Alle afspraken over het schoolexamen worden beschreven in de Examenhandleiding (algemeen gedeelte) en een bijlage per klas.
Deze bijlage is het overzicht van pta’s of ptd’s.
Deze documenten worden niet op papier uitgedeeld, maar zijn via onderstaande links te downloaden.
De overzichten veranderen jaarlijks. Bekijk of download het overzicht van het juiste leerjaar!