Laatste nieuws

Toetsen week 23 tm 25

Onderstaand schema toont welke toetsen op welke dagen zijn ingeroosterd. Om zo min mogelijk wisselingen / bewegingen te veroorzaken is ervoor gekozen om zoveel mogelijk combinaties van twee toetsen per leerling te maken. Dit [...]

Samen iets leuks doen via de OLO!

Ben je er ook zo aan toe om samen met medeleerlingen (uiteraard op gepaste afstand) weer eens iets te doén? ’s Middags, na de keuzelessen, kun je tussen 15.30 en 16.00 uur via de [...]

Hulp bij een veilige herstart

De afgelopen dagen is op het KC hard gewerkt aan de praktische voorbereiding van een veilige herstart op dinsdag 2 juni. Zo zijn er looproutes door het gebouw uitgezet, zijn de lokalen aangepast aan [...]

Save the date: ALV op 22 juni

Ook benieuwd wat uw oudervereniging dit jaar met uw contributie heeft gedaan? En nieuwsgierig wat corona voor de oudervereniging en de ALV betekent? Over de vorm zijn we nog bezig, maar reserveer de datum [...]

Inschrijven keuzelessen

In deze video staat uitgelegd hoe je kunt inschrijven voor de keuzelessen. Inschrijven voor volgende week (per week) kan tot vrijdag 12.00 uur. (vanaf dinsdag 08.00 uur)

Gang van zaken voor examenkandidaten

Inmiddels zijn alle examenkandidaten van het Krimpenerwaard College via hun schoolmail geïnformeerd over de gang van zaken rond de uitslag van het examen, het tekenen van de akkoordverklaringen, het aanvragen van de resultaatverbeteringstoetsen en [...]

Kennismakingsdag nieuwe brugklassers

Speciaal voor de leerlingen die volgend jaar in onze 1e brugklas zitten, plaatsen wij hier af en toe een nieuwsbericht. Want al zijn jullie nog niet bij ons op school, jullie horen al wel [...]

Online onderwijs én keuzelessen

Tijdens de persconferentie van 19 mei gaf premier Rutte aan dat alle leerlingen fysiek op school lessen moeten volgen. In de oplossing waarvoor het Krimpenerwaard College heeft gekozen, is dit ook daadwerkelijk het geval. [...]

Onderwijs en toetsing na 2 juni

Vooruitlopend op de mededelingen in de persconferentie van vanavond (dinsdag 19 mei) zijn de ouders en leerlingen van onze school per mail geïnformeerd over de inrichting van ons onderwijs wanneer – naar verwachting – [...]

Examenuitslag en diplomering

De examenkandidaten maken deze week hun herkansingen en op donderdag 4 juni wordt de uitslag officieel bekendgemaakt. Daarna breekt het tweede tijdvak aan en kunnen leerlingen die nog niet zijn geslaagd een resultaatsverbeteringstoets maken, [...]

Deze week aanmeldingsgesprekken

Inmiddels hebben de ouders van de nieuw instromende brugklassers via de mail een uitnodiging ontvangen voor een aanmeldingsgesprek van 20 minuten met één van de leden van het managementteam of het kernteam brugklassen. Deze [...]

Vanaf 1 juni school weer open

Tijdens de persconferentie van 6 mei bevestigde premier Rutte dat de scholen voor voortgezet onderwijs op 1 juni weer open gaan. Goed nieuws natuurlijk, maar de herstart levert ook tal van uitdagingen. Binnenkort is [...]

Boodschap rector bij aanvang meivakantie

Bij aanvang van de meivakantie blikt rector Ad Keller in een boodschap voor leerlingen en ouders vooruit op de consequenties van een mogelijke versoepeling van de coronamaatregelen in de onderwijs na 28 april. [...]

Alles over herkansingen en RV-toetsen

Er blijkt bij een aantal examenleerlingen wat verwarring te zijn over de status van de verschillende soorten herkansingen. We zetten e.e.a. graag nog even voor je op een rijtje. De leerlingen van 4- mavo, [...]