Uiterlijk om 12.00 uur moet je als examenleerling een eventuele herkansing voor de rekentoets aanvragen.