Aanmelding

Op deze pagina vindt u informatie over:
– de aanmelding voor de 1e brugklas
– de gang van zaken ná de aanmelding
– de aanmeldingsgesprekken
– de aanmelding voor de overige klassen

Van maandag 2 maart t/m vrijdag 6 maart 2020 kunnen nieuwe leerlingen voor de 1e brugklas van 2021-2022 aangemeld worden. U kunt daarvoor in de genoemde periode dagelijks van 15.00 tot 17.30 (dinsdag en donderdag tot 19.30) uur op school langskomen. Bij de aanmelding moet u de volgende papieren bij u hebben:

 • het adviesformulier van de basisschool met daarop het advies dat uw kind van de basisschool heeft gekregen, de code van het digitale leerlingdossier en de voorkeurslijst met de vo-scholen van uw keuze (let op: toelaatbaar zijn de leerlingen met het advies vmbo-GL/TL en hoger);
 • het ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier van het Krimpenerwaard College;
 • een kopie van het identiteitsbewijs (voor- en achterzijde) van de leerling of een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie (met vermelding van geboorteplaats en BSN), zodat we de gegevens op een rustig moment kunnen controleren. De kopieën worden binnen vier weken vernietigd.

Het aanmeldingsformulier kunt u via de link hieronder downloaden en met behulp van de computer invullen; vervolgens moet u het afdrukken en ondertekenen.

download het digitale aanmeldingsformulier

Wat gebeurt na de aanmelding voor de 1e brugklas?

 • Van 2 tot en met 6 maart meldt u uw kind aan op onze school
 • Tussen 13 en 19 maart ontvangt u een bericht of uw kind is geplaatst, behalve als de school te veel aanmeldingen heeft. In dat geval moeten wij op 19 maart loten. Is uw kind uitgeloot dan informeren wij u hierover. Het dossier van uw kind wordt automatisch doorgegeven aan de volgende school op uw voorkeurslijst. U gaat zelf naar deze andere school om uw kind aan te melden.
 • Op de site van Koers VO vindt u informatie over de verdere procedure rondom loting.
 • Vanaf 19 maart nemen wij contact op met alle basisscholen om mogelijk aanvullende informatie over de toegelaten leerlingen te bespreken (de “warme overdracht”).
 • In de week van 17 tot en met 21 mei worden alle ouders van de toegelaten leerlingen uitgenodigd voor een persoonlijk aanmeldingsgesprek van 20 minuten (zie hieronder).
 • Na de aanmeldingsgesprekken worden de klassen samengesteld; eventueel gewijzigde adviezen naar aanleiding van het resultaat van de eindtoets worden hierbij meegenomen.
 • Op maandagmiddag 28 juni van 13.00 – 15.30 uur ontvangen wij alle nieuwe eerste brugklassers om kennis te maken met hun klasgenoten, mentor en hulpmentoren én om zich alvast een beetje meer thuis te gaan voelen op hun nieuwe school.

Aanmeldingsgesprekken 2021

In de week vóór de meivakantie ontvangen de ouders van de nieuw instromende brugklassers een uitnodiging voor een aanmeldingsgesprek van 20 minuten met één van de leden van het managementteam of het kernteam brugklassen. Deze gesprekken vinden plaats in de week van 17 tot en met 21 mei. In principe is de leerling zelf niet bij dit gesprek aanwezig.

Tijdens het gesprek komen onder anderen aan de orde:

 1. Plaatsingswensen: bij wie wil uw kind graag in de klas? Of bij wie misschien juist niet?
  Wij moeten hierbij wel rekening houden met onze vier stromen: mavo, mavo-havo, havo-vwo, gymnasium.
 2. Bijzonderheden met betrekking tot de gezondheid: u heeft misschien al iets aangegeven op het inschrijfformulier. Het kan zinvol zijn om een nadere toelichting te geven.
 3. Bijzonderheden in verband met verdere begeleiding: wat voor soort kind is uw kind?; zijn er zaken van belang die niet in het onderwijskundig rapport van de basisschool staan vermeld en waar wij als school toch van op de hoogte zouden moeten (en mogen) zijn om de begeleiding van uw kind op het Krimpenerwaard College een optimale start te geven?
 4. Indien gewenst uitleg over het lidmaatschap van de oudervereniging, de gang van zaken rond de schoolboeken en het aanschaffen van de laptop en gymkleding.
 5. Korte informatie over de kennismakingsmiddag, introductiedag en brugklasuitstap.
 6. Vragen die u als ouders op dit moment misschien heeft.

Wanneer een leerling van een andere middelbare school zich bij onze school aanmeldt, hebben wij behalve het aanmeldingsformulier ook een door de school van herkomst ingevuld overdrachtsformulier nodig, dat u hieronder kunt downloaden. Bij enkele onderdelen, die al vooraf ingevuld lijken, moet een keuze gemaakt worden. De keuzemogelijkheden worden bij klikken op het desbetreffende veld zichtbaar. De aanmelding van leerlingen voor de 2e en hogere klassen sluit op 1 april a.s.

download het vo-vo overdrachtsformulier