Na twee tijdvakken kunnen we trots zijn op een mooi examenresultaat. Op de mavo is 98% van de kandidaten geslaagd, op de havo 93% en op het vwo 95%. Drie mavoleerlingen slaagden cum laude, op het vwo waren dat er aanvankelijk twee, maar een geweldige doorzetter die al geslaagd was, heeft in het 2e tijdvak haar cijfergemiddelde zodanig verbeterd dat bij haar nu ook ‘cum laude’ op het diploma staat.
Voor de geslaagden na het eerste tijdvak waren er feestelijke diplomeringen op 21, 22 en 23 juni, de kandidaten die na het tweede tijdvak hun diploma ontvangen, worden op maandag 4 juli in het zonnetje gezet.