FAQ’s2020-12-09T08:43:59+01:00

Hieronder hebben we een aantal veelgestelde vragen beantwoord.

Staat uw vraag er niet tussen?

Kan ik een tegemoetkoming krijgen in bepaalde schoolkosten?2023-03-14T13:33:30+01:00

Voor ouders van leerlingen die wonen in Krimpen aan den IJssel en Capelle aan den IJssel bieden de Stichting Leergeld en de afdeling Sociale Zaken IJsselgemeenten de mogelijkheid bepaalde voorzieningen aan te vragen als de financiële situatie van de ouders daar aanleiding toe geeft. Te denken valt aan:

  • Een fiets voor een leerling die naar het voortgezet onderwijs gaat.
  • Een laptop
  • Een tegemoetkoming in de schoolkosten als aanvulling op de gemeentelijke regeling.

Wilt u weten of u in aanmerking komt? De voorwaarden voor een aanvraag bij Stichting Leergeld vindt u op www.leergeld.nl, die van Sociale Zaken IJsselgemeenten op .www.ijsselgemeenten.nl/extra-geld-en-hulp

Ook de gemeente Rotterdam geeft kinderen van ouders met een laag inkomen financiële steun. Kijk voor meer informatie op www.jeugdtegoed.nl.

Hoeveel bedraagt de vrijwillige ouderbijdrage?2023-06-27T16:10:40+02:00

De bedragen van de vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2023-2024 vindt u hier.

Hoe werkt Office 365?2021-12-22T14:13:44+01:00

Basis informatie van Office 365 kunt u in dit document vinden.

Ik heb problemen met mijn laptop. Wat nu?2021-12-22T14:27:23+01:00

Heb je problemen met je laptop, zoals defecten, softwareproblemen, opstartproblemen of ernstige schade, dan moet daar door onze ict-ondersteuner naar gekeken worden. Meld je in dat geval met je laptop en oplader in kamer 1.45. 
In een aantal gevallen zal de laptop gerepareerd moeten worden door de leverancier. Bij externe reparatie zal een leenlaptop beschikbaar worden gesteld.

Meld je met je laptop en oplader in kamer 1.45.

Hoe werkt Microsoft Teams?2021-12-22T14:31:10+01:00

Basisinformatie over Microsoft Teams is hier te vinden.

Ik probeer een gesprek met een docent of mentor aan te vragen. Hoe moet ik dat doen?2020-01-07T12:13:16+01:00

Indien u een gesprek wilt aanvragen met een mentor of een docent, kunt u deze mailen via het (interne) contactformulier op de website. Of rechtstreeks via docentafkorting@kwcollege.nl

Als een antwoord via mail wat lang op zich laat wachten (het komt wel eens voor dat mails niet aankomen), of wanneer er haast bij is, kunt u via een telefoontje met de leerlingadministratie om contact vragen.

Wat moet ik doen als ik een klacht wil indienen?2021-11-03T12:32:44+01:00

De procedure voor het indienen van een klacht is vastgelegd in de klachtenregeling van het Krimpenerwaard College die u vindt onder Informatie > KC-wijzer > Organisatie

 

Wat is het achterliggende beleid van de school inzake het gebruik van verslavende genotmiddelen?2017-10-03T14:17:27+02:00

De school probeert het gebruik van verslavende genotmiddelen zoveel mogelijk tegen te gaan. Dat gebeurt door voorlichting en ontmoediging op diverse momenten en manieren, afhankelijk van de leeftijdsgroep en het soort genotmiddel. Zij vraagt de ouders regelmatig daarin met de school samen te werken, want alleen zo is een optimaal resultaat haalbaar.

Wat gebeurt er als leerlingen verslavende genotmiddelen gebruiken?2021-09-30T10:23:15+02:00

Roken
Het Krimpenerwaard College is een rookvrije school.
In het schoolgebouw, op het schoolplein binnen de afsluitbare hekken, en het gehele sportterrein wordt niet gerookt.

Alcohol
Op school is het voor leerlingen, medewerkers en overige personen niet toegestaan alcohol in bezit te hebben of alcohol te drinken.
Op klassenavonden, feesten, werkweken en andere bijeenkomsten zullen geen alcoholhoudende dranken geschonken worden als daar leerlingen bij aanwezig kunnen zijn.

Cannabis
Op school en tijdens onderwijsactiviteiten is in bezit te hebben, te verhandelen of te gebruiken van cannabisproducten voor leerlingen, medewerkers en overige personen verboden.

Overtreding
Wanneer aantoonbaar bewezen of een duidelijk vermoeden bestaat dat iemand één of meer van de hierboven beschreven regels overtreedt, wordt hij/zij hierop aangesproken en volgen er mogelijk sancties en begeleiding.

Sancties
In alle gevallen worden ouders/verzorgers op de hoogte gebracht.
Afhankelijk van de situatie wordt ook de politie ingeschakeld.  

Sancties kunnen zijn :

  • Intern schorsen
  • Extern schorsen
  • Verwijdering van school
  • Blokrooster
  • Uitsluiten van activiteiten
Wat betekent plaatsing van mijn kind op een bepaald niveau van de brugklas voor zijn/haar verdere schoolloopbaan?2017-08-31T16:26:16+02:00

De basisgedachte bij de indeling van de brugklassen is dat elke leerling, ongeacht het startpunt, op elke afdeling terecht moet kunnen komen die voor hem of haar geschikt lijkt. Anders gezegd, de opzet en indeling van de brugklassen met een zeker dakpansgewijs verlopend niveauverschil is vooral gemaakt om de leerlingen en de leraren in een werksituatie te plaatsen waar niet voortdurend heel grote verschillen overbrugd moeten worden. Daarom krijgen de meeste eersteklassers ook een beoordeling op 2 niveaus.

De praktijk heeft echter geleerd dat er leerlingen zijn die komen voor de mavo-afdeling en die het als onprettig ervaren steeds weer geconfronteerd te worden met eisen en uitdagingen gericht op andere afdelingen. Voor deze leerlingen is plaatsing in een mavo-stroom mogelijk, met beoordeling op 1 niveau. Het logische vervolg is dan 2-mavo, al zal de school ook dan niet nalaten hem of haar de kans te geven in een andere afdeling als in de loop van de brugklas blijkt dat de leerling dat aankan.

De praktijk heeft ook geleerd dat het voor een gymnasiumopleiding goed is al in de 1e klas met Latijn te beginnen. Daarom kunnen de leerlingen bij wie de toelatingsgegevens in die richting wijzen ook kiezen voor de gymnasiumstroom, met een iets afwijkende lessentabel (maar niet meer lesuren in de week) en met beoordeling alleen op het hoogste brugklas­niveau. Leerlingen bij wie de geschiktheid en/of interesse pas in de loop van de brugklas blijken, kunnen na een met succes gevolgde inhaalcursus en voldoende resultaten bij de bevordering ook nog instromen in de 2e klas gymnasium.

Ik krijg als ouder geen toegang meer tot Magister. Wat nu?2021-12-22T14:44:58+01:00

Is uw zoon/dochter net 18 geworden? Dan gaat het systeem automatisch voor u dicht. Wij moeten Magister in dat geval handmatig voor u heractiveren. U ontvangt hierover rond de 18e verjaardag van uw kind bericht. Neemt u contact op met de leerlingadministratie wanneer u weer toegang wilt hebben tot Magister.

Vindt er voorlichting plaats over het gebruik van verslavende genotmiddelen zoals tabak, alcohol en drugs?2015-02-02T19:03:14+01:00

Tijdens verschillende lessen, voor verschillende leeftijdsgroepen, vindt voorlichting over dit onderwerp plaats. Dat gebeurt bij het vak biologie/verzorging in de onderbouw, en, vanuit verschillende invalshoeken, bij maatschappijleer en bij biologie in de bovenbouw.

Hoe werkt Magister?2021-12-22T14:50:59+01:00

Basisinformatie van Magister is hier te vinden.
Elders bij de FAQ’s wordt uitgelegd wat je (of u) moet doen als je (u) een wachtwoord kwijt bent, hoe u als ouder uw e-mailadres in Magister kunt wijzigen en waarom u mogelijk geen toegang meer heeft tot Magister als uw kind 18 jaar is geworden.
Voor overige vragen met betrekking tot Magister kan contact opgenomen worden met de heer Bloemers.

Wat gebeurt er aan huiswerkbegeleiding of hulplessen op het Krimpenerwaard College?2017-10-03T15:13:32+02:00

De leerlingen van de 1e klassen worden voorbereid op het huiswerk maken tijdens de studielessen, die door hun mentor worden gegeven. Daarnaast is elke leraar bereid zijn leerlingen te vertellen hoe ze het huiswerk voor zijn vak moeten maken en hen te adviseren op welke manier ze dat het beste kunnen doen. Vaak kunnen de leerlingen in het laatste deel van de les al aan het huiswerk beginnen en zo nodig vragen stellen. 

Daarnaast verzorgen leerlingen uit de bovenbouw tegen een geringe vergoeding hulplessen in het kader van het project ‘Leerlingen helpen leerlingen’.

Tenslotte biedt Studiekring op school betaalde huiswerkbegeleiding aan.

Wat is een neutraal bijzondere school?2017-08-31T16:26:16+02:00

Het Krimpenerwaard College is een neutrale school en in dat opzicht vergelijkbaar met een openbare school. Wij stellen ons ten doel in ons onderwijs recht te doen aan de verscheidenheid van opvattingen in onze samenleving, onder andere door de leerlingen te leren genuanceerd te oordelen, open te staan voor andere meningen en anderen in hun waarde te laten.
Wij geven geen onderwijs vanuit een bepaalde godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging: vorming van kinderen op dit gebied laat de school aan de ouders of verzorgers over.

Bestuurlijk is het Krimpenerwaard College een bijzondere school. Dit houdt in dat onze school beheerd wordt door een stichting, de Stichting Krimpenerwaard College. Het bestuur van de stichting vormt het bevoegd gezag van de school. Daarnaast is er een raad van toezicht, die bestaat uit 5 tot 7 leden, waarvan er twee benoemd worden op voordracht van de oudervereniging (de Vereniging Krimpenerwaard College) en één op voordracht van de medezeggenschapsraad. Verder kent de school natuurlijk ook een medezeggenschapsraad, waarin ouders, docenten, onderwijsondersteunend personeel en leerlingen zitting hebben. Zo is de invloed van de ouders op meer dan één wijze verzekerd.

Hoe pas ik als ouders mijn e-mailadres in Magister aan?2021-12-22T15:18:35+01:00

Voortaan zullen we alle correspondentie via de mail versturen. Bovendien worden leerlingen door de administratie en de leerjaarcoördinatoren via een e-mail opgeroepen.

Om er zeker van te zijn dat u/je alle post ontvangt, verzoeken we u/je om in ieder geval het e-mailadres in Magister te controleren en eventueel aan te passen. Als u niet goed weet op welke wijze u uw mailadres in Magister kunt invoeren, lees dan onderstaande. Het is echt heel eenvoudig!

Stap 1 – Log in in Magister

http://kwcollege.magister.net

Stap 2 – Ga naar het scherm ‘mijn gegevens’

De knop om daar te komen staat rechtsboven in het scherm (naast het uitloggen).
instellingenM6

 

Stap 3 – Vul de gegevens in / verander de persoonlijke gegevens

Stap 4 – Sla de gewijzigde gegevens op!

contactgegevensM6

 

 

Ik ben mijn wachtwoord kwijt. Wat nu?2021-12-22T15:01:00+01:00

Ben jij (of u) het wachtwoord voor Magister kwijt? Je (of u) kunt dan contact opnemen met de leerlingadministratie. Wanneer zij jou (of u) kunnen identificeren via telefoonnummer of e-mailadres, kunnen zij het wachtwoord opzoeken.

Go to Top