FAQ’s2020-12-09T08:43:59+01:00

Hieronder hebben we een aantal veelgestelde vragen beantwoord.

Staat uw vraag er niet tussen?

Kan ik een tegemoetkoming krijgen in bepaalde schoolkosten?2021-09-30T10:18:29+02:00

Voor ouders van leerlingen die wonen in Krimpen aan den IJssel en Capelle aan den IJssel bieden de Stichting Leergeld en de afdeling Sociale Zaken IJsselgemeenten de mogelijkheid bepaalde voorzieningen aan te vragen als de financiële situatie van de ouders daar aanleiding toe geeft. Te denken valt aan:

 • Een fiets voor een leerling die naar het voortgezet onderwijs gaat.
 • Een laptop
 • Een tegemoetkoming in de schoolkosten als aanvulling op de gemeentelijke regeling.

Wilt u weten of u in aanmerking komt? De voorwaarden voor een aanvraag bij Stichting Leergeld vindt u op www.leergeld.nl, die van Sociale Zaken IJsselgemeenten op https://www.ijsselgemeenten.nl/ijsselgemeenten/voorzieningenfonds_3157  

Ook de gemeente Rotterdam geeft kinderen van ouders met een laag inkomen financiële steun. Kijk voor meer informatie op https://www.rotterdam.nl/werken-leren/financiele-steun-ouders

Wanneer kom ik in aanmerking voor reductie van de contributie?2021-11-03T12:35:31+01:00

Voor de hoogte van de contributie worden de inkomensgrenzen aangehouden.  Onder Informatie > Participatie > Oudervereniging kunt u in het document ‘Contributie’ lezen wat van u wordt verwacht om in aanmerking te komen voor reductie.

Ben ik contributie verschuldigd wanneer mijn kind een klas doubleert?2019-12-03T09:35:51+01:00

De contributie is jaarlijks verschuldigd voor elk schooljaar dat uw kind op het Krimpenerwaard College zit.

Krijg ik contributie terug?2019-12-03T09:35:12+01:00

De jaarlijkse contributie is een gemiddelde van de kosten die tijdens de schoolcarrière worden gemaakt, uitgaande van een reguliere doorstroming zonder leerstroomwisselingen, doublures, instroom van buitenaf et cetera. Dit gaat uit van het lumpsum-beginsel: er wordt geen extra bijdrage gevraagd voor een extra genoten schoolreis, er wordt ook geen restitutie verleend voor een niet genoten excursie.

Welke kosten zijn inbegrepen bij het lidmaatschap VKC?2021-11-03T11:59:41+01:00

In het lidmaatschap zijn de volgende kostenposten inbegrepen:

 • Het gebruik van een locker.
  • Aan niet-leden wordt een bijdrage van € 120 per jaar doorbelast.
 • Deelname aan excursies, schoolreizen en uitstapjes die in klassenverband vanuit school worden georganiseerd.
  • Enige uitzondering is de schoolreis in 5-gymnasium waarvoor een bijdrage voor het vliegticket wordt gevraagd.
  • Aan niet-leden worden de werkelijke kosten per activiteit + een administratieve opslag doorbelast.
 • Een gereduceerd aanbod voor koop of huur van een laptop inclusief service overeenkomst en verzekering.
  • Voor niet-leden is de aanschafprijs voor de laptop € 100 hoger c.q. is de huursom voor de laptop € 25 per jaar hoger dan het aanbod van The Rent Company, waarin een bijdrage van de VKC is verdisconteerd.
Is het lidmaatschap VKC vrijwillig en vrijblijvend?2019-12-03T09:32:16+01:00

Het aangaan van het lidmaatschap is uw eigen keuze. U bent niet verplicht om lid te worden. Het aangaan van het lidmaatschap geldt echter wel voor de duur van de schoolcarrière en kan niet tussentijds worden beëindigd. Ook geeft het lidmaatschap de verplichting om de jaarlijkse contributie te voldoen.

Basisinformatie Office 3652018-09-10T08:37:58+02:00
Ik wil thuis een printer aansluiten op mijn laptop. Kan dat?2021-11-03T12:39:13+01:00

Bijna iedere printer kan, ook zonder admin-rechten, toegevoegd worden als deze wordt aangesloten met de usb-kabel.
Specifieke printersoftware is vaak niet nodig, omdat Windows de printer herkent en kan besturen.
Indien het een printer met wifi is, moet je deze eerst aansluiten op de laptop met de bij de printer geleverde usb-kabel. De printer wordt dan herkend en is daarna ook via wifi te gebruiken.

De tijd/datum staat niet goed. Wat nu?2015-09-07T13:07:07+02:00

De tijdsynchronisatie zou vanzelf moeten gaan. Als dit niet het geval is, meld je dan met je laptop in kamer 1.45.

Hoe gaat het updaten van Windows?2015-09-07T13:06:33+02:00

De standaardinstelling staat op zoeken naar updates maar die niet automatisch downloaden en/of installeren. Dit is gedaan om te voorkomen dat het schoolnetwerk een enorme belasting te verwerken krijgt en dat de laptop tijdens de lessen herstart moet worden na een update. Een herstart na een update van Windows kan soms wel tot een kwartier duren.

Wij adviseren dan ook om thuis regelmatig op updates te controleren en deze te installeren. Eventueel kan de standaardinstelling gewijzigd worden naar een notificatie dat er updates beschikbaar zijn. Meld je in dat geval met je laptop in kamer 1.45.

Microsoft Office is niet geactiveerd. Hoe krijg ik dit voor elkaar?2015-09-07T13:05:35+02:00

Meld je met je laptop in kamer 1.45.

Kan ik Microsoft Office upgraden?2015-09-07T13:04:59+02:00

Deze upgrade raden wij af. Het softwarepakket waarmee de Officelessen verzorgd worden, zal hierna niet meer functioneren.

Kan ik de upgrade naar Windows 10 uitvoeren?2015-09-07T13:04:08+02:00

Microsoft stuurt meldingen over een reservering voor een gratis upgrade naar Windows 10.

Wij adviseren deze upgrade niet uit te voeren, omdat hierna bepaalde, aan school gerelateerde software niet meer zal functioneren.

Hoe bescherm ik de laptop tegen virussen e.d.?2015-09-07T13:41:52+02:00

Het besturingssysteem (Windows 8) is standaard voorzien van Microsoft Security Essentials.

De school heeft zich tevens geabonneerd op het antiviruspakket van F-secure. In de loop van de komende weken wordt dit op iedere leerlinglaptop geïnstalleerd. Dit pakket is voor u kosteloos.

De firewall is ingeschakeld voor ‘openbare netwerken’. Wanneer je dat wilt, kan de afdeling ICT de firewall ook inschakelen op particuliere en bedrijfsnetwerken.

Meld je met je laptop in kamer 1.45.

Mijn laptop laadt niet op. Wat nu?2015-09-07T13:00:56+02:00

Meld je met je laptop en oplader in kamer 1.45.

Mijn laptop heeft schade. Wat moet ik doen?2015-09-07T13:00:22+02:00

Meld je met je laptop in kamer 1.45. Hier kan dan worden bepaald of de laptop aan de leverancier teruggestuurd moet worden. Mocht dit het geval zijn, dan duurt de reparatie gemiddeld 3 tot 5 werkdagen. Eventueel is er een ‘leenlaptop’ beschikbaar.

Ik kan geen programma’s op mijn laptop installeren. Hoe komt dat?2015-09-07T12:59:21+02:00

De leerling is een standaard gebruiker op de laptop en heeft geen installatierechten. Dit is gedaan om redenen van uniformiteit en beheersbaarheid.

Iedereen heeft dezelfde configuratie met daarop alle aan school gerelateerde benodigdheden. Bij een defect of een reparatie waarbij een herinstallatie nodig is, kan een nieuwe installatie snel uitgevoerd worden, waarna de laptop identiek is aan de andere laptops en bij alle lessen gebruikt kan worden.

De laptop is niet bedoeld voor games, chatsessies en andere niet aan school gerelateerde zaken.

De school verstrekt hierom het admin-wachtwoord niet. Indien de installatie van software nodig is, kan de leerling zich met laptop en software melden in kamer 1.45.

Ik probeer een gesprek met een docent of mentor aan te vragen. Hoe moet ik dat doen?2020-01-07T12:13:16+01:00

Indien u een gesprek wilt aanvragen met een mentor of een docent, kunt u deze mailen via het (interne) contactformulier op de website. Of rechtstreeks via docentafkorting@kwcollege.nl

Als een antwoord via mail wat lang op zich laat wachten (het komt wel eens voor dat mails niet aankomen), of wanneer er haast bij is, kunt u via een telefoontje met de leerlingadministratie om contact vragen.

Wat moet ik doen als ik een klacht wil indienen?2021-11-03T12:32:44+01:00

De procedure voor het indienen van een klacht is vastgelegd in de klachtenregeling van het Krimpenerwaard College die u vindt onder Informatie > KC-wijzer > Organisatie

 

Wat is het achterliggende beleid van de school inzake het gebruik van verslavende genotmiddelen?2017-10-03T14:17:27+02:00

De school probeert het gebruik van verslavende genotmiddelen zoveel mogelijk tegen te gaan. Dat gebeurt door voorlichting en ontmoediging op diverse momenten en manieren, afhankelijk van de leeftijdsgroep en het soort genotmiddel. Zij vraagt de ouders regelmatig daarin met de school samen te werken, want alleen zo is een optimaal resultaat haalbaar.

Wat gebeurt er als leerlingen verslavende genotmiddelen gebruiken?2021-09-30T10:23:15+02:00

Roken
Het Krimpenerwaard College is een rookvrije school.
In het schoolgebouw, op het schoolplein binnen de afsluitbare hekken, en het gehele sportterrein wordt niet gerookt.

Alcohol
Op school is het voor leerlingen, medewerkers en overige personen niet toegestaan alcohol in bezit te hebben of alcohol te drinken.
Op klassenavonden, feesten, werkweken en andere bijeenkomsten zullen geen alcoholhoudende dranken geschonken worden als daar leerlingen bij aanwezig kunnen zijn.

Cannabis
Op school en tijdens onderwijsactiviteiten is in bezit te hebben, te verhandelen of te gebruiken van cannabisproducten voor leerlingen, medewerkers en overige personen verboden.

Overtreding
Wanneer aantoonbaar bewezen of een duidelijk vermoeden bestaat dat iemand één of meer van de hierboven beschreven regels overtreedt, wordt hij/zij hierop aangesproken en volgen er mogelijk sancties en begeleiding.

Sancties
In alle gevallen worden ouders/verzorgers op de hoogte gebracht.
Afhankelijk van de situatie wordt ook de politie ingeschakeld.  

Sancties kunnen zijn :

 • Intern schorsen
 • Extern schorsen
 • Verwijdering van school
 • Blokrooster
 • Uitsluiten van activiteiten
Wat betekent plaatsing van mijn kind op een bepaald niveau van de brugklas voor zijn/haar verdere schoolloopbaan?2017-08-31T16:26:16+02:00

De basisgedachte bij de indeling van de brugklassen is dat elke leerling, ongeacht het startpunt, op elke afdeling terecht moet kunnen komen die voor hem of haar geschikt lijkt. Anders gezegd, de opzet en indeling van de brugklassen met een zeker dakpansgewijs verlopend niveauverschil is vooral gemaakt om de leerlingen en de leraren in een werksituatie te plaatsen waar niet voortdurend heel grote verschillen overbrugd moeten worden. Daarom krijgen de meeste eersteklassers ook een beoordeling op 2 niveaus.

De praktijk heeft echter geleerd dat er leerlingen zijn die komen voor de mavo-afdeling en die het als onprettig ervaren steeds weer geconfronteerd te worden met eisen en uitdagingen gericht op andere afdelingen. Voor deze leerlingen is plaatsing in een mavo-stroom mogelijk, met beoordeling op 1 niveau. Het logische vervolg is dan 2-mavo, al zal de school ook dan niet nalaten hem of haar de kans te geven in een andere afdeling als in de loop van de brugklas blijkt dat de leerling dat aankan.

De praktijk heeft ook geleerd dat het voor een gymnasiumopleiding goed is al in de 1e klas met Latijn te beginnen. Daarom kunnen de leerlingen bij wie de toelatingsgegevens in die richting wijzen ook kiezen voor de gymnasiumstroom, met een iets afwijkende lessentabel (maar niet meer lesuren in de week) en met beoordeling alleen op het hoogste brugklas­niveau. Leerlingen bij wie de geschiktheid en/of interesse pas in de loop van de brugklas blijken, kunnen na een met succes gevolgde inhaalcursus en voldoende resultaten bij de bevordering ook nog instromen in de 2e klas gymnasium.

Ik krijg geen toegang meer tot Magister. Wat nu?2015-02-02T19:10:21+01:00

Is uw zoon/dochter net 18 geworden? Dan gaat het systeem automatisch voor u dicht. Wij moeten Magister dan weer handmatig voor u heractiveren. Dat controleren we periodiek. Neem contact op met de leerlingadministratie wanneer u weer toegang wilt hebben tot Magister.

Ook wanneer u uw wachtwoord kwijt bent, kunt u contact opnemen met de leerlingadministratie. Wanneer zij u kunnen identificeren via uw telefoonnummer of e-mailadres, kunnen zij uw wachtwoord opzoeken.

In alle andere gevallen dient u contact op te nemen met dhr. Bloemers.

Welke kosten zijn aan het onderwijs op het Krimpenerwaard College verbonden?2021-11-03T14:09:25+01:00
 • Het onderwijs in Nederland is voor alle leerlingen gratis. Wel zijn er kosten voor bijkomende zaken, zoals materialen (bijvoorbeeld bij tekenen), kluisjes, excursies en werkweken. Het is voor de school en ouders onvoordelig als al deze kosten afzonderlijk in rekening worden gebracht. Daarom worden vrijwel alle ouders lid van de Vereniging Krimpenerwaard College. Met de geïnde contributie worden deze kosten gedekt. Onder Informatie > Participatie > Oudervereniging vindt u hierover alle informatie.
  Afhankelijk van het gezinsinkomen kan een gereduceerd bedrag in rekening worden gebracht. Hebt u meerdere kinderen bij ons op school, dan wordt eveneens een zekere reductie toegepast. De contributie wordt als regel jaarlijks met enkele procenten verhoogd, overeenkomstig de stijging van het algemene prijsniveau. Natuurlijk schommelen de kosten van leerjaar tot leerjaar. Het is daarom regel dat u zich bij de komst van uw (eerste) kind op school als lid opgeeft en dat blijft tot uw (jongste) kind de school verlaat.
 • Schoolboeken worden door de school kosteloos verstrekt, inclusief de diverse werkboeken. Voor schriften en pennen moeten de leerlingen zelf zorgen. Verder is het nodig dat zij beschikken over een agenda, een Bosatlas, enkele woordenboeken, hulpmiddelen als een liniaal, een passer, een geodriehoek en een rekenmachine, een schooltas, als ook over gymnastiekkleding. U vindt een overzicht per leerjaar in het document ‘Zelf aan te schaffen leermiddelen’ (Informatie > KC-wijzer > Diverse documenten). 
Vindt er voorlichting plaats over het gebruik van verslavende genotmiddelen zoals tabak, alcohol en drugs?2015-02-02T19:03:14+01:00

Tijdens verschillende lessen, voor verschillende leeftijdsgroepen, vindt voorlichting over dit onderwerp plaats. Dat gebeurt bij het vak biologie/verzorging in de onderbouw, en, vanuit verschillende invalshoeken, bij maatschappijleer en bij biologie in de bovenbouw.

Word ik gewaarschuwd als het op school met mijn kind niet goed gaat?2017-10-03T15:11:55+02:00

U wordt zeker gewaarschuwd als de mentor denkt dat het niet goed gaat, maar ook deze kan niet alles constateren. Soms merkt u eerder thuis dan wij op school dat er iets niet in de haak is, en in dat geval is het wenselijk dat ú zo snel mogelijk contact opneemt met de mentor. In het algemeen is een goed samenspel tussen ouders en mentor beter dan dat u een afwachtende houding aanneemt.

Behalve wat uw kind vertelt, hebt u de mogelijkheid op het internet (Magister) via de inlogcode die u van de school krijgt van dag tot dag de resultaten voor alle vakken in te zien en eventueel ook nog de absenties. Ook hier geldt: wij nemen contact op als we op onverklaarde afwezigheid stuiten, maar laat u het ons steeds weten als er een reden voor absentie is en trekt u aan de bel als u vreemde dingen ziet. De ouders en de school moeten het samen doen.

Wat gebeurt er aan huiswerkbegeleiding of hulplessen op het Krimpenerwaard College?2017-10-03T15:13:32+02:00

De leerlingen van de 1e klassen worden voorbereid op het huiswerk maken tijdens de studielessen, die door hun mentor worden gegeven. Daarnaast is elke leraar bereid zijn leerlingen te vertellen hoe ze het huiswerk voor zijn vak moeten maken en hen te adviseren op welke manier ze dat het beste kunnen doen. Vaak kunnen de leerlingen in het laatste deel van de les al aan het huiswerk beginnen en zo nodig vragen stellen. 

Daarnaast verzorgen leerlingen uit de bovenbouw tegen een geringe vergoeding hulplessen in het kader van het project ‘Leerlingen helpen leerlingen’.

Tenslotte biedt Studiekring op school betaalde huiswerkbegeleiding aan.

Wat is een neutraal bijzondere school?2017-08-31T16:26:16+02:00

Het Krimpenerwaard College is een neutrale school en in dat opzicht vergelijkbaar met een openbare school. Wij stellen ons ten doel in ons onderwijs recht te doen aan de verscheidenheid van opvattingen in onze samenleving, onder andere door de leerlingen te leren genuanceerd te oordelen, open te staan voor andere meningen en anderen in hun waarde te laten.
Wij geven geen onderwijs vanuit een bepaalde godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging: vorming van kinderen op dit gebied laat de school aan de ouders of verzorgers over.

Bestuurlijk is het Krimpenerwaard College een bijzondere school. Dit houdt in dat onze school beheerd wordt door een stichting, de Stichting Krimpenerwaard College. Het bestuur van de stichting vormt het bevoegd gezag van de school. Daarnaast is er een raad van toezicht, die bestaat uit 5 tot 7 leden, waarvan er twee benoemd worden op voordracht van de oudervereniging (de Vereniging Krimpenerwaard College) en één op voordracht van de medezeggenschapsraad. Verder kent de school natuurlijk ook een medezeggenschapsraad, waarin ouders, docenten, onderwijsondersteunend personeel en leerlingen zitting hebben. Zo is de invloed van de ouders op meer dan één wijze verzekerd.

Hoe pas ik mijn e-mailadres in Magister aan?2017-11-07T14:47:23+01:00

Voortaan zullen we alle correspondentie via de mail versturen. Alleen rapporten krijgt u dan nog op papier.
Bovendien worden leerlingen door de administratie en de leerjaarcoördinatoren via een e-mail opgeroepen.

Om er zeker van te zijn dat u/je alle post ontvangt, verzoeken we u/je om in ieder geval het e-mailadres in Magister te controleren en eventueel aan te passen. Als u niet goed weet op welke wijze u uw mailadres in Magister kunt invoeren, lees dan onderstaande. Het is echt heel eenvoudig!

Stap 1 – Log in in Magister

http://kwcollege.magister.net

Stap 2 – Ga naar het scherm ‘mijn gegevens’

De knop om daar te komen staat rechtsboven in het scherm (naast het uitloggen).
instellingenM6

 

Stap 3 – Vul de gegevens in / verander de persoonlijke gegevens

Stap 4 – Sla de gewijzigde gegevens op!

contactgegevensM6

 

 

Ik ben mijn wachtwoord kwijt. Wat nu?2017-10-03T15:15:55+02:00

In verband met de privacygevoeligheid kunnen we niet zomaar wachtwoorden versturen.

Wanneer uw mailadres bij ons bekend is, kunt u door middel van een mailtje aan de leerlingadministratie uw wachtwoord opnieuw aanvragen.
Wanneer uw mailadres niet bij ons bekend is, kunt u uw zoon/dochter vragen om persoonlijk bij dhr. Bloemers een nieuw wachtwoord op te halen.

Go to Top