De oudervereniging: Vereniging Krimpenerwaard College

De Vereniging Krimpenerwaard College (VKC) is de oudervereniging van het Krimpenerwaard College.  Als ouder/verzorger kunt u lid worden van deze oudervereniging. In de praktijk zijn vrijwel alle ouders/verzorgers lid.

Wat doet de oudervereniging?

  • De VKC beheert van de contributiegelden. De contributie wordt gebruikt om de kosten die de school maakt bij uitjes, excursies, schoolreisjes e.d. te dekken. 
  • De VKC beheert het fonds met reserves uit het verleden. Vanuit dit fonds betaalt de VKC mee aan specifieke projecten binnen de school, zoals de klimaatbeheersing in het nieuwe gebouw, de IT-infrastructuur en het boek over de geschiedenis het Krimpenerwaard College.
  • De VKC Heeft stimuleringsfonds K€$H in het leven geroepen, om vernieuwende en prikkelende initiatieven van leerlingen en/of medewerkers mogelijk te maken. De VKC honoreerde o.a. een voorstel voor 3D printers, bulletinborden, de biologieweek en het Selfie-project.
  • De VKC draagt periodiek een lid voor de Raad van Toezicht voor.

De financiën van de oudervereniging

De contributie wordt gebruikt om de kosten die de school maakt bij uitjes, excursies, schoolreisjes e.d. te dekken. Uitgangspunt is dat vereniging mogelijk maakt wat school zonder steun niet had kunnen realiseren. Tijdens de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering licht het bestuur toe hoe in het afgelopen kalenderjaar de contributiegelden door de school zijn besteed.

Bijzonder is dat onze oudervereniging in het verleden reserves heeft opgebouwd en beheert in een fonds. Daarmee draagt de VKC mee aan specifieke projecten binnen de school, zoals de klimaatbeheersing, de IT-infrastructuur en het boek over de geschiedenis het Krimpenerwaard College.

Betrokken zijn bij de oudervereniging

Denkt u ook mee?
Het Krimpenerwaard College vindt ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie belangrijk. De Algemene Ledenvergadering in juni is het moment om ideeën uit te wisselen en met een kritisch oor te luisteren naar hoe de financiële bijdrage is besteed en hoe het bestuur, namens de ouders, keuzes heeft gemaakt over het bijdragen aan projecten en initiatieven. Verder praat en denkt de VKC over de verdeling van de initiatieven van K€$H, de profilering van de school en de optimale rendering van het fonds. Input van alle ouders wordt bijzonder gewaardeerd.

 

Samenstelling bestuur

Theo Saat, voorzitter
Theo Saat is sinds 2011 in het bestuur van de VKC. Hij is tevens lid van de Raad van Toezicht. Zijn jongste zit nog op het Krimpenerwaard College. Theo is bioloog en werkt als beleidsmedewerker bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) in Den Haag.
>> stuur email
Tessa Helleman, secretaris
Tessa Helleman is secretaris van de VKC sinds september 2017. Haar zoon en dochter zitten op het Krimpenerwaard College. Zij is ook actief in de oudercontactgroep van het vwo.  Tessa is beleidsadviseur bij de gemeente Krimpen aan den IJssel.
>> stuur email
Danny van Eck, penningmeester
Danny van Eck is sinds oktober 2015 penningmeester van de VKC. Zijn oudste twee zitten op het Krimpenerwaardcollege. Danny is bouwprojectmanager en werkt bij Ideal Projects – Office for Design and Project management. Hij is ook actief in de organisatie van de Avondvierdaagse voor OBS De Groeiplaneet.
>> stuur email
Sandra van Beek, bestuurslid
Sandra van Beek is sinds 2014 lid van de VKC. Ze heeft een zoon op het KWC. Sandra is maatschappijhistoricus en werkt als persvoorlichter en communicatieadviseur op de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Michel Eerhart, bestuurslid
Michel Eerhart is sinds 2014 lid van het Krimpenerwaard College. Zijn dochter zit op onze school. Michel is tevens lid van de Medezeggenschapsraad en voorzitter bij de ondersteuningsplanraad (OPR). Hij werkt als hoofdbeveiliger bij Securitas waar hij medewerkers coacht en ondersteunt.