Jeugdmaatschappelijk werker

De jeugdmaatschappelijk werker is vanuit Krimpenwijzer als deskundige verbonden aan de school en begeleidt leerlingen met diverse hulpvragen en eventueel ook hun ouders. Het kan gaan over moeilijkheden die op school worden ervaren, maar ook over problemen in de thuissituatie of typische pubervraagstukken. De jeugdmaatschappelijk werker werkt, wanneer gewenst en altijd in overleg met de leerling, samen met andere zorgverleners en met de school.

Onze jeugdmaatschappelijk werker is Jane Mohansingh. Zij is bereikbaar via het telefoonnummer van de school (0180 – 450110), via 06-28223682 of per mail (janemohansingh@krimpenwijzer.nl).

Jeugdverpleegkundige

Aan jouw school is een jeugdverpleegkundige van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) verbonden. Je kunt altijd bij de jeugdverpleegkundige binnenlopen als je een vraag hebt.

Gezondheidsvragenlijst

In klas 2 vul je de gezondheidsvragenlijst Jij en je gezondheid in. Beantwoordde jij de vragen al in klas 1, dan hoeft het niet nog een keer. De vragen gaan over gezondheid, ontwikkeling, gevoelens en de situatie thuis en op school.

De jeugdverpleegkundige nodigt je uit voor een gesprek. Jullie praten over hoe het met je gaat en als je vragen hebt, kun je die stellen. Ook meet de jeugdverpleegkundige jouw lengte en gewicht. Je kleren mag je hierbij aanhouden.

Jouw antwoorden op de vragen en de gesprekken met de jeugdverpleegkundige worden altijd vertrouwelijk behandeld. Zonder jouw toestemming delen wij geen gegevens met je ouders of school.

Gezien de huidige maatregelen met betrekking tot het coronavirus, zou het kunnen dat dit consult op een andere manier wordt uitgevoerd dan gewoonlijk.
Op centrumvoorjeugdengezin.nl/corona staat meer informatie over het coronavirus en onze aangepaste dienstverlening. Daar vind je ook antwoorden op veelgestelde vragen.

Schoolziekteverzuim

Samen met de school, wil het CJG meer aandacht aan jou geven als je door ziekte niet naar school kunt komen. Lang of veel ziek zijn kan gevolgen hebben voor je schoolprestaties en je gezondheid. Als je lang of vaak niet op school bent geweest, word je daarom door school, met medeweten van jou en je ouders/verzorgers, aangemeld bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige van het CJG.

Preventieve aanpak terugdringen schoolziekteverzuim (PATS)

Wanneer een leerling zich langdurig of frequent ziekmeldt, is het belangrijk hier tijdig op in te springen om verder verzuim of zelfs schooluitval te voorkomen. Omdat er bij schoolziekteverzuim vaak sprake is van achterliggende problemen, is een integrale methode nodig om passende ondersteuning te kunnen bieden. Daarom is de ‘Preventieve aanpak terugdringen schoolziekteverzuim’ (PATS) ontwikkeld, die het Krimpenerwaard College, samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin, gaat toepassen. Dit om ervoor te zorgen dat de leerling – waar mogelijk – onderwijs volgt en zich kan blijven ontwikkelen.

Ondersteuningsteam op school

Het ondersteuningsteam bestaat uit verschillende deskundigen, waaronder de jeugdverpleegkundige, die met elkaar overleggen en verbonden zijn aan de school. Afhankelijk van de vraag kan school de jeugdverpleegkundige van het CJG uitnodigen om deel te nemen aan bijvoorbeeld een overleg met jou en/of je ouders/verzorgers. Hier word je altijd van op de hoogte gebracht.

Inloop

Je kunt, als de jeugdverpleegkundige op school is, binnenwandelen en al je vragen stellen, bijvoorbeeld over je gezondheid, omgaan met je ouders, school of seksualiteit. Heb je een vraag of zit je ergens mee? De jeugdverpleegkundige luistert naar je en denkt graag met je mee!

Vraag zo nodig aan je mentor wanneer de jeugdverpleegkundige op school is.

Stel je vraag aan de jeugdverpleegkundige
Hebben jij of je ouders/verzorgers een vraag? Naast binnenlopen kun je ook contact opnemen met de jeugdverpleegkundige die aan onze school verbonden is:

Elsbeth Spoormaker
Telefoonnummer: 088 – 20 10 000
e.spoormaker@cjgrijnmond.nl

Alle vragen over gezondheid, opgroeien en verzorging

Het CJG bij jou in de buurt is dé plek waar je terecht kunt met vragen over gezondheid, opgroeien en verzorging. Naast jeugdverpleegkundigen werken er ook jeugdartsen, doktersassistenten, pedagogen en andere deskundigen om gezond en veilig opgroeien mogelijk te maken. Als je wilt, biedt het CJG je advies en ondersteuning.

Ga voor meer informatie over het CJG of voor handige links naar de website www.centrumvoorjeugdengezin.nl.