Aanmelding

Op deze pagina vindt u informatie over:
– de aanmelding voor de 1e brugklas
– de gang van zaken ná de aanmelding
– de aanmeldingsgesprekken
– de aanmelding voor de overige klassen

Van maandag 4 maart t/m  vrijdag 15 maart 2019 kunnen nieuwe leerlingen voor de 1e brugklas van 2019-2020 aangemeld worden. U kunt daarvoor in de genoemde periode dagelijks van 15.00 tot 17.30 uur op school langskomen. Bij de aanmelding moet u de volgende papieren bij u hebben:

 • het adviesformulier van de basisschool met daarop het advies dat uw kind van de basisschool heeft gekregen, de code van het digitale leerlingdossier en de voorkeurslijst met de vo-scholen van uw keuze 
 • het ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier van het Krimpenerwaard College
 • een kopie van het identiteitsbewijs (voor- en achterzijde) van de leerling of een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie (met vermelding van geboorteplaats en BSN).

Het aanmeldingsformulier kunt u via de link hieronder downloaden en met behulp van de computer invullen; vervolgens moet u het afdrukken en ondertekenen.  U kunt het formulier natuurlijk ook met de hand invullen. 

download het digitale aanmeldingsformulier

Wat gebeurt na de aanmelding voor de 1e brugklas?

 • In de periode van 18 maart tot en met 4 april gaan wij de aanmeldingen verwerken en beoordelen of alle aangemelde leerlingen toelaatbaar zijn.
 • Op 5 april ontvangen alle ouders van toegelaten leerlingen bericht hierover vanuit Onderwijs Transparant.
 • In de daaropvolgende weken nemen wij contact op met alle basisscholen om mogelijk aanvullende informatie over de toegelaten leerlingen te bespreken (de “warme overdracht”).
 • In de week van 13 tot en met 17 mei worden alle ouders van de toegelaten leerlingen uitgenodigd voor een persoonlijk aanmeldingsgesprek van 20 minuten (zie hieronder).
 • Na de aanmeldingsgesprekken worden de klassen samengesteld; eventueel gewijzigde adviezen naar aanleiding van het resultaat van de eindtoets worden hierbij meegenomen.
 • Op maandagmiddag 1 juli van 13.00 – 15.30 uur ontvangen wij alle nieuwe eerste brugklassers om kennis te maken met hun klasgenoten, mentor en hulpmentoren én om zich alvast een beetje meer thuis te gaan voelen op hun nieuwe school!

Aanmeldingsgesprekken 2019

In de week vóór de meivakantie ontvangen de ouders van de nieuw instromende brugklassers een uitnodiging voor een aanmeldingsgesprek van 20 minuten met één van de leden van het managementteam of het kernteam brugklassen. Deze gesprekken vinden plaats in de week van 13 tot en met 17 mei. In principe is de leerling zelf niet bij dit gesprek aanwezig.

Tijdens het gesprek komen onder anderen aan de orde:

 1. Plaatsingswensen: bij wie wil uw kind graag in de klas? Of bij wie misschien juist niet?
  Wij moeten hierbij wel rekening houden met onze vier stromen: mavo, mavo-havo, havo-vwo, gymnasium.
 2. Bijzonderheden met betrekking tot de gezondheid: u heeft misschien al iets aangegeven op het inschrijfformulier. Het kan zinvol zijn om een nadere toelichting te geven.
 3. Bijzonderheden in verband met verdere begeleiding: wat voor soort kind is uw kind?; zijn er zaken van belang die niet in het onderwijskundig rapport van de basisschool staan vermeld en waar wij als school toch van op de hoogte zouden moeten (en mogen) zijn om de begeleiding van uw kind op het Krimpenerwaard College een optimale start te geven?
 4. Indien gewenst uitleg over het lidmaatschap van de oudervereniging, de gang van zaken rond de schoolboeken en het aanschaffen van de laptop en gymkleding.
 5. Korte informatie over de kennismakingsmiddag, introductiedag en brugklasuitstap.
 6. Vragen die u als ouders op dit moment misschien heeft. 

 

Wanneer een leerling van een andere middelbare school zich bij onze school aanmeldt, hebben wij behalve het aanmeldingsformulier ook een door de school van herkomst ingevuld overdrachtsformulier nodig, dat u hieronder kunt downloaden. Bij enkele onderdelen, die al vooraf ingevuld lijken, moet een keuze gemaakt worden. De keuzemogelijkheden worden bij klikken op het desbetreffende veld zichtbaar. De aanmelding van leerlingen voor de 2e en hogere klassen sluit op 1 april a.s.

download het vo-vo overdrachtsformulier