Jij kiest voor je toekomst!

In de visie van onze school speelt het begrip keuze een belangrijke rol. Wij streven daarom naar meer differentiatie en meer maatwerk. Op die manier willen we recht doen aan verschillen, omdat mensen nu eenmaal niet allemaal hetzelfde zijn en kinderen nu eenmaal niet allemaal op dezelfde manier leren.

OLO

Leerlingen kunnen op school kiezen uit een breed scala aan activiteiten in het kader van de Open leeromgeving (OLO), zoals een EHBO-cursus of een kookworkshop.

Eigen ontwikkeling

Wij vinden het belangrijk om leerlingen te stimuleren in hun persoonlijke ontwikkeling door hen de kans te bieden vertrouwensleerling, hulpmentor, lid van de MR, de leerlingenraad of van een klankbordgroep te worden.

Vakkenpakket

Wij bieder ruime keuzevrijheid voor vakken in de bovenbouw. Ook vakken als wiskunde-d, NLT en informatica die lang niet op alle scholen worden aangeboden.
Daarnaast stimuleren we leerlingen extra vakken te kiezen, ter verbreding van hun kennis en vergroting van hun kans op succes in het vervolgonderwijs.

Studiekeuze

Onze decanen helpen de leerlingen bij de ruime vakkenpakketkeuze en bij de oriëntatie op hun vervolgopleiding. Ze verzorgen in de 3e klassen wekelijks keuzebegeleidingslessen, voeren vanaf klas 4 individuele gesprekken met leerlingen en stimuleren hen om meeloopdagen te bezoeken om een weloverwogen keuze te kunnen maken uit de vele vervolgstudierichtingen.

 

Kopgroepopdrachten

Met de kopgroepopdrachten krijgen gemotiveerde leerlingen de kans om zich extra te verdiepen in één of twee vakken. Dit kunnen opdrachten zijn waardoor ze nog meer over een bepaald onderwerp te weten komen of opdrachten die hen iets leren wat niet in het boek staat.

Plusprogramma’s

Het Krimpenerwaard College zoekt actief contact met het vervolgonderwijs, zodat leerlingen kunnen kiezen voor het volgen van masterclasses op hbo-instellingen en universiteiten.

Schoolband

So You Think You’ve Got Talent? 
Wekelijks repeteert op de vrijdagmiddag van 16.00 tot 17.00 in het muzieklokaal de schoolband, onder de bezielende leiding van de docenten Duister en Meijer. Meestal gewoon voor de fun, maar soms ook voor een optreden, zoals bij de opening van een tentoonstelling in De Tuyter van werk van de examenleerlingen tekenen.

Voetbal tegen docenten

Regelmatig dagen de leerlingen het docententeam uit voor een partijtje voetbal na schooltijd op de vrijdagmiddag, waarbij de meisjes inmiddels net zulke geduchte tegenstanders zijn als de jongens. En als de leerlingen geluk hebben, kan er met de gymdocenten nog wel eens om een taart gewed worden wie er met de eer zullen gaan strijken: de jonkies of de veteranen.

Maakplaats

Binnen de school is de Maakplaats dé plek voor leerlingen om met allerlei hightech apparatuur hun ideeën vorm geven, tijdens de reguliere lessen, maar ook op eigen initiatief, bijvoorbeeld voor een profielwerkstuk.