dyslexie

Als leerlingen met een dyslexieverklaring op het Krimpenerwaard College komen, worden ze aan het begin van het schooljaar uitgenodigd voor een gesprekje. De dyslexiecoördinator bespreekt de voortgang en hulp op de basisschool en vraagt waaraan ze hier op school behoefte hebben. Tijdens dit gesprek wordt de faciliteitenkaart gemaakt. Op deze kaart staat onder andere of een leerling recht heeft op extra tijd, een aangepaste beoordeling van spelling of gesproken leerboeken. Overige faciliteiten worden in overleg erop gezet. Ook krijgt iedere leerling SprintPlus op de laptop. Deze voorleessoftware mag gebruikt worden tijdens de lessen. Indien nodig kan de laptop ook bij toetsen ingezet worden.

Als een leerling behoefte heeft aan extra begeleiding kan daarvoor gekozen worden. Naast hulp voor lezen en spelling zijn er ook modules over leerstrategie√ęn die ondersteunend kunnen werken bij kinderen met dyslexie.

Hiernaast worden alle leerlingen in de eerste brugklas gescreend. Deze toets bestaat uit een onderdeel lezen en een onderdeel spelling. Op basis van deze resultaten kan het voorkomen dat we ouders adviseren om een dyslexieonderzoek te starten. De resultaten van deze screening worden gedeeld met de lesgevende docenten Nederlands en de mentor.