De oudervereniging van het Krimpenerwaard College2023-02-10T11:22:31+01:00

De oudervereniging: Vereniging Krimpenerwaard College

De Vereniging Krimpenerwaard College (VKC) is de oudervereniging van het Krimpenerwaard College. Als ouder/verzorger kunt u aan het begin van de schoolloopbaan van uw kind lid worden van deze oudervereniging. In de praktijk zijn vrijwel alle ouders/verzorgers lid. Overigens leidt het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten.

Wat doet de oudervereniging?

 • De VKC beheert de contributiegelden. De contributie wordt gebruikt om de kosten die de school maakt voor de kluisjes, uitjes, excursies, schoolreisjes e.d. te dekken.
 • De VKC beheert het fonds met reserves uit het verleden. Vanuit dit fonds betaalt de VKC mee aan specifieke projecten binnen de school, zoals de klimaatbeheersing in het nieuwe gebouw, de IT-infrastructuur en het boek over de geschiedenis van het Krimpenerwaard College.
 • De VKC Heeft stimuleringsfonds K€$H in het leven geroepen, om vernieuwende en prikkelende initiatieven van leerlingen en/of medewerkers mogelijk te maken. De VKC honoreerde o.a. een voorstel voor 3D printers, bulletinborden, de biologieweek in Frankrijk, djembés, een KC-studio en het SELfie-project.
 • De VKC draagt periodiek een lid voor de Raad van Toezicht voor.

De financiën van de oudervereniging

De contributie wordt gebruikt om de kosten die de school maakt bij uitjes, excursies, schoolreisjes e.d. te dekken. Uitgangspunt is dat vereniging mogelijk maakt wat school zonder steun niet had kunnen realiseren. Tijdens de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering licht het bestuur toe hoe in het afgelopen kalenderjaar de contributiegelden door de school zijn besteed.

De contributie voor het schooljaar 2022-2023 bedraagt in beginsel € 250. U kunt dit bedrag in drie termijn voldoen, zoals vermeld op de factuur die u jaarlijks in november ontvangt. Of u in aanmerking komt voor een verlaagd contributiebedrag hangt af van het gezinsinkomen. Meer informatie hierover vindt u bij de veelgestelde vragen (FAQ’s) op deze pagina.

Betrokken zijn bij de oudervereniging

Denkt u ook mee?
Betrokken ouders en ouders die meedoen zijn belangrijk in het neutraal bijzonder onderwijs. U kunt de Algemene Ledenvergadering in juni bijwonen, dé gelegenheid ideeën uit te wisselen en met een kritisch oor te luisteren naar de manier waarop de financiële bijdrage is besteed en hoe het bestuur, namens de ouders, keuzes heeft gemaakt over het bijdragen aan projecten en initiatieven. Verder praat en denkt de VKC over de verdeling van de initiatieven van K€$H, de profilering van de school en de optimale rendering van het fonds. Input van alle ouders wordt bijzonder gewaardeerd.

Samenstelling bestuur

Martine Bakker, voorzitter
Martine is sinds september 2021 lid van de VKC en heeft per 1 juli 2022 de rol als voorzitter op zich genomen. Martine heeft een bedrijfseconomische achtergrond en in het dagelijkse leven is zij financieel controller bij Roobol. De laatste jaren is Martine heel actief geweest in de MR van de Floraschool en de GMR van Stichting Onderwijs Primair. Zij hoopt de komende jaren een waardevolle bijdrage te kunnen leveren binnen VKC.
>> stuur email
Annelies van Leest, secretaris
Annelies van Leest is sinds september 2020 secretaris van de VKC. Haar dochter en twee zonen zitten op het Krimpenerwaard College. Zij is actief in de oudercontactgroep van het VWO. Annelies is gepromoveerd in de pedagogiek en yogadocente.
>> stuur email
Danny van Eck, penningmeester
Danny van Eck is sinds oktober 2015 penningmeester. Twee kinderen hebben hun opleiding aan het Krimpenerwaard College al voltooid, de derde komt waarschijnlijk binnen een paar jaar op school. Danny is bouwprojectmanager bij Ideal Projects.
>> stuur email
Vacature
Eelco Bogaards
Eelco is sinds september 2021 lid van de VKC. Momenteel zit één van zijn dochters op het Krimpenerwaard College en is de oudste net geslaagd. De middelste zit op het Comenius College in Krimpen. Eelco wilde graag wat meer doen voor de school en de leerlingen en zodoende is hij aangeschoven bij de VKC.
Vacature

FAQ

Ben ik contributie verschuldigd wanneer mijn kind een klas doubleert?2019-12-03T09:35:51+01:00

De contributie is jaarlijks verschuldigd voor elk schooljaar dat uw kind op het Krimpenerwaard College zit.

Is het lidmaatschap VKC vrijwillig en vrijblijvend?2019-12-03T09:32:16+01:00

Het aangaan van het lidmaatschap is uw eigen keuze. U bent niet verplicht om lid te worden. Het aangaan van het lidmaatschap geldt echter wel voor de duur van de schoolcarrière en kan niet tussentijds worden beëindigd. Ook geeft het lidmaatschap de verplichting om de jaarlijkse contributie te voldoen.

Kan ik een tegemoetkoming krijgen in bepaalde schoolkosten?2023-03-14T13:33:30+01:00

Voor ouders van leerlingen die wonen in Krimpen aan den IJssel en Capelle aan den IJssel bieden de Stichting Leergeld en de afdeling Sociale Zaken IJsselgemeenten de mogelijkheid bepaalde voorzieningen aan te vragen als de financiële situatie van de ouders daar aanleiding toe geeft. Te denken valt aan:

 • Een fiets voor een leerling die naar het voortgezet onderwijs gaat.
 • Een laptop
 • Een tegemoetkoming in de schoolkosten als aanvulling op de gemeentelijke regeling.

Wilt u weten of u in aanmerking komt? De voorwaarden voor een aanvraag bij Stichting Leergeld vindt u op www.leergeld.nl, die van Sociale Zaken IJsselgemeenten op .www.ijsselgemeenten.nl/extra-geld-en-hulp

Ook de gemeente Rotterdam geeft kinderen van ouders met een laag inkomen financiële steun. Kijk voor meer informatie op www.jeugdtegoed.nl.

Krijg ik contributie terug?2019-12-03T09:35:12+01:00

De jaarlijkse contributie is een gemiddelde van de kosten die tijdens de schoolcarrière worden gemaakt, uitgaande van een reguliere doorstroming zonder leerstroomwisselingen, doublures, instroom van buitenaf et cetera. Dit gaat uit van het lumpsum-beginsel: er wordt geen extra bijdrage gevraagd voor een extra genoten schoolreis, er wordt ook geen restitutie verleend voor een niet genoten excursie.

Wanneer kom ik in aanmerking voor reductie van de contributie?2021-11-03T12:35:31+01:00

Voor de hoogte van de contributie worden de inkomensgrenzen aangehouden.  Onder Informatie > Participatie > Oudervereniging kunt u in het document ‘Contributie’ lezen wat van u wordt verwacht om in aanmerking te komen voor reductie.

Welke kosten zijn inbegrepen bij het lidmaatschap VKC?2021-11-03T11:59:41+01:00

In het lidmaatschap zijn de volgende kostenposten inbegrepen:

 • Het gebruik van een locker.
  • Aan niet-leden wordt een bijdrage van € 120 per jaar doorbelast.
 • Deelname aan excursies, schoolreizen en uitstapjes die in klassenverband vanuit school worden georganiseerd.
  • Enige uitzondering is de schoolreis in 5-gymnasium waarvoor een bijdrage voor het vliegticket wordt gevraagd.
  • Aan niet-leden worden de werkelijke kosten per activiteit + een administratieve opslag doorbelast.
 • Een gereduceerd aanbod voor koop of huur van een laptop inclusief service overeenkomst en verzekering.
  • Voor niet-leden is de aanschafprijs voor de laptop € 100 hoger c.q. is de huursom voor de laptop € 25 per jaar hoger dan het aanbod van The Rent Company, waarin een bijdrage van de VKC is verdisconteerd.
Go to Top