Ondersteunings coördinatoren extra ondersteuning

Begeleiders die via extra ondersteuning kunnen worden ingezet, vormen met de ondersteuningscoördinator het ondersteuningsteam van de school. De ondersteunings-coördinator stuurt het ondersteuningsteam aan. De ondersteuningscoördinator van onze school is mevrouw Kalkman.

Leerlingen voor wie extra ondersteuning wordt aangevraagd, ondervinden vaak problemen met (school)angst, langdurige ziekte, een stoornis die leer- en/of gedragsproblemen met zich meebrengt, grensoverschrijdend gedrag, spijbelen, ernstige conflicten met een docent of medeleerling, of andere bijzondere omstandigheden. Indien extra ondersteuning gewenst is, vraag de mentor deze aan bij de ondersteuningscoördinator.

Om onderwijs en hulpverlening goed op elkaar af te stemmen en om goed te kunnen samenwerken met alle betrokkenen, geven wij in deze fase van de ondersteuning een signaal af in SISA. SISA is een computersysteem waarin professionals kunnen signaleren dat zij betrokken zijn bij een kind/jongere van 0 tot 23 jaar. Op deze manier kunnen professionals met elkaar afstemmen wat de best mogelijke begeleiding is. In SISA staat geen inhoud en wordt geen dossier bijgehouden. Meer informatie over SISA vindt u op de website van SISA: www.sisa.rotterdam.nl

Het doel van de begeleiding en het signaal afgeven in SISA is leerlingen zo snel mogelijk (weer) goed te laten functioneren. Wanneer dit onverhoopt toch niet mogelijk is, wordt er gezocht naar een passende (school)plaats buiten de school. Dit gebeurt altijd in samenspraak met de leerling, zijn/haar ouders of verzorgers, de school en eventuele andere betrokkenen.

Wij gaan vertrouwelijk om met leerlinggegevens en hanteren hiervoor de regelgeving zoals vastgelegd in de nieuwe wet op de privacy. U kunt hierover meer informatie vinden op de website van de school.
Meer informatie over de ondersteuningsstructuur van de school staat te lezen op onze website (Informatie > Leerlingbegeleiding > Algemeen) en op de site met ondersteuningsprofielen van ons samenwerkingsverband Koers VO: https://koersvo.schoolprofielen.nl/school/krimpenerwaard-college/voorpagina. Op laatstgenoemde site staat tevens meer informatie over doorverwijzing naar een passende (school)plaats.

Begeleider passend onderwijs (BPO)

De begeleider passend onderwijs werkt vanuit school met leerlingen met een extra onderwijsbehoefte die gerelateerd is aan moeite met prikkelverwerking en zicht krijgen op schoolwerk en het toepassen van leerstrategieën.

Schoolpsycholoog

De schoolpsycholoog werkt vanuit school preventief en ondersteunend bij vragen die psychisch van aard zijn en daardoor het leren bemoeilijken. De schoolpsycholoog kan doorverwijzen naar externe hulpverlening.

Begeleider langdurig zieken (BLZ)

De begeleider langdurig zieken consulteert, inventariseert, verduidelijkt de hulpvraag, adviseert, coördineert, ondersteunt leerlingen een draagt de aanpak over aan de school. De begeleider langdurig zieken heeft contact met de betrokken begeleiders van de leerling.

Zorgcoaches

De zorgcoaches werken ondersteunend aan de mentor bij internaliserende en externaliserende (gedrags-)problematiek, bijvoorbeeld angsten of grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast slaan zij de brug tussen de externe hulpverlening en de schoolse praktijk.

Laatste nieuws

Bekijk alle nieuws
15 juli 2024

Fijne vakantie!

Lees meer
28 juni 2024

Inleveren boeken 8 juli

Lees meer
24 juni 2024

KC-triatlon

Lees meer
17 juni 2024

KC weer in de prijzen!

Lees meer
11 juni 2024

12 juni: uitslag 1e tijdvak!

Lees meer
3 juni 2024

WON-feestje!

Lees meer
24 mei 2024

Examenfeest - di. 28 mei

Lees meer
15 mei 2024

ALV én boeiende lezing op 21 mei

Lees meer
11 april 2024

KC Start-up doet 't goed!

Lees meer
8 april 2024

Examen Anglia: Good luck!

Lees meer
15 februari 2024

Presentatie profielwerkstukken havo en vwo

Lees meer
12 februari 2024

Samenwerking met Giovanni van Bronckhorst Foundation van start

Lees meer
8 februari 2024

Dag van de Duitse taal

Lees meer
29 januari 2024

Geslaagde editie 'Ontdek het KC!'

Lees meer
15 januari 2024

Reminder: ouderavond 'Praten met je puber'

Lees meer
11 januari 2024

Jonge ondernemers gaan van start

Lees meer
22 december 2023

Fijne feestdagen!

Lees meer
21 december 2023

KC in kerststemming

Lees meer
14 december 2023

Kerstactie voor voedselbank

Lees meer
12 december 2023

Schrijversbezoek Splinter Chabot

Lees meer
11 december 2023

Feestelijk kerstgala voor bovenbouw

Lees meer
8 december 2023

KC stimuleert lezen

Lees meer
7 december 2023

Paarse Vrijdag op het KC

Lees meer
3 november 2023

Werken op het KC?

Lees meer
3 november 2023

Griezelig leuk Halloweenfeest

Lees meer
23 oktober 2023

Schoolfotograaf

Lees meer
21 oktober 2023

Leerlingen helpen leerlingen

Lees meer
21 september 2023

Ppppp-brugklasuitstap

Lees meer
28 augustus 2023

De kop is eraf!

Lees meer
28 augustus 2023

Startdag personeel

Lees meer
3 juli 2023

Geslaagd slotfeest

Lees meer
26 juni 2023

Zelf aan te schaffen leermiddelen 2023-2024

Lees meer
26 juni 2023

Feestelijke diplomeringen

Lees meer
14 juni 2023

Trots op onze geslaagden!

Lees meer
12 juni 2023

Het KC in de prijzen!

Lees meer
26 mei 2023

WOW Challenge

Lees meer
16 mei 2023

Informatie voor onze nieuwe leerlingen

Lees meer
11 mei 2023

Examens op het KC van start!

Lees meer
18 april 2023

Zeer geslaagde Gymnasiumdag

Lees meer
21 maart 2023

Examentrainingen

Lees meer
7 maart 2023

Inhaalmoment schoolfotograaf op 30 maart a.s.

Lees meer
31 januari 2023

Studie- en beroepenmarkt

Lees meer
3 november 2022

Contributie VKC 2022-2023

Lees meer
22 augustus 2022

Gezocht: meedenkende en -helpende ouders

Lees meer
3 juli 2022

Mooi examenresultaat!

Lees meer
9 juni 2022

Trots op onze geslaagden!

Lees meer
17 februari 2022

Vakantiedata 2022-2023

Lees meer
3 januari 2022

De beste wensen voor 2022!

Lees meer
11 oktober 2021

Vacature raad van toezicht

Lees meer
15 juli 2021

Examenresultaten en diplomeringen

Lees meer
31 maart 2021

Tafeltjesavond 15 april 2021

Lees meer
29 maart 2021

Hulpmentoren gezocht

Lees meer
18 maart 2021

Examentraining

Lees meer
6 december 2020

Paarse Vrijdag

Lees meer
20 mei 2020

Kennismakingsdag nieuwe brugklassers

Lees meer
29 januari 2020

Studie- en beroepenmarkt 2020

Lees meer
17 december 2019

Paarse Donderdag op KC

Lees meer
6 februari 2019

Studie- en beroepenmarkt

Lees meer