Jij kiest voor je toekomst!

In de visie van onze school speelt het begrip keuze een belangrijke rol. Wij streven daarom naar meer differentiatie en meer maatwerk. Op die manier willen we recht doen aan verschillen, omdat mensen nu eenmaal niet allemaal hetzelfde zijn en kinderen nu eenmaal niet allemaal op dezelfde manier leren.

Eigen ontwikkeling

Wij vinden het belangrijk om leerlingen te stimuleren in hun persoonlijke ontwikkeling door hen de kans te bieden vertrouwensleerling, hulpmentor, lid van de MR, de leerlingenraad of van een klankbordgroep te worden.

Vakkenpakket

Wij bieden ruime keuzevrijheid voor vakken in de bovenbouw. Ook vakken als wiskunde-d, NLT en informatica die lang niet op alle scholen worden aangeboden.
Daarnaast stimuleren we leerlingen extra vakken te kiezen, ter verbreding van hun kennis en vergroting van hun kans op succes in het vervolgonderwijs.

Anglia

Je kunt op het Krimpenerwaard College je Engels versterken door middel van Anglia. Je volgt dan extra lessen Engels en aan het einde van het jaar maak je een officieel examen. Je ontvangt dan een internationaal erkend certificaat dat je later kan gebruiken bij een vervolgopleiding of bij een werkgever.

lees meer …

Delf

Vind jij Frans een leuke taal? Heb je ambitie om ooit in het buitenland te gaan studeren? Of wil jij gewoon beter worden in Frans?
Tijdens de module die wij op school aanbieden, wordt uiteraard de doeltaal, het Frans, als instructietaal gebruikt.
Tout en français, bien sûr!

Plusprogramma’s

Het Krimpenerwaard College zoekt actief contact met het vervolgonderwijs, zodat leerlingen kunnen kiezen voor het volgen van masterclasses op hbo-instellingen en universiteiten.

OLO

Leerlingen kunnen op school kiezen uit een breed scala aan activiteiten in het kader van de Open leeromgeving (OLO), zoals een EHBO-cursus of een kookworkshop.

Kopgroepopdrachten

Met de kopgroepopdrachten krijgen gemotiveerde leerlingen de kans om zich extra te verdiepen in één of twee vakken. Dit kunnen opdrachten zijn waardoor ze nog meer over een bepaald onderwerp te weten komen of opdrachten die hen iets leren wat niet in het boek staat.

Studiekeuze

Onze decanen helpen de leerlingen bij de ruime vakkenpakketkeuze en bij de oriëntatie op hun vervolgopleiding. Ze verzorgen in de 3e klassen wekelijks keuzebegeleidingslessen, voeren vanaf klas 4 individuele gesprekken met leerlingen en stimuleren hen om meeloopdagen te bezoeken om een weloverwogen keuze te kunnen maken uit de vele vervolgstudierichtingen.

 

Maakplaats

Binnen de school is de Maakplaats dé plek voor leerlingen om met allerlei hightech apparatuur hun ideeën vorm te geven, tijdens de reguliere lessen, maar ook op eigen initiatief, bijvoorbeeld voor een profielwerkstuk.