Recente correspondentie

Onderstaande brieven zijn aan de leerlingen meegegeven of via de mail aan de ouders verstuurd:

Datum Klassen Inhoud / onderwerp correspondentie
20 juli 2020 1b Start schooljaar 2021
20 juli 2020 2b en 2g Start schooljaar 2021
20 juli 2020 2m Start schooljaar 2021
20 juli 2020 klassen 3, 4, 5, 6 Start schooljaar 2021