Leerlingenraad2017-08-31T16:26:00+00:00

De leerlingenraad is een uit en door de leerlingen gekozen raad, die de belangen van de leerlingen behartigt. We houden ons dus bezig met de gang van zaken op school en bieden een luisterend oor aan onze medeleerlingen. Ideeën, klachten of meningen van de leerlingen stellen we ter sprake in de vergaderingen die wij om de twee weken houden. Vervolgens ondernemen we actie en proberen we ieders wensen te vervullen. Maar dit is niet het enige wat we doen op school!
We plannen en organiseren ook verschillende acties op school. Denk hierbij aan de oliebollenactie en de activiteiten rond Sinterklaas en Valentijnsdag.
De leerlingenraad laat ook zijn stem horen in de medezeggenschapsraad van school. Dit is een orgaan waarin de diverse groepen die in de school aanwezig zijn (ouders, leerlingen en personeel) vertegenwoordigd zijn. De MR heeft het recht om te adviseren en te stemmen over schoolse zaken.

Contact
Heb je vragen of opmerkingen? De Leerlingenraad is te bereiken via e-mail.
‘Like’ ook onze Facebookpagina en blijf zo op de hoogte van de laatste acties.

 

Even voorstellen

Kirsten Chen (4-gymnasium, voorzitter en MR-lid)
Ik ging bij de leerlingenraad, omdat ik nieuwsgierig was naar wat er allemaal gebeurt op school en hoe het in elkaar zit. Alles lijkt dichterbij en je krijgt meer respect voor de school. De afgelopen jaren heb ik veel geleerd in de leerlingenraad. Je hebt een stem en er wordt naar je geluisterd. Ik heb ontdekt dat we allemaal deel zijn van deze school. Iedereen is belangrijk, elke stem en elke mening telt. Samen maken wij er iets moois van. De leerlingenraad is samen denken, naar elkaar luisteren en actie ondernemen.

Annelies Vaandrager (4-gymnasium, secretaris)
Toen ik in de eerste klas zat, ging ik samen met een vriendin bij de leerlingenraad. Nu ben ik secretaris en is het mijn taak alle belangrijke dingen die worden gezegd in de vergaderingen te noteren. In de leerlingenraad leer je superveel. Ik heb de afgelopen tijd allemaal nieuwe mensen leren kennen. Ik weet nu veel meer over school en hoe alles werkt. Ook doen we allemaal leuke acties, en daardoor weet ik nu heel goed hoe je dingen kunt organiseren.

Mark Nieuwenhuizen (5-vwo, MR-lid)
Ik zit in de leerlingenraad om op te komen voor de leerlingen. Dit doe ik al twee jaar met veel plezier. Als MR-lid vertegenwoordig ik de leerlingen aan de vergadertafel met vertegenwoordigers van alle partijen binnen school. Hiernaast ben ik nog actief als vertrouwensleerling.

Femke Bloemers  (4-vwo, MR-lid)
Ik zit in de leerlingenraad omdat ik het belangrijk vind dat wij als leerlingen mee kunnen beslissen over dingen in de school. Wij ervaren en beleven dingen toch vaak anders dan docenten en de directie. Iets anders wat ik er erg interessant van vind, is dat je weet hoe de school in elkaar zit en wat er allemaal gebeurt. Ik zit ook in de MR om de stem van de leerlingen te laten horen aan andere partijen binnen de school.

Demi Reijers (4-mavo)
Ik ben bij de leerlingenraad gegaan omdat ik de mening van de leerling erg belangrijk vind. Ik ben nog niet zo lang lid. Naast het lidmaatschap van de leerlingenraad ben ik ook voor het tweede jaar actief als hulpmentor.

Simone Benders  (4-vwo)
Ik zit sinds dit jaar in de leerlingenraad. Ik heb me aangemeld omdat het mij leuk leek mee te denken over nieuwe ideeën om de school beter en leuker te maken. Daarnaast vind ik het belangrijk dat leerlingen ook een stem hebben binnen school en acties kunnen organiseren.

Astrid van Os (4-mavo)
Ik zit in de leerlingenraad omdat ik graag luister naar mijn medeleerlingen en probeer de school zo leuk en makkelijk mogelijk te maken voor de leerlingen.

Annette Snelleman (4-vwo)
Ik ben in de leerlingenraad gegaan, omdat ik aan de ene kant wil opkomen voor de leerlingen, maar ook problemen en andere dingen die de school bezighouden wil helpen oplossen of verbeteren. Daarnaast vind ik het leuk om te discussiëren, maar wel met het doel tot de beste oplossing te komen. Ik vind ik het ook leuk me bezig te houden met de acties die de leerlingenraad mag organiseren voor verschillende gelegenheden.

Hannah Zambrano (5-vwo)
Dit jaar zit ik voor het eerst in de leerlingenraad. Ik ben erg enthousiast om lid van de leerlingenraad te zijn, omdat ik graag een rol wil spelen in de toekomst van onze school. Ik hoop meer ervaring in organisatie en teamwork op te doen door regelmatig contact met leerlingen en docenten te hebben. Op deze manier hoop ik mijn horizon te verbreden!

Vincent Hoogelander (5-vwo)
Ik zit in de leerlingenraad omdat ik het belangrijk vind dat leerlingen een stem hebben op school. Ik vind het dan ook leuk om daaraan mee te helpen. Een tijd geleden heb ik een MR-cursus gevolgd. Van deze cursus heb ik veel profijt gehad en dat zal ik in de toekomst ook hebben.

Linda de Bruijn (4-mavo)
Ik zit nu voor het derde jaar in de leerlingenraad en ik doe het met plezier. Waarom? Ik houd ervan te discussiëren en goed te doen. De beslissingen die we in de leerlingenraad maken, zijn van belang voor de leerlingen. Voor mij dus geen reden om er niet in te zitten!