Informatie voor docenten

De mentor is degene die in voorkomende gevallen ondersteuning voor een leerling aanvraagt. Hij of zij neemt daartoe contact op met de zorgcoördinator van de school, Marjet Kalkman.

Wat wij als school aan basis- en extra ondersteuning te bieden hebben en welke weg je als docent en mentor aflegt om die in te zetten, vind je in het stroomschema voor docenten.