Aanmelding

Op deze pagina vindt u informatie over:
– de aanmelding voor de 1e brugklas
– de gang van zaken ná de aanmelding
– de aanmeldingsgesprekken
– de aanmelding voor de overige klassen

Op donderdag 24 februari en van maandag 7 maart t/m vrijdag 11 maart 2022 kunnen nieuwe leerlingen voor de 1e brugklas van schooljaar 2022-2023 aangemeld worden. U kunt daarvoor in de genoemde periode dagelijks van 16.00 tot 18.00 uur (én op woensdag 9 maart van 18.00 tot 20.00 uur) op school langskomen.
Het is ook mogelijk om uw zoon of dochter online aan te melden. We vragen van u in dat geval onderstaande bijlagen uiterlijk 18 maart aan ons te mailen.

Bij de aanmelding vragen we onderstaande bijlagen:

 • het adviesformulier van de basisschool met daarop het advies dat uw kind van de basisschool heeft gekregen, de code van het digitale leerlingdossier en de voorkeurslijst met de vo-scholen van uw keuze (let op: toelaatbaar zijn de leerlingen met het advies vmbo-GL/TL en hoger);
 • het ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier van het Krimpenerwaard College;
 • een kopie van het identiteitsbewijs (voor- en achterzijde) van de leerling of een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie (met vermelding van geboorteplaats en BSN), zodat we de gegevens op een rustig moment kunnen controleren. De kopieën worden binnen vier weken vernietigd.

Het aanmeldingsformulier kunt u via de link hieronder downloaden en met behulp van de computer invullen; vervolgens moet u het afdrukken en ondertekenen.

download het digitale aanmeldingsformulier

Wat gebeurt na de aanmelding voor de 1e brugklas?

 • Op 24 februari en van 7 t/m 11 maart 2022 meldt u uw kind aan op onze school. Tot uiterlijk 18 maart is het mogelijk om uw kind digitaal aan te melden.
 • Na 21 maart ontvangt u een bericht of uw kind is geplaatst, behalve als de school te veel aanmeldingen heeft. In dat geval moeten wij loten. Is uw kind uitgeloot dan informeren wij u hierover. Het dossier van uw kind wordt automatisch doorgegeven aan de volgende school op uw voorkeurslijst. U gaat zelf naar deze andere school om uw kind aan te melden.
 • Op de site van Koers VO vindt u informatie over de verdere procedure rondom loting.
 • Vanaf 21 maart nemen wij contact op met alle basisscholen om mogelijk aanvullende informatie over de toegelaten leerlingen te bespreken (de “warme overdracht”).
 • Op 12 mei en in de week van 16 t/m 19 mei worden alle ouders van de toegelaten leerlingen uitgenodigd voor een persoonlijk aanmeldingsgesprek van 20 minuten (zie hieronder).
 • Na de aanmeldingsgesprekken worden de klassen samengesteld; eventueel gewijzigde adviezen naar aanleiding van het resultaat van de eindtoets worden hierbij meegenomen.
 • Op maandagmiddag 20 juni ontvangen wij van 14.00 tot 15.30 uur alle nieuwe eerste brugklassers om kennis te maken met hun klasgenoten, mentor en hulpmentoren én om zich alvast een beetje meer thuis te gaan voelen op hun nieuwe school.

Aanmeldingsgesprekken 2022

In de week vóór de meivakantie ontvangen de ouders van de nieuw instromende brugklassers een uitnodiging voor een aanmeldingsgesprek van 20 minuten met één van de leden van het managementteam of het kernteam brugklassen. Deze gesprekken vinden plaats op 12 mei en in de week van 16 t/m 19 mei. In principe is de leerling zelf niet bij dit gesprek aanwezig.

Tijdens het gesprek komen onder andere aan de orde:

 1. Plaatsingswensen: bij wie wil uw kind graag in de klas? Of bij wie misschien juist niet?
  Wij moeten hierbij wel rekening houden met onze vier stromen: mavo, mavo-havo, havo-vwo, vwo (atheneum en gymnasium).
 2. Bijzonderheden met betrekking tot de gezondheid: u heeft misschien al iets aangegeven op het inschrijfformulier. Het kan zinvol zijn om een nadere toelichting te geven.
 3. Bijzonderheden in verband met verdere begeleiding: wat voor soort kind is uw kind?; zijn er zaken van belang die niet in het onderwijskundig rapport van de basisschool staan vermeld en waar wij als school toch van op de hoogte zouden moeten (en mogen) zijn om de begeleiding van uw kind op het Krimpenerwaard College een optimale start te geven?
 4. Indien gewenst uitleg over het lidmaatschap van de oudervereniging, de gang van zaken rond de schoolboeken en het aanschaffen van de laptop en gymkleding.
 5. Korte informatie over de kennismakingsmiddag, introductiedag en brugklasuitstap.
 6. Vragen die u als ouders op dit moment misschien heeft.

Wanneer een leerling van een andere middelbare school zich bij onze school aanmeldt, hebben wij behalve het aanmeldingsformulier ook een door de school van herkomst ingevuld overdrachtsformulier nodig, dat u hieronder kunt downloaden. Bij enkele onderdelen, die al vooraf ingevuld lijken, moet een keuze gemaakt worden. De keuzemogelijkheden worden bij klikken op het desbetreffende veld zichtbaar. De aanmelding van leerlingen voor de 2e en hogere klassen sluit op 1 april a.s.

download het vo-vo overdrachtsformulier