Een van de regelingen waarover de school volgens de Code Goed Onderwijsbestuur VO moet beschikken, is een klokkenluidersregeling. Deze regeling maakt het belanghebbenden mogelijk ernstige misstanden binnen de instelling te melden zonder benadeling van hun belangen .

 

Downloaden (PDF, 252KB)