Laatste nieuws

Het KC doet het goed!

Onlangs ontving de school de uitkomsten van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) 2009-2018. Deze rapportage heeft betrekking op leerlingen die in deze periode op het Krimpenerwaard College ingeschreven stonden en bevat o.m. informatie over [...]

Herdenking 75 jaar vrijheid

Dit jaar herdenkt Nederland het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. Het Krimpenerwaard College staat hier natuurlijk ook bij stil. Op donderdag 5 maart zullen gastsprekers, allen geboren in de jaren '30 [...]

Mach-mit-Mobil bezoekt Krimpenerwaard College

Vanuit Rotterdam rijdt de Mach-mit-Mobil naar scholen en ROC’s in het hele land en bezoekt op dinsdag 18 februari het Krimpenerwaard College. Achter het stuur zitten twee jonge projectmedewerkers uit Duitsland, die het vak [...]

Voorleeswedstrijd 1e brugklassen

De samenwerking tussen onze school en Bibliotheek aan de IJssel leverde op 31 januari een eerste, zeer geslaagde activiteit op: de voorleeswedstrijd voor de 1e brugklassen. Vanuit elke eerste brugklas deed een leerling mee. [...]

Examentraining op school

Om ervoor te zorgen dat uw kind zich optimaal kan voorbereiden op de (school)examens, bieden wij de mogelijkheid om een examentraining te volgen. Het Krimpenerwaard College is daarvoor een samenwerking aangegaan met Lyceo. De [...]

Studie- en beroepenmarkt 2020

De wereld verandert snel maar sommige dingen lijken wel altijd te blijven bestaan.  Eén van die dingen is de jaarlijkse studie- en beroepenmarkt op het Krimpenerwaard College: oud-leerlingen komen informatie geven over hun opleiding [...]

Duizend nieuwe boeken in mediatheek

In september is onze school een samenwerking gestart met Bibliotheek aan den IJssel en is Kirsten Robben vanuit de bibliotheek de nieuwe mediathecaris. Samen met vrijwilligers zorgt zij ervoor dat de mediatheek elke dag [...]

Gefelicitaart!

In de klassen 1B2 en 1B4 zit heel wat verborgen talent: een boel grote dichters in de dop en ook kritische verslaggevers. In de laatste les Nederlands voor de kerstvakantie schreven de brugklassers – [...]

Tafeltjesavond 28 jan. 2020

Op dinsdag 28 januari zal de jaarlijkse tafeltjesavond worden gehouden, waarop u kort kunt spreken met de docenten die uw kind les geven. Als het goed is hebt u hiervoor via de mail een [...]

De beste wensen!

Alle medewerkers van het Krimpenerwaard College wensen u en jullie een voorspoedig, gezond en leerzaam nieuw jaar!

Paarse Donderdag op KC

Paarse Vrijdag wordt door veel Nederlandse middelbare scholen gevierd op de tweede vrijdag van december. Voor de leerlingen van het Krimpenerwaard College viel dit echter samen met een ontwikkeldag van de docenten en de [...]

Sinterklaas… die fissa is me toch lit!

Zeg nou zelf, het taalgebruik van sommige sinterklaasliedjes is best een béétje stoffig. Dat vond ook uitgeverij Noordhoff en zij loofde als prijs een taart uit voor de klas die de leukste modernisering van [...]

Informatieavond ouders groep 8

Op donderdag 12 december om 19.30 opent het Krimpenerwaard College de deuren voor de ouders van leerlingen uit groep 8. Die avond worden zij voorgelicht over onze school, waarbij de nadruk ligt op het [...]