8Begeleiding2018-11-19T10:19:57+00:00

Op het Krimpenerwaard College staan veel mensen klaar om je te helpen: natuurlijk de docenten, maar bijvoorbeeld ook de mentoren, de hulpmentoren, een vertrouwensteam en de hulplestutoren.

Mentor en hulpmentoren

Iedere klas krijgt een mentor: dat is een leraar die voor jou en je klas zorgt, die kijkt of het goed met je gaat en je cijfers in de gaten houdt.
Verder heeft elke 1e brugklas twee hulpmentoren: oudere leerlingen die de school al goed kennen en die je helpen om je thuis te voelen op het Krimpenerwaard College.
De hulpmentoren gaan mee op brugklaskamp en staan ook de rest van het schooljaar, als dat nodig is, voor je klaar.

225x225-images-stories-Algemeen-begeleiding1

een persoonlijk gesprek met je mentor

225x225-images-stories-Algemeen-begeleiding3

lessen zijn gelukkig heel verschillend

vertrouwensleerlingen volgen een speciale opleiding

Vertrouwensleerlingen en -leraren

Het leven van een puber valt niet altijd mee en soms wil je wel eens bij iemand je hart uitstorten. Daarom is er op het Krimpenerwaard College een team van vertrouwensleerlingen en vertrouwensleraren bij wie je altijd terecht kunt.
Deze opzet, met speciaal opgeleide vertrouwensleerlingen, is best wel uniek voor een middelbare school!

Studielessen en hulplessen

Je mentor geeft 2 keer per week een studieles. Deze les helpt je bij het ontwikkelen van studievaardigheden.

In het begin leer je bijvoorbeeld dingen als het invullen van je schoolagenda, het opstellen van een huiswerkschema, hoe je een proefwerk moet voorbereiden enz. Je krijgt een studiegids met veel tips over hoe je het best kunt leren en over de opbouw van toetsen (Reproductie, Toepassing en  Inzicht).

Leerlingen helpen leerlingen

Voor leerlingen die bij een vak een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken, is er op het Krimpenerwaard College het project Leerlingen helpen leerlingen: hulplessen door slimme, enthousiaste bovenbouwleerlingen aan medeleerlingen.
Natuurlijk leggen de docenten je de lesstof zo goed mogelijk uit, maar extra uitleg door medeleerlingen kan zeker helpen: zij weten uit eigen ervaring nog goed hoe lastig bijvoorbeeld dat ene onderwerp van wiskunde was of die grammaticaregeltjes van Engels.

225x225-images-stories-Algemeen-begeleiding2

leerlingen helpen elkaar

Keuzewerktijd

Leerlingen die extra hulp nodig hebben op het gebied van begrijpend lezen en woordenschat krijgen een uurtje extra begeleiding. De overige leerlingen kunnen zich inschrijven voor een lesuur keuzewerktijd. Je kunt dan bijvoorbeeld kiezen voor “Creatief woordjes leren’ of ‘Leren omgaan met de atlas’, maar ook voor ‘Leren plannen’ of ‘Leren samenvatten’. Deze lessen zijn grotendeels gericht op het verbeteren van je studievaardigheden, maar kunnen ook andere cursussen bieden, zoals ‘proefjes doen’.