Aanmelding

Op deze pagina vindt u informatie over:
– de aanmelding voor de 1e brugklas
– de gang van zaken ná de aanmelding
– de aanmeldingsgesprekken
– de aanmelding voor de overige klassen

Op woensdag 22 en donderdag 23 februari en van maandag 6 maart t/m donderdag 9 maart 2023 kunnen nieuwe leerlingen voor de 1e brugklas van schooljaar 2023-2024 aangemeld worden. U kunt daarvoor in de genoemde periode dagelijks van 16.00 tot 18.00 uur (én op woensdag ook ‘s avonds van 18.00 tot 20.00 uur) op school langskomen. Het is ook mogelijk om uw zoon of dochter digitaal aan te melden.

Bij de aanmelding vragen we onderstaande bijlagen:

 • het adviesformulier van de basisschool met daarop het advies dat uw kind van de basisschool heeft gekregen, de code van het digitale leerlingdossier en de voorkeurslijst met de vo-scholen van uw keuze (let op: toelaatbaar zijn de leerlingen met het advies vmbo-GL/TL en hoger);
 • het ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier van het Krimpenerwaard College;
 • een kopie van het identiteitsbewijs (voor- en achterzijde) van de leerling of een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie (met vermelding van geboorteplaats en BSN), zodat we de gegevens op een rustig moment kunnen controleren. De kopieën worden binnen vier weken vernietigd.

Het aanmeldingsformulier kunt u via de link hieronder downloaden en met behulp van de computer invullen; vervolgens moet u het afdrukken én ondertekenen.

Download hier het digitale aanmeldingsformulier.

Wat gebeurt na de aanmelding voor de 1e brugklas?

 • Op 22 en 23 februari en van 6 t/m 9 maart 2023 meldt u uw kind aan op onze school. Tot uiterlijk 17 maart 2023 is het mogelijk om uw kind digitaal aan te melden.
 • Na 23 maart 2023 ontvangt u een bericht of uw kind is geplaatst, behalve als de school te veel aanmeldingen heeft. Indien er geloot moet worden, is in geval van zittende broers en/of zussen een  voorrangsregeling van toepassing.
  Is uw kind uitgeloot dan informeren wij u hierover. Het dossier van uw kind wordt automatisch doorgegeven aan de volgende school op uw voorkeurslijst. U gaat zelf naar deze andere school om uw kind aan te melden.
 • Op de site van Koers VO vindt u informatie over de verdere procedure rondom loting. Leerlingen die op het moment van aanmelden al een broer of zus op school hebben, worden bij voorrang toegelaten tot het Krimpenerwaard College.
 • In april nemen wij contact op met alle basisscholen om mogelijk aanvullende informatie over de toegelaten leerlingen te bespreken (de “warme overdracht”).
 • In de periode van 9 t/m 15 mei 2023 mei worden alle ouders van de toegelaten leerlingen uitgenodigd voor een persoonlijk aanmeldingsgesprek van 20 minuten (zie hieronder).
 • Na de aanmeldingsgesprekken worden de klassen samengesteld; eventueel gewijzigde adviezen naar aanleiding van het resultaat van de eindtoets worden hierbij meegenomen.
 • Op maandagmiddag 19 juni ontvangen wij van 14.00 tot 15.30 uur alle nieuwe eerste brugklassers om kennis te maken met hun klasgenoten, mentor en hulpmentoren én om zich alvast een beetje meer thuis te gaan voelen op hun nieuwe school.

Aanmeldingsgesprekken 2023

De ouders van de nieuw instromende brugklassers ontvangen een uitnodiging voor een aanmeldingsgesprek van 20 minuten met één van de leden van het managementteam of het kernteam brugklassen. Deze gesprekken vinden plaats in de periode van 9 t/m 16 mei. In principe is de leerling zelf niet bij dit gesprek aanwezig.

Tijdens het gesprek komen onder andere aan de orde:

 1. Plaatsingswensen: bij wie wil uw kind graag in de klas? Of bij wie misschien juist niet?
  Wij moeten hierbij wel rekening houden met onze vier stromen: mavo, mavo-havo, havo-vwo, vwo (atheneum en gymnasium).
 2. Bijzonderheden met betrekking tot de gezondheid: u heeft misschien al iets aangegeven op het inschrijfformulier. Het kan zinvol zijn om een nadere toelichting te geven.
 3. Bijzonderheden in verband met verdere begeleiding: wat voor soort kind is uw kind?; zijn er zaken van belang die niet in het onderwijskundig rapport van de basisschool staan vermeld en waar wij als school toch van op de hoogte zouden moeten (en mogen) zijn om de begeleiding van uw kind op het Krimpenerwaard College een optimale start te geven?
 4. Indien gewenst uitleg over het lidmaatschap van de oudervereniging, de gang van zaken rond de schoolboeken en het aanschaffen van de laptop en gymkleding.
 5. Korte informatie over de kennismakingsmiddag, introductiedag en brugklasuitstap.
 6. Vragen die u als ouders op dit moment misschien heeft.

Praktische informatie is ook alvast te vinden in het Informatieboekje voor nieuwe leerlingen.

Wanneer een leerling van een andere middelbare school zich bij onze school aanmeldt, hebben wij behalve het aanmeldingsformulier ook een door de school van herkomst ingevuld overdrachtsformulier nodig, dat u hieronder kunt downloaden. Bij enkele onderdelen, die al vooraf ingevuld lijken, moet een keuze gemaakt worden. De keuzemogelijkheden worden bij klikken op het desbetreffende veld zichtbaar. De aanmelding van leerlingen voor de 2e en hogere klassen sluit op 1 april a.s.

download het vo-vo overdrachtsformulier