dyslexieAan het begin van het eerste leerjaar leggen alle leerlingen een taaltoets af. Op grond daarvan wordt nagegaan of het wenselijk is dat de leerling voor een onderdeel van het vak Nederlands hulples volgt.

Als leerlingen van de 1e brugklas bij de spellingtoets veel fouten maken die op dyslexie wijzen, worden ze in een speciale hulples begeleid.
Bovendien krijgen leerlingen met een officiële dyslexieverklaring extra faciliteiten bij toetsen, zoals verlengde toetsduur (indien mogelijk) of het gebruik van een laptop.

Bewaren