De oudervereniging van het Krimpenerwaard College2023-09-14T13:15:53+02:00

De oudervereniging: Vereniging Krimpenerwaard College

De Vereniging Krimpenerwaard College (VKC) is de oudervereniging van het Krimpenerwaard College. Als ouder/verzorger kunt u aan het begin van de schoolloopbaan van uw kind lid worden van deze oudervereniging. In de praktijk zijn vrijwel alle ouders/verzorgers lid. Overigens leidt het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten.

Wat doet de oudervereniging?

  • De VKC beheert de vrijwillige ouderbijdragen. Deze worden gebruikt om de kosten die de school maakt voor de kluisjes, uitjes, excursies, schoolreisjes e.d. te dekken.
  • De VKC beheert het fonds met reserves uit het verleden. Vanuit dit fonds betaalt de VKC mee aan specifieke projecten binnen de school, zoals de klimaatbeheersing in het nieuwe gebouw, de IT-infrastructuur en het boek over de geschiedenis van het Krimpenerwaard College.
  • De VKC heeft het stimuleringsfonds K€$H in het leven geroepen, om vernieuwende en prikkelende initiatieven van leerlingen en/of medewerkers mogelijk te maken. De VKC honoreerde o.a. een voorstel voor 3D printers, bulletinborden, de biologieweek in Frankrijk, djembés, een KC-studio en het SELfie-project.
  • De VKC draagt periodiek een lid voor de raad van toezicht voor.

De financiën van de oudervereniging

De vrijwillige ouderbijdragen worden gebruikt om de kosten die de school maakt bij uitjes, excursies, schoolreisjes e.d. te dekken. Uitgangspunt is dat vereniging mogelijk maakt wat school zonder steun niet had kunnen realiseren. Tijdens de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering licht het bestuur toe hoe in het afgelopen kalenderjaar de ouderbijdragen door de school zijn besteed.

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2023-2024 vindt u bij de FAQ’s hieronder. U kunt het bedrag in drie termijn voldoen, zoals vermeld op de factuur die u jaarlijks in november ontvangt.

Betrokken zijn bij de oudervereniging

Denkt u ook mee?
Betrokken ouders en ouders die meedoen zijn belangrijk in het neutraal bijzonder onderwijs. U kunt de Algemene Ledenvergadering in juni bijwonen, dé gelegenheid ideeën uit te wisselen en met een kritisch oor te luisteren naar de manier waarop de financiële bijdrage is besteed en hoe het bestuur, namens de ouders, keuzes heeft gemaakt over het bijdragen aan projecten en initiatieven. Verder praat en denkt de VKC over de verdeling van de initiatieven van K€$H, de profilering van de school en de optimale rendering van het fonds. Input van alle ouders wordt bijzonder gewaardeerd.

Samenstelling bestuur

Martine Bakker, voorzitter
Martine is sinds september 2021 lid van de VKC en heeft per 1 juli 2022 de rol als voorzitter op zich genomen. haar dochter heeft al haar opleiding op het Krimpenerwaard College afgerond, haar zoon gaat per september 2023 naar het derde leerjaar.  Voorheen is Martine heel actief geweest in de MR van de Floraschool en de GMR van Stichting Onderwijs Primair en zij hoopt de komende jaren net zo’n waardevolle bijdrage te kunnen leveren binnen de VKC. Martine heeft een bedrijfseconomische achtergrond en in het dagelijkse leven is zij financieel controller bij Roobol.
>> stuur email
Danicka Assman-Quist, secretaris
Danicka is formeel sinds juni 2023 lid van het bestuur van de VKC, maar heeft vanaf de herfst 2022 al de vergaderingen bijgewoond. Haar oudste zoon zit sinds 2022 op het Krimpenerwaard College. Toen een oproep werd gedaan voor nieuwe bestuursleden heeft zij zich gemeld om meer betrokken te zijn bij de school. Danicka is werkzaam bij een vastgoedbeheerder.
>> stuur email
Danny van Eck, penningmeester
Danny van Eck is sinds oktober 2015 penningmeester. Twee kinderen hebben het Krimpenerwaard College inmiddels verlaten, de derde komt waarschijnlijk vanaf schooljaar 2024-2025 naar het Krimpenerwaard College. Danny is opgeleid als bouwkundige en werkzaam als bouwprojectmanager bij Bouwinvest Real Estate Investors. Zijn lijfspreuk is “Doe de dingen goed, maar doe vooral de goede dingen”. Vanuit die gedachte vult Danny zijn rol binnen de VKC ook in.
>> stuur email
Loes Plomp
Loes is sinds september 2022 lid van de VKC. Haar oudste zoon zit op het Krimpenerwaard College, haar jongste zit nog op de basisschool. Om als ouder betrokken te zijn bij de school en de leerlingen, is zij bij de VKC aangeschoven.
Eelco Bogaards
Eelco is sinds september 2021 lid van de VKC. Momenteel zit één van zijn dochters op het Krimpenerwaard College en gaat nu het examenjaar in. Zijn zoon zit op het Comenius College in Krimpen en doet ook dit jaar examen.. Eelco wilde graag wat meer doen voor de school en de leerlingen, en zodoende is hij aangeschoven bij de VKC.
Ronald van Dam
Ronald is formeel sinds juni 2023 lid van het bestuur van de VKC, maar heeft vanaf de herfst 2022 al de vergaderingen bijgewoond. Zijn dochter zit sinds 2021 op het Krimpenerwaard College. Ronald wil graag een bijdrage leveren aan de school en zag dit als een goede en leuke kans om dit te realiseren. Ronald werkt als actuaris voor pensioenfonds PGB.

FAQ

Hoeveel bedraagt de vrijwillige ouderbijdrage?2023-06-27T16:10:40+02:00

De bedragen van de vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2023-2024 vindt u hier.

Kan ik een tegemoetkoming krijgen in bepaalde schoolkosten?2023-03-14T13:33:30+01:00

Voor ouders van leerlingen die wonen in Krimpen aan den IJssel en Capelle aan den IJssel bieden de Stichting Leergeld en de afdeling Sociale Zaken IJsselgemeenten de mogelijkheid bepaalde voorzieningen aan te vragen als de financiële situatie van de ouders daar aanleiding toe geeft. Te denken valt aan:

  • Een fiets voor een leerling die naar het voortgezet onderwijs gaat.
  • Een laptop
  • Een tegemoetkoming in de schoolkosten als aanvulling op de gemeentelijke regeling.

Wilt u weten of u in aanmerking komt? De voorwaarden voor een aanvraag bij Stichting Leergeld vindt u op www.leergeld.nl, die van Sociale Zaken IJsselgemeenten op .www.ijsselgemeenten.nl/extra-geld-en-hulp

Ook de gemeente Rotterdam geeft kinderen van ouders met een laag inkomen financiële steun. Kijk voor meer informatie op www.jeugdtegoed.nl.

Go to Top