Op het Krimpenerwaard College zijn twee docenten en een aantal leerlingen aangesteld als (interne) vertrouwenspersonen. Naast hen zijn twee deskundigen van buiten de school aangezocht om als externe vertrouwenspersoon op te treden. Bij een vertrouwenspersoon kunnen de leerlingen terecht met bijzondere problemen die ze niet met hun mentor of een andere docent kunnen oplossen, of die zo gevoelig liggen dat ze er nauwelijks met iemand over durven spreken. Het gaat dan bijvoorbeeld om situaties waarin iemand last heeft van (seksuele) intimidatie, machtsmisbruik, agressie, discriminatie of pesterij.

Behalve met het helpen oplossen van problemen op school houden met name de interne vertrouwenspersonen zich ook steeds meer bezig met het raad geven bij persoonlijke problemen van leerlingen, zover de mentor hen daarin niet voldoende kan steunen. Deze vorm van counseling is een wezenlijk onderdeel van hun taak. Wanneer de problemen van zo bijzondere aard zijn dat niet volstaan kan worden met een zekere opvang en adviserende begeleiding, maar bijvoorbeeld specialistische hulp gewenst is, dan kunnen de vertrouwenspersonen de betrokkene ook in contact brengen met de juiste hulpverlener of instantie.

Vertrouwensleerlingen

Om de drempel tot het zoeken van advies en hulp nog verder te verlagen beschikt de school al jaren over speciaal daarvoor geselecteerde en opgeleide vertrouwensleerlingen. Ondersteund door de vertrouwenspersonen kunnen zij zelfstandig medeleerlingen adviseren of hen in contact brengen met andere hulpverleners. De vertrouwensleerlingen beschikken over een eigen ruimte in school, waar zij dagelijks in de grote pauzes spreekuur hebben; zij kunnen ook benaderd worden via een eigen e-mailadres.

Amber Bergwerff

Senna de Boer

Pim van Buren

Divyno Hamden

Eliza van Rietschoten

Loraine Ros

Amy Spiering

Fizza Yousufi