Meer dan een leerfabriek2017-08-31T16:26:00+00:00

Meer dan een leerfabriek

Studie- en beroepenmarkt

Jaarlijks organiseren de decanen de studie- en beroepen-markt, bedoeld voor leerlingen uit de derde en hogere klassen. Op deze markt komt een groot aantal oud-leerlingen terug op school om te vertellen welke ervaringen zij hebben [...]

Internationalisering

De school hecht er veel waarde aan dat leerlingen tijdens hun schooltijd in contact komen met leeftijdgenoten uit andere landen. Om dit mogelijk te maken organiseert zij al vele jaren samen met een partnerschool in [...]

Leerlingenraad

Het Krimpenerwaard College heeft een leerlingenraad, die de belangen van onze leerlingen behartigt. Op school geldt een leerlingenstatuut, waarin de rechten en plichten van leerlingen officieel zijn vastgelegd. Er is regelmatig overleg tussen leerlingenraad en [...]

KS’68

KS’68 is de leerlingenvereniging van het Krimpenerwaard College. Zij houdt zich bezig met het organiseren van festiviteiten die het schoolleven (nog) leuker maken. Daarnaast verleent KS’68 medewerking aan toneeluitvoeringen , musicals, het open podium, het [...]