Leerlingondersteuning

 • Dyslexie

  Is er bij jou op de basisschool dyslexie gediagnosticeerd? Wij helpen jou!

  Ook wordt er in de brugklas een dyslexietest afgenomen bij alle leerlingen om je verder te kunnen helpen waar nodig.

   

  Lees meer
 • Faalangst

  Leerlingen die met faalangst kampen, kunnen deelnemen aan een cursus die tot doel heeft het probleem aan te pakken. De trainers gaan zowel met leerlingen uit de onderbouw als met leerlingen uit de bovenbouw aan de slag.

  Lees meer
 • Huiswerkbegeleiding en studielessen

  Op de middelbare school krijg je huiswerk. De docenten en jouw mentor ondersteunen je bij het aanpakken hiervan. Zo volg je in de brugklas studielessen. In alle leerjaren kun je ook bijles inschakelen via Leerlingen helpen Leerlingen. Daarnaast kun je ook extra begeleiding krijgen in het maken van huiswerk via Studiekring.

  Lees meer
 • Selfie en leerstrategieën

  Heb jij moeite met het leren leren of is het voor jou bijvoorbeeld soms lastig om goed te reageren in een moeilijke situatie?

  Wellicht is de hulp die we bieden bij de modules van Selfie of het leren leren bij de modules van leerstrategieën iets voor jou!

  Lees meer
 • Vertrouwenspersoon en vertrouwensleerling

  Om de drempel tot het zoeken van advies en hulp nog verder te verlagen beschikt de school al jaren over speciaal daarvoor geselecteerde en opgeleide vertrouwenspersonen en vertrouwensleerlingen. De vertrouwensleerlingen worden door de vertrouwenspersonen ondersteund kunnen daardoor zelfstandig medeleerlingen adviseren of hen in contact brengen met andere hulpverleners.

  Lees meer
 • Hulpmentoren

  Als je bij ons op school start krijg je niet alleen een mentor, ook is er een leerling die al wat langer op school zit die aan jouw klas gekoppeld wordt!

  Daar kun je altijd bij terecht voor vragen.

 • Ondersteuningscoördinator

  Heb jij een extra steuntje in de rug nodig? Via de ondersteuningscoördinator kunnen wij op veel manieren wat voor jou betekenen!

  Lees meer
 • JMW en jeugdverpleegkundige

  Soms is er een hulpvraag die we vanuit school niet direct kunnen beantwoorden. Op dat moment kunnen we de expertise van de jeugdmaatschappelijk werker of die van de jeugdverpleegkundige inroepen.

   

  Lees meer
 • Zorgcoaches

  De zorgcoaches werken ondersteunend aan de mentor bij internaliserende en externaliserende (gedrags-)problematiek, bijvoorbeeld angsten of grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast slaan zij de brug tussen de externe hulpverlening en de schoolse praktijk.

 • Begeleider langdurig zieken (BLZ)

  De begeleider langdurig zieken consulteert, inventariseert, verduidelijkt de hulpvraag, adviseert, coördineert, ondersteunt leerlingen een draagt de aanpak over aan de school. De begeleider langdurig zieken heeft contact met de betrokken begeleiders van de leerling om de hulpvraag en de oplossingen/aanpassingen op elkaar af te stemmen. De begeleider langdurig zieken werkt preventief op transitiemomenten, bijvoorbeeld bij de overgang naar een andere school of klas.

 • Begeleider passend onderwijs (BPO)

  De begeleider passend onderwijs werkt vanuit school met leerlingen met een extra onderwijsbehoefte die gerelateerd is aan moeite met prikkelverwerking en zicht krijgen op schoolwerk en het toepassen van leerstrategieën.

 • Aandachtsfunctionarissen

  De aandachtsfunctionarissen zorgen voor het goed doorlopen van de procedure bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling. Zij hebben een belangrijke rol bij de implementatie van de meldcode binnen de school. Een vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling moet bij hen gemeld worden. Zij brengen altijd de ondersteuningscoördinator op de hoogte.

Laatste nieuws

Bekijk alle nieuws
14 april 2024

Hack Iddink Group

Lees meer
11 april 2024

KC Start-up doet 't goed!

Lees meer
8 april 2024

Examen Anglia: Good luck!

Lees meer
15 februari 2024

Presentatie profielwerkstukken havo en vwo

Lees meer
12 februari 2024

Samenwerking met Giovanni van Bronckhorst Foundation van start

Lees meer
8 februari 2024

Dag van de Duitse taal

Lees meer
29 januari 2024

Geslaagde editie 'Ontdek het KC!'

Lees meer
15 januari 2024

Reminder: ouderavond 'Praten met je puber'

Lees meer
11 januari 2024

Jonge ondernemers gaan van start

Lees meer
22 december 2023

Fijne feestdagen!

Lees meer
21 december 2023

KC in kerststemming

Lees meer
14 december 2023

Kerstactie voor voedselbank

Lees meer
12 december 2023

Schrijversbezoek Splinter Chabot

Lees meer
11 december 2023

Feestelijk kerstgala voor bovenbouw

Lees meer
8 december 2023

KC stimuleert lezen

Lees meer
7 december 2023

Paarse Vrijdag op het KC

Lees meer
3 november 2023

Werken op het KC?

Lees meer
3 november 2023

Griezelig leuk Halloweenfeest

Lees meer
23 oktober 2023

Schoolfotograaf

Lees meer
21 oktober 2023

Leerlingen helpen leerlingen

Lees meer
21 september 2023

Ppppp-brugklasuitstap

Lees meer
28 augustus 2023

De kop is eraf!

Lees meer
28 augustus 2023

Startdag personeel

Lees meer
3 juli 2023

Geslaagd slotfeest

Lees meer
26 juni 2023

Zelf aan te schaffen leermiddelen 2023-2024

Lees meer
26 juni 2023

Feestelijke diplomeringen

Lees meer
14 juni 2023

Trots op onze geslaagden!

Lees meer
12 juni 2023

Het KC in de prijzen!

Lees meer
26 mei 2023

WOW Challenge

Lees meer
16 mei 2023

Informatie voor onze nieuwe leerlingen

Lees meer
11 mei 2023

Examens op het KC van start!

Lees meer
18 april 2023

Zeer geslaagde Gymnasiumdag

Lees meer
21 maart 2023

Examentrainingen

Lees meer
7 maart 2023

Inhaalmoment schoolfotograaf op 30 maart a.s.

Lees meer
31 januari 2023

Studie- en beroepenmarkt

Lees meer
3 november 2022

Contributie VKC 2022-2023

Lees meer
22 augustus 2022

Gezocht: meedenkende en -helpende ouders

Lees meer
3 juli 2022

Mooi examenresultaat!

Lees meer
9 juni 2022

Trots op onze geslaagden!

Lees meer
17 februari 2022

Vakantiedata 2022-2023

Lees meer
3 januari 2022

De beste wensen voor 2022!

Lees meer
11 oktober 2021

Vacature raad van toezicht

Lees meer
15 juli 2021

Examenresultaten en diplomeringen

Lees meer
31 maart 2021

Tafeltjesavond 15 april 2021

Lees meer
29 maart 2021

Hulpmentoren gezocht

Lees meer
18 maart 2021

Examentraining

Lees meer
6 december 2020

Paarse Vrijdag

Lees meer
20 mei 2020

Kennismakingsdag nieuwe brugklassers

Lees meer
29 januari 2020

Studie- en beroepenmarkt 2020

Lees meer
17 december 2019

Paarse Donderdag op KC

Lees meer
6 februari 2019

Studie- en beroepenmarkt

Lees meer