De oudervereniging van het Krimpenerwaard College2018-04-23T12:07:38+00:00

De oudervereniging: Vereniging Krimpenerwaard College

De Vereniging Krimpenerwaard College (VKC) is de oudervereniging van het Krimpenerwaard College.  Als ouder/verzorger kunt u lid worden van deze oudervereniging. In de praktijk zijn vrijwel alle ouders/verzorgers lid.

Wat doet de oudervereniging?

  • De VKC beheert van de contributiegelden. De contributie wordt gebruikt om de kosten die de school maakt bij uitjes, excursies, schoolreisjes e.d. te dekken. 
  • De VKC beheert het fonds met reserves uit het verleden. Vanuit dit fonds betaalt de VKC mee aan specifieke projecten binnen de school, zoals de klimaatbeheersing in het nieuwe gebouw, de IT-infrastructuur en het boek over de geschiedenis het Krimpenerwaard College.
  • De VKC Heeft stimuleringsfonds K€$H in het leven geroepen, om vernieuwende en prikkelende initiatieven van leerlingen en/of medewerkers mogelijk te maken. Tot nu toe honoreerde de VKC een voorstel voor 3D printers, bulletinborden, de biologieweek en het Selfie-project.
  • De VKC draagt periodiek een lid voor de Raad van Toezicht voor.

De financiën van de oudervereniging

De contributie wordt gebruikt om de kosten die de school maakt bij uitjes, excursies, schoolreisjes e.d. te dekken. Uitgangspunt is dat vereniging mogelijk maakt wat school zonder steun niet had kunnen realiseren. Tijdens de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering licht het bestuur toe hoe in het afgelopen kalenderjaar de contributiegelden door de school zijn besteed.

Bijzonder is dat onze oudervereniging in het verleden reserves heeft opgebouwd en dit heeft beheert in een fonds. Daarmee draagt de VKC mee aan specifieke projecten binnen de school, zoals de klimaatbeheersing in het schoolgebouw, de IT-infrastructuur en het boek over de geschiedenis het Krimpenerwaard College.

Betrokken worden bij de oudervereniging

Denkt u ook mee?
Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie zijn belangrijk in het neutraal bijzonder onderwijs. U kunt de Algemene Ledenvergadering in juni bijwonen, de gelegenheid om ideeën uit te wisselen en met een kritisch oor te luisteren naar hoe de financiële bijdrage is besteed en hoe het bestuur, namens de ouders, keuzes heeft gemaakt over het bijdragen aan projecten en initiatieven. Verder praat en denkt de VKC over de verdeling van de initiatieven van K€$H, de profilering van de school en de optimale rendering van het fonds. Input van alle ouders wordt bijzonder gewaardeerd.

Samenstelling bestuur

 

Theo Saat, voorzitter
Theo Saat is sinds 2011 in het bestuur van de VKC, de laatste jaren als voorzitter. Hij is tevens lid van de Raad van Toezicht van het Krimpenerwaardcollege.
Van zijn drie kinderen zit alleen de jongste nog op het Krimpenerwaard College. Theo is bioloog en werkt als beleidsmedewerker bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) in Den Haag.
>> stuur email
Tessa Helleman, secretaris
Tessa Helleman is secretaris van de VKC sinds september 2017.
Haar beide kinderen, een zoon en een dochter, zitten op het Krimpenerwaard College. Tessa is ook actief in de oudercontactgroep van het vwo.  In het dagelijks leven  is ze beleidsadviseur bij de gemeente Krimpen aan den IJssel.
>> stuur email
Danny van Eck, penningmeester
Danny van Eck is sinds oktober 2015 penningmeester van de VKC.
Hij is vader van drie kinderen, waarvan de oudste twee op het Krimpenerwaardcollege zitten. Danny is bouwprojectmanager en werkt bij Ideal Projects – Office for Design and Project management. Naast zijn werk en penningmeesterschap is hij ook actief in de jaarlijkse organisatie van de Avondvierdaagse voor OBS De Groeiplaneet.
>> stuur email
Sandra van Beek, bestuurslid
Sandra van Beek is sinds 2014 lid van de VKC. Ze heeft een zoon op het KWC. Sandra is maatschappijhistoricus en werkt als persvoorlichter en communicatieadviseur op de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Michel Eerhart, bestuurslid
Michel Eerhart is sinds 2014 lid van het Krimpenerwaard College. Zijn dochter zit nog op onze school, zijn zoon heeft op het Krimpenerwaard College gezeten en studeert inmiddels.  Michel is tevens lid van de Medezeggenschapsraad en voorzitter bij de ondersteuningsplanraad (OPR). Hij werkt als hoofdbeveiliger bij Securitas waar hij medewerkers coacht en ondersteunt.