Het spreekt voor zich dat het Krimpenerwaard College de Giovanni van Bronckhorst Foundation een warm hart toe draagt. Enerzijds vanwege de geschiedenis die er is met de familie, anderzijds en belangrijker vanwege de gezamenlijke missie. Beide organisaties zien het als hun taak om jonge mensen voor te bereiden op hun toekomst. De Foundation geeft deze missie vorm door leerlingen uit de groepen 7 en 8 aanvoerder te maken van hun eigen toekomst. Het Krimpenerwaard College geeft deze missie vorm door leerlingen vanaf de brugklas hun talenten te laten ontdekken. Het ontdekken van de talenten gebeurt in de reguliere lessen, maar ook in allerlei bovenschoolse en buitenschoolse activiteiten. Een belangrijk onderdeel daarbij is het Skillz-traject.
Vandaag is de samenwerkingsovereenkomst ondertekend door Jacqueline Jonkhart namens de Giovanni van Bronckhorst Foundation en Arjan van der Wart namens het Krimpenerwaard College.