De oudervereniging van het Krimpenerwaard College 2017-08-31T16:25:59+00:00

De oudervereniging: Vereniging Krimpenerwaard College

Net als de meeste andere scholen voor basis- en voortgezet onderwijs heeft het Krimpenerwaard College een oudervereniging, de Vereniging Krimpenerwaard College (VKC). Als ouder/verzorger kunt u lid worden van deze oudervereniging. In de praktijk zijn alle ouders/verzorgers lid.

 De belangrijkste taken van de oudervereniging

 • beheer van de gelden die als contributie binnenkomen
 • het periodiek voordragen van een lid voor de Raad van Toezicht
 • het mogelijk maken van specifieke projecten binnen de school, die niet uit de bijdrage van het rijk kunnen worden betaald. Bijvoorbeeld:
  • een betere klimaatbeheersing in het nieuwe gebouw;
  • een bijdrage aan de laptops van de leerlingen, zodat de huur- of koopprijs laag kan blijven;
  • het mogelijk maken van het boek over de geschiedenis het Krimpenerwaard College ter gelegenheid van de opening van de nieuwbouw;
  • Stimuleringsfonds K€$H om vernieuwende en prikkelende initiatieven van leerlingen en/of medewerkers mogelijk te maken.
   Inmiddels zijn er drie 3D-printers, om leerlingen vertrouwd te maken met deze techniek, aangeschaft via K€$H. Kan er een pilot natuuronderzoeksexcursie naar Frankrijk worden gerealiseerd in het voorjaar van 2017 en kan de sectie muziek Djembés aanschaffen om de leerlingen een breder aanbod in muziekeducatie te geven.

Financiën van de oudervereniging

De contributie wordt gebruikt om de kosten die de school maakt bij uitjes, excursies, schoolreisjes e.d. te dekken. Tijdens jaarlijkse de Algemene Leden Vergadering licht het bestuur toe hoe in het afgelopen kalenderjaar de contributiegelden door de school zijn besteed.

Tot het schooljaar 2015-2016 was de oudervereniging eigenaar van een deel van het oude schoolgebouw. Met de huuropbrengsten bekostigde de oudervereniging projecten en werden de reserves op een hoog peil gehouden. Per saldo kan de oudervereniging minder bijdragen dan in het verleden. Via het stimuleringsfonds zal de oudervereniging ‘met beleid’ interen op een deel van haar reserves.

Betrokken worden bij de oudervereniging

Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie zijn belangrijk in het neutraal bijzonder onderwijs. U kunt tenminste één keer per jaar de algemene ledenvergadering bijwonen. In de regel vindt de ALV in de tweede helft van juni plaats. De ALV is voor de ouders de gelegenheid om ideeën uit te wisselen en met een kritisch oor te luisteren naar hoe de financiële bijdrage is besteed en hoe het bestuur, namens de ouders, keuzes heeft gemaakt over het bijdragen aan projecten en initiatieven.

Samenstelling bestuur

Sandra van BeekSandra van Beek
Maarten van BeekMaarten van Beek
theosaatTheo Saat
dannyvaneckDanny van Eck
michel

Michel Eerhart

Bewaren