(Hulp)mentoren

120x80-images-stories-Algemeen-algemeen28Alle leerlingen hebben een mentor, die zij in geval van vragen of problemen als eerste kunnen aanspreken.
Van hun kant zullen de mentoren een leerling benaderen als zij merken dat de resultaten te wensen overlaten, als de leerling het niet naar zijn zin lijkt te hebben, problematisch gedrag vertoont enz. Ook voor de ouders en voor de vakdocenten is de mentor het eerste aanspreekpunt.

In het eerste leerjaar is het contact tussen mentor en leerlingen (en hun ouders) in het algemeen zeer intensief. Samen met twee hulpmentoren (leerlingen uit hogere leerjaren) helpt de mentor zijn brugklassers hun plaats op school te vinden. Tijdens de studielessen stelt hij zaken aan de orde die de leerlingen kunnen helpen hun studiehouding te verbeteren, maar ook onderwerpen als pestgedrag en groepsvorming. Mentoren beschikken tevens over een vast, in hun rooster en in dat van de leerlingen opgenomen contactuur.

In de hogere klassen verandert het contact tussen mentor en leerlingen gaandeweg van karakter en is het soms iets minder intensief, maar daarom niet minder belangrijk. In de klassen van de 2e fase is de mentor bovendien ook studiebegeleider en ziet hij toe op een goede studievoortgang en -planning.

Ten behoeve van het werk van de mentoren wordt een leerlingvolgsysteem bijgehouden, waarin gegevens worden opgenomen die voor een goede begeleiding van de leerlingen nodig zijn. De mentoren hebben (met inachtneming van de bepaling en van het privacyreglement van de school, waarvan u bij de schooladministratie een exemplaar kunt aanvragen) toegang tot de gegevens van hun leerlingen.

Helaas gebeurt het wel eens dat leerlingen door welke oorzaak dan ook in ernstige moeilijkheden komen te verkeren, die de kennis en vaardigheid van de mentor te buiten gaan. Met het oog op dergelijke situaties is er regelma tig contact met diverse hulpverlenende instanties buiten school, zoals de schoolverpleegkundige, Bavo-Europoort en het maatschappelijk werk. Bovendien is gedurende ruim één dag per week een schoolmaatschappelijk werkster binnen school actief. Om de interne zorgstructuur te doen aansluiten bij de regionale voorzieningen en om de opvangmogelijkheden steeds verder te verfijnen neemt onze school deel aan het samenwerkingsverband van alle scholen voor voortgezet onderwijs in deze omgeving.

Bewaren

Laatste nieuws

Bekijk alle nieuws
14 april 2024

Hack Iddink Group

Lees meer
11 april 2024

KC Start-up doet 't goed!

Lees meer
8 april 2024

Examen Anglia: Good luck!

Lees meer
15 februari 2024

Presentatie profielwerkstukken havo en vwo

Lees meer
12 februari 2024

Samenwerking met Giovanni van Bronckhorst Foundation van start

Lees meer
8 februari 2024

Dag van de Duitse taal

Lees meer
29 januari 2024

Geslaagde editie 'Ontdek het KC!'

Lees meer
15 januari 2024

Reminder: ouderavond 'Praten met je puber'

Lees meer
11 januari 2024

Jonge ondernemers gaan van start

Lees meer
22 december 2023

Fijne feestdagen!

Lees meer
21 december 2023

KC in kerststemming

Lees meer
14 december 2023

Kerstactie voor voedselbank

Lees meer
12 december 2023

Schrijversbezoek Splinter Chabot

Lees meer
11 december 2023

Feestelijk kerstgala voor bovenbouw

Lees meer
8 december 2023

KC stimuleert lezen

Lees meer
7 december 2023

Paarse Vrijdag op het KC

Lees meer
3 november 2023

Werken op het KC?

Lees meer
3 november 2023

Griezelig leuk Halloweenfeest

Lees meer
23 oktober 2023

Schoolfotograaf

Lees meer
21 oktober 2023

Leerlingen helpen leerlingen

Lees meer
21 september 2023

Ppppp-brugklasuitstap

Lees meer
28 augustus 2023

De kop is eraf!

Lees meer
28 augustus 2023

Startdag personeel

Lees meer
3 juli 2023

Geslaagd slotfeest

Lees meer
26 juni 2023

Zelf aan te schaffen leermiddelen 2023-2024

Lees meer
26 juni 2023

Feestelijke diplomeringen

Lees meer
14 juni 2023

Trots op onze geslaagden!

Lees meer
12 juni 2023

Het KC in de prijzen!

Lees meer
26 mei 2023

WOW Challenge

Lees meer
16 mei 2023

Informatie voor onze nieuwe leerlingen

Lees meer
11 mei 2023

Examens op het KC van start!

Lees meer
18 april 2023

Zeer geslaagde Gymnasiumdag

Lees meer
21 maart 2023

Examentrainingen

Lees meer
7 maart 2023

Inhaalmoment schoolfotograaf op 30 maart a.s.

Lees meer
31 januari 2023

Studie- en beroepenmarkt

Lees meer
3 november 2022

Contributie VKC 2022-2023

Lees meer
22 augustus 2022

Gezocht: meedenkende en -helpende ouders

Lees meer
3 juli 2022

Mooi examenresultaat!

Lees meer
9 juni 2022

Trots op onze geslaagden!

Lees meer
17 februari 2022

Vakantiedata 2022-2023

Lees meer
3 januari 2022

De beste wensen voor 2022!

Lees meer
11 oktober 2021

Vacature raad van toezicht

Lees meer
15 juli 2021

Examenresultaten en diplomeringen

Lees meer
31 maart 2021

Tafeltjesavond 15 april 2021

Lees meer
29 maart 2021

Hulpmentoren gezocht

Lees meer
18 maart 2021

Examentraining

Lees meer
6 december 2020

Paarse Vrijdag

Lees meer
20 mei 2020

Kennismakingsdag nieuwe brugklassers

Lees meer
29 januari 2020

Studie- en beroepenmarkt 2020

Lees meer
17 december 2019

Paarse Donderdag op KC

Lees meer
6 februari 2019

Studie- en beroepenmarkt

Lees meer