Donderdagavond 29 februari vindt van 18:30 tot 20.30 uur weer de presentatieavond van de profielwerkstukken van onze havo- en vwo-kandidaten plaats. Ongetwijfeld wordt het ook dit jaar een zeer geanimeerd geheel met verrassend flitsende presentaties op allerlei plaatsen in de school en fraaie producten op de tafels in de aula.
Tijdens de presentatieavond kiest een jury voor elke afdeling het beste profielwerkstuk; de uitslag wordt bekendgemaakt tijdens de diplomering.

De ouders van de leerlingen uit 5-havo en 6-vwo ontvangen een uitnodiging voor de presentatieavond, evenals de leerlingen uit de voor-examenklassen die gaan beginnen of net begonnen zijn met hún profielwerkstuk. Natuurlijk zijn ook andere belangstellenden van harte welkom.