Leerlingen die met faalangst kampen, kunnen deelnemen aan een cursus die tot doel heeft het probleem aan te pakken. De trainers (mevrouw De Jong en meneer Mennes) gaan zowel met leerlingen uit de onderbouw als met leerlingen uit de bovenbouw aan de slag.

Voor leerlingen van klas 1 en 2 is er een groepstraining van negen bijeenkomsten. De mentor meldt de leerling uiterlijk dinsdag 6  december 2022 aan bij mevrouw De Jong en/of meneer Mennes. De test en intake vinden plaats op donderdag 15 december 2022.
De groepstraining vindt plaats op de volgende donderdagmiddagen van 14.30 tot 15.30 uur in lokaal 2.07:

22 december 2022, 26 januari, 9 februari, 23 februari, 9 maart, 23 maart, 30 maart, 6 april en 20 april 2023.

Voor leerlingen van de hogere leerjaren bestaat de mogelijkheid van individuele training. Deze individuele training vindt plaats in de periode oktober/december en april/juni. Aanmeldingen lopen ook via mevrouw De Jong en/of meneer Mennes.