De leerlingenraad is een uit en door de leerlingen gekozen raad, die de belangen van de leerlingen behartigt. We houden ons dus bezig met de gang van zaken op school en bieden een luisterend oor aan onze medeleerlingen. Ideeën, klachten of meningen van de leerlingen stellen we ter sprake in de vergaderingen die wij om de twee weken houden. Vervolgens ondernemen we actie en proberen we ieders wensen te vervullen. Maar dit is niet het enige wat we doen op school!
We plannen en organiseren ook verschillende acties op school. Denk hierbij aan de oliebollenactie en de activiteiten rond Sinterklaas en Valentijnsdag.
De leerlingenraad laat ook zijn stem horen in de medezeggenschapsraad van school. Dit is een orgaan waarin de diverse groepen die in de school aanwezig zijn (ouders, leerlingen en personeel) vertegenwoordigd zijn. De MR heeft het recht om te adviseren en te stemmen over schoolse zaken.

Contact
Heb je vragen of opmerkingen? De Leerlingenraad is te bereiken via e-mail.
Volg ons ook op Instragram.

Het leerlingenstatuut 2019-2021 is vastgesteld in de MR d.d. 12-09-2019 / Leerlingenraad d.d. 15-10-2019.

Downloaden (PDF, 123KB)