mondkapje blijven dragen. Klik hier voor de officiële brief namens de GGD/Team Outbreak.   [...]

Corona beleid2021-09-27T14:39:19+02:00

Schoolprogramma Nationaal Plan Onderwijs (NPO)

Dit document beschrijft het schoolprogramma met daarin onder meer de doelen die de school wil behalen, de gekozen interventies, en de wijze waarop we de resultaten duurzaam borgen. Dit programma wordt aan het Koersplan toegevoegd.  

Schoolprogramma Nationaal Plan Onderwijs (NPO)2021-07-12T12:56:35+02:00

Vergadering Medezeggenschapsraad Krimpenerwaard College Datum: 25 januari 2021 Tijd: 19.00 uur Plaats: online via Teams   Agenda   Omschrijving Bijlage Status Planning 1 Opening en mededelingen     19.00 uur 2 Notulen MR-vergadering d.d. 23 november 2020 2104.02 Vaststellen 19.05 [...]

2021-03-31T13:30:14+02:00

Update schoolfoto’s: uiterlijk 31 maart retour

Door de sluiting van de school in december 2020 is het helaas niet mogelijk geweest om alle fotosets uit te reiken. De komende twee weken zullen de schoolfoto's alsnog aan uw zoon/dochter worden uitgereikt. Foto’s, die u niet wenst af te nemen, kunnen tot [...]

Update schoolfoto’s: uiterlijk 31 maart retour2021-03-09T12:30:54+01:00

Veilig mailen

Soms bevat een email vertrouwelijke informatie. Bedenk dan allereerst: is het echt nodig dat ik deze informatie per mail verstuur? Als er een veiliger en dus beter alternatief is, maak daar dan gebruik van. Wil je toch vertrouwelijke informatie per email versturen, dan zijn [...]

Veilig mailen2020-11-05T09:11:43+01:00

Medewerkersgesprekkencyclus

In het kader van Strategisch Human Resource Management (sHRM) waarin het regelmatig en systematisch afstemmen van het vakmanschap, leiderschap en eigenaarschap van de medewerkers en de doelen uit het koersplan van de school centraal staan, is één van de instrumenten om dit te ondersteunen [...]

Medewerkersgesprekkencyclus2021-02-03T12:54:51+01:00

Integriteitscode

In de Integriteitscode zijn concrete regels en algemene gedragslijnen geformuleerd inzake het integer handelen binnen de organisatie.

Integriteitscode2020-11-24T09:39:49+01:00

Stakeholdersbeleid

Voor het realiseren van beleid en vernieuwingen zijn betrokkenheid en eventuele inbreng van relevante stakeholders cruciaal. In bijgevoegd document is het stakeholdersbeleid terug te vinden. 

Stakeholdersbeleid2020-06-10T12:05:30+02:00
Go to Top