In de meivakantie ontvangen de ouders van de nieuw instromende brugklassers een uitnodiging voor een aanmeldingsgesprek van 20 minuten met één van de leden van het managementteam of het kernteam brugklassen. Deze gesprekken vinden plaats van dinsdag 9 tot en met dinsdag 16 mei. In principe is de leerling zelf niet bij dit gesprek aanwezig.

Tijdens het gesprek komt onder anderen aan de orde:

  1. Plaatsingswensen: bij wie wil uw kind graag in de klas? Of bij wie misschien juist niet?
    Wij moeten hierbij wel rekening houden met onze vier stromen: mavo, mavo-havo, havo-vwo, gymnasium.
  2. Bijzonderheden met betrekking tot de gezondheid: u heeft misschien al iets aangegeven op het inschrijfformulier. Het kan zinvol zijn om een nadere toelichting te geven.
  3. Bijzonderheden in verband met verdere begeleiding: wat voor soort kind is uw kind; zijn er zaken van belang die niet in het onderwijskundig rapport van de basisschool staan vermeld en waar wij als school toch van op de hoogte zouden moeten (en mogen) zijn om de begeleiding van uw kind op het Krimpenerwaard College een optimale start te geven
  4. Indien gewenst uitleg over het lidmaatschap van de vereniging, de gang van zaken rond de schoolboeken en het aanschaffen van de laptop* en gymkleding
  5. Korte informatie over de kennismakingsmiddag, introductiedag en brugklasuitstap
  6. Vragen die u als ouders op dit moment misschien nog (of al) heeft

Praktische informatie is ook alvast te vinden in het Informatieboekje voor nieuwe leerlingen:

* Mocht de link naar Signpost op uw telefoon/laptop/pc niet werken, probeer dan deze link

[3d-flip-book mode=”thumbnail-lightbox” pdf=”https://kwcollege.nl/wp-content/uploads/2023/04/KC-informatieboekje-2023.24-08-DEFINITIEF.pdf” thumbnail=”“][/3d-flip-book]